Äldre man och kvinna vid frukostbord, tonårskille serverar kaffe

Efter cancern

Allt fler som haft cancer kan leva ett normalt liv efter att ha fått behandling. Det tar ändå sin tid att gå igenom sjukdomen. Återhämtningen startar ofta först efter att behandlingarna har avslutats.


Hur går jag vidare?

För allt fler kan cancer botas eller åtminstone kontrolleras så att man kan leva ett närapå normalt liv. Slutet på behandlingarna kan kännas både befriande och skrämmande på samma gång.

Läs artikeln

Efter behandling – uppföljning

När dina behandlingar har avslutats tar uppföljningen vid. Cancerpatienter följs upp med jämna mellanrum. Uppföljningen varierar enligt cancertyp och eventuell spridning. Efter avslutade behandlingar sker uppföljningen i många fall inom specialistvården en tid och övergår sedan till primärvården.

Läs artikeln

Livet efter cancer

I slutet av dina behandlingar och uppföljningen kan du vara rädd för att cancern ska återkomma. Den här rädslan kanske aldrig försvinner helt, men den minskar med tiden. OM du vill kan du fråga din läkare om din risk för återfall. Det är dock viktigt att komma ihåg att statistik inte beskriver enskilda fall. Människor och cancerformer är olika. Det är därför inte möjligt att förutsäga om en enskild cancer kommer att återkomma.

 

Vill du diskutera med andra som injuknat i cancer eller delta i kurser?

Läs mer

Att återgå till arbetet efter cancer

En lång frånvaro från arbetet kan kräva stöd, flexibilitet och rehabilitering. Det bästa resultatet når man i samarbete med arbetsgivaren, den anställda och företagshälsovården.

Läs artikeln

Hur går jag vidare? 

För allt fler kan cancer botas eller åtminstone kontrolleras så att man kan leva ett närapå normalt liv. Slutet på behandlingarna kan kännas både befriande och skrämmande på samma gång.

Läs artikeln

Motion och cancer

Enligt forskningen finns det starka belägg för att motion har många fördelar för personer med cancer

Läs artikeln

Lääkäri ja pyörätuolissa oleva vanhempi miespotilas.

När cancern inte kan botas

Cancer kan inte alltid botas, men spridningen av sjukdomen kan stoppas eller saktas av. Då säger man att cancern blivit kronisk. Kronisk cancer kan utvecklas mycket långsamt eller förbli oförändrad.

Kronisk cancer