Den närståendes sorg

De anhöriga kan ha mycket motstridiga tankar inför den annalkande döden. Å ena sidan hoppas man att den sjuka inte behöver lida och att hen får dö utan smärta, å andra sidan hoppas man att hen skulle leva så länge som möjligt. Ju närmare personen står dig, desto svårare är det att avstå från hen.


Sorgen efter nära anhörigs död är lång och går igenom många faser

Även om du har haft tid att anpassa dig till att cancern inte kan botas, är döden alltid en chock. Det känns skakande och lamslående. Det är bra att ordna begravningen först om ett par veckor efter döden så att du trots alla dina känslor orkar vara närvarande vid tillfället och ta emot tröst. Det lindrar inte sorgen eller återhämtningen om du påskyndar begravningen.

Efter döden kan det ta veckor innan alla frågor och smärtsamma känslor förknippade med förlusten kommer fram. Du kan kontakta den vårdande läkaren, hemsjukskötaren eller avdelningen om du vill ställa frågor. I hospicehem och församlingar ordnas minnes- och sorgegrupper.

Sorgen efter att en nära anhörig har dött är lång och går igenom många faser. Sorg är den naturliga reaktionen på en förlust. Den är alltid individuell. Sorg är inte bara en känsla utan många; längtan, ångest, ilska, skuld. Förutom psykisk kan sorgen också vara fysisk. Till exempel koncentrationssvårigheter, minnesluckor, trötthet och olika hallucinationer är vanliga fenomen som sorgen utlöser.

Det viktigaste är att inte förneka eller förtränga sorgen. Ångesten försvinner inte genom att du försöker tygla dina känslor. Det hjälper att gråta och tala öppet. Stöd som du kan få av dina anhöriga ger styrka. Det hör till sorgeprocessen att besöka graven, tända ljus, be och upprepa andra ritualer. Det gör det ofta lättare för dig som sörjer.

Ofta beskrivs sörjandet som en våglik rörelse. Tidvis känns det som om livet äntligen skulle vara tillbaka på rätt spår, sedan känns sorgen överväldigande igen. När den dagliga smärtan har lagt sig lite, blir den ofta starkare vid födelsedagen och årsdagen efter den käras död.

Ibland hinner vi inte sörja till exempel på grund av en svår livssituation. Då kan sorgen ta sig uttryck i en fysisk sjukdom eller till exempel missbruksproblem. Sorgkänslorna kan också dra ut på tiden och förvandlas till depression. Alla har inte heller möjlighet att dela sorgen med andra. I dessa situationer är det viktigt att söka sakkunnig hjälp.

 


Detta kan intressera dig:

Hur klarar jag allt detta?

De starkaste känslorna dämpas ofta gradvis med tiden och anpassningen blir allt mer av en inre process. Det här ger dig mera tid att hantera de många förändringar som cancer medför.

Läs artikeln

Jag vill ha en stödperson

Cancerorganisationerna har utbildat stödpersoner som kan hjälpa både dig som har cancer och dina anhöriga.

Läs artikeln

Patientens rättigheter

Varje patient har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vården ska ordnas och patienten bemötas så att hens människovärde inte kränks och att hens övertygelse och integritet respekteras. I Finland har man stiftat en lag om patientens ställning och rättigheter.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Hur berätta om cancer för sitt eget barn?”

Marja Airola insjuknade i cancer och lärde sig gå på nytt under våren.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Jag är en fast anhängare av screeningar”

Aila Prepula har haft bröstcancer

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Jag försöker göra vardagliga saker”

Läs artikeln