En man tittar ut och hans ansikte speglas i fönstret

Kronisk cancer

Cancer kan inte alltid botas, men spridningen av sjukdomen kan stoppas eller saktas av. Då säger man att  cancern blivit kronisk. Kronisk cancer kan utvecklas mycket långsamt eller förbli oförändrad.


Att leva med kronisk cancer

En person med obotlig cancer kan med rätt medicinering och uppföljning leva med cancer i flera år, till och med årtionden. I takt med att behandlingarna utvecklats har vissa cancerformer i allt högre grad blivit kroniska, vilket innebär att personer med cancer kan leva med sjukdomen under lång tid. Till dessa cancerformer hör lungcancer, äggstockscancer, vissa leukemier och lymfom. Återkommande bröstcancer eller prostatacancer kan också bli kronisk cancer.

Kronisk cancer kan antingen vara i remission, alltså förbli oförändrad, eller så kan den utvecklas långsamt. Vissa cancerformer, som till exempel äggstockscancer, kännetecknas av en cykel där cancern utvecklas, avtar och stabiliseras om och om igen.


Behandling av kronisk cancer

Kronisk cancer behandlas på många olika sätt. Behandlingarna syftar till att minska symtomen och att förhindra att cancern sprider sig. Behandlingen beror på vilken typ av cancer det handlar om. Ofta används  cytostatikabehandling, hormonbehandling eller andra läkemedel såsom målinriktade läkemedel för att hålla cancern under kontroll. Vid spridd kronisk cancer kan det också behövas strålbehandling.

Det är mycket viktigt att noggrant väga för- och nackdelarna med behandlingen för personer med spridd cancer, eftersom behandlingen ofta är långvarig och spridd cancer kan orsaka en försämring av allmäntillståndet. Syftet med behandlingen är inte att ta kål på tumörerna utan att stoppa sjukdomsförloppet och lindra symtomen. Sjukdomen följs vanligtvis upp med 3–6 månaders mellanrum

Att leva med kronisk cancer kan kännas psykiskt tungt, eftersom det är omöjligt att veta hur länge behandlingarna har effekt. Du kan behöva psykosocialt stöd för att anpassa dig till din nya livssituation, samt stöd med rehabilitering och återgången till vardagen.

Personer med kronisk cancer kan lida av cancersmärta, trötthet, illamående och ofta av biverkningar av behandlingen. Personer med kronisk cancer kan ändå vanligtvis leva ett normalt liv. Om cancern fortskrider behövs vård i livets slutskede.

Du kanske också är intresserad av

Tidningen Cancer | 2023

Att bli sedd ger styrka och tillförsikt

Olika uttryckssätt i konstterapi, som bildkonst, dans och rörelse, hjälper patienter inifrån. Att bli sedd, särskilt mitt uppe i en kris, bär framåt och stärker. Konstnärligt arbete kräver inga förkunskaper och är ingenting att vara rädd för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancervården står inför stora frågor

I Finland har det uppstått en debatt om hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillgodose cancerpatienters behov i framtiden. Den åldrande befolkningen ökar redan i sig vårdbördan och med stigande ålder följer ett ökande antal cancerfall.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Utan vetskap om genfelet vore jag inte här

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Var inte ensam

Kaija Kiviluoma från Kuortane är en riktig arbetsmyra inom förvilligarbete. De bästa stunderna är när jag har kunnat lindra någons smärta eller rädsla – och när jag får höra orden ”Tack för att du finns”.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett grånande Finland behöver arbetsgraft

Efolkningen i arbetsför ålder minskar i Finland. Enligt en befolkningsprognos kommer det 2030 att finnas omkring 700 000 personer under 15 år, 3,3 miljoner i åldern 15–64 år och 1,5 miljoner i ålderskategorin över 64 år. Var tredje finländare kommer att vara i pensionsåldern i slutet av det här decenniet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Njut av solen, men skydda dig mot UV-strålning.

När vår- och sommarvärmen är här finns det all anledning att njuta i fulla drag. Men det är viktigt att skydda huden mot solgass. Risken för hudcancer ökar dels av bränd hud, dels av den totala exponeringen för UV-strålning under hela livet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Lycklig melanomöverlevare

Måndagsexemplar! Så beskriver Hanna-Maija Windmeisser sig själv med glimten i ögat. Hon har opererats flera gånger för tre olika sjukdomar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett gott liv ända till slutet

Syftet med palliativ vård är att hjälpa patienten att leva med cancern när sjukdomen inte längre kan botas. När man planerar vården i livets slutskede är det viktigt att beakta vad patienten önskar sig och oroar sig för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Livet ska levas nu – eftersom allt kan förändras på ett ögonblick

Liisa Halme önskar att makan eller maken till patienter med obotlig cancer uppmärksammas mera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Skelettet kan obemärkt bli skört

”En frisk benbyggnad drabbas inte av frakturer i vardagen”, betonar Pauliina Tamminen, planerare på Osteoporosförbundet.

Läs artikeln