Henkilö makaa sohvalla ja katsoo kameraan.

Symtom på cancer

Det finns många slags symtom på cancer. Cancer i ett tidigt stadium är ofta symtomfri.

Många av symtomen på cancer påminner om symtom på andra sjukdomar. Flera cancerformer utvecklas långsamt över åren och symtomen blir i allmänhet värre med tiden.


Symtom på cancer kan vara:

 • en knöl eller ett sår som inte läker (också i munnen)
 • ett födelsemärke som ändrar form, storlek eller färg
 • en ny hudförändring eller hudskada som växer eller blir värre
 • blodiga kräkningar, blod i avföringen eller urinen, blodig hosta
 • långvarig hosta
 • långvarig heshet
 • trötthet
 • förändrade avförings- eller urineringsvanor
 • oförklarlig viktminskning
 • smärta
 • gulhet

De symtom som beskrivs ovan behöver inte vara ett tecken på cancer. Om du har oroväckande symtom ska du boka tid hos din läkare.

 

 

Askarruttavatko syöpään liittyvät asiat?

Syöpäjärjestöjen palvelut on tarkoitettu kaikille, joita syöpään liittyvät asiat mietityttävät.

Lue lisää tietoa syövästä

Det är chockerande att insjukna i cancer

Var och en upplever insjuknandet på sitt eget sätt. I början förorsakar det ändå hos de flesta ett psykiskt kristillstånd.

Läs artikeln

Smärta vid cancer

Vid cancer kan både sjukdomen och behandlingarna orsaka många olika typer av smärta. Cancersmärta är det vanligaste cancerrelaterade symtomet och det mest betydande när det gäller livskvalitet. Ungefär hälften av alla som har cancer upplever smärta.

Läs artikeln