Rehabilitering och ersättningar

Om sjuktiden förlängs och det dröjer innan patienten kan börja arbeta igen, kan patienten behöva rehabilitering.

En förutsättning för att patienten får rehabilitering är en rehabiliteringsplan. Den behövs när man ansöker om förmåner och tjänster.

Du kan få mera information av rehabiliteringshandledaren och/eller socialarbetaren på din vårdenhet.

Största delen av rehabiliteringstjänsterna är avgiftsfria. För en del tjänster, såsom terapi och rehabiliteringsperioder, kan det tas ut en avgift.

Sjukdomen kan ge upphov till symtom som kräver medicinsk rehabilitering, till exempel fysioterapi, talterapi och psykoterapi. För rehabilitering som ordnas inom den privata sektorn får du ersättning enligt Fpa:s taxa. Ersättningen för rehabiliteringsperioder på sjukhus bestäms utgående från sjukhusavgifterna.

Hjälpmedel som hör till den medicinska rehabiliteringen är avgiftsfria. De vanligaste hjälpmedlen som cancerpatienter behöver är peruk, bröstprotes och stödärmar. För att kunna skaffa dessa får du en betalningsförbindelse från din vårdenhet. Då ett hjälpmedel behöver förnyas kan du be om en betalningsförbindelse på den enhet som ansvarar för din vård och uppföljning. Om du inte längre går på uppföljningsbesök får du betalningsförbindelsen på hälsostationen.

Rehabilitering

För rehabiliteringen kan du ansöka om rehabiliteringspenning från Fpa. Den beviljas alltid när syftet med rehabiliteringen är att komma ut i, stanna kvar i eller återgå till arbetslivet. Rehabiliteringspenningen är i regel lika stor som den inkomstrelaterade sjukdagpenningen.

 

Du är kanske också interesserad av

Cancer och arbete

De flesta personer med cancer återgår till arbetet efter behandlingarna eller medan de pågår. Olika cancerformer har olika effekt på arbetsförmågan och möjligheterna att återgå till arbetet efter sjukdomen.

Läs artikeln

Cancer och den ekonomiska situationen

Att få cancer kan försämra patientens och hela familjens ekonomiska situation betydligt. Det är bra att redan i ett tidigt sjukdomsskede inse att patienten själv ska vara aktiv för att få olika förmåner och ersättningar.

Läs artikeln

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Tidningen Cancer | 2024

Fysisk aktivitet inlemmas i behandlingsrekommendationerna

De senaste årens forskning visar allt tydligare att redan en liten ökning i fysisk aktivitet främjar återhämtningen hos cancerpatienter. Motion spelar en viktig roll, inte bara i förebyggandet av cancer, utan också i bättre behandlingsresultat.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Screening för tarmcancer sparar liv

Åldrande befolkning och västerländsk livsstil ökar förekomsten av tarmcancer hos både män och kvinnor. Screeningundersökningar kan fånga upp tarmcancer i begynnelseskedet då den kan vara så gott som symptomfri.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Tröttheten berodde på tarmcancer

Det var inte bara barnfamiljens vardag som gjorde Heidi Lehtiniemi-Eerola så trött. Vid en hälsokontroll upptäcktes cancern som endast hade gett lindriga symptom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Motion på distans ger välmående

Cancerorganisationerna tillhandahåller distansmotion online, antingen inspelad eller live. Studier visar att motion främjar rehabiliteringen från cancer och försnabbar återhämtningen från behandling.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Den vanligaste cancerformen hos män – prostatacancer

Prostatacancer är ofta en godartad cancer som uppträder med stigande ålder och som inte kräver någon behandling. Utmaningen är att identifiera aggressiva cancerformer och att behandla dem i tid innan de sprider sig. Under de senaste åren har männen aktivare börjat söka sig till undersökningar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Kurser för var och en i vårt breda sortiment

”Cancerorganisationerna erbjuder årligen cancersjuka och deras närstående tiotals kurser”, berättar specialisten i rehabilitering Tuire Muona och Minna Enqvist.
Målet med kurserna är att var och en som deltar ska hitta lämpliga metoder för att orka, och stöd för att få vardagen att fungera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

På fars rekommendation

Det lönar sig att testa sig för prostatacancer i god tid. Mikko Siukosaari fick sin diagnos när han var litet över 50.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Hur fortsätta livet efter kontrollerna? Cancern är borta, eller är den?

Att vara rädd är en normal och naturlig reaktion. Det säger psykologen Arto Pietikäinen med eftertryck. Man ska inte mota bort sina rädslor. I stället kan man lära sig att möta dem på ett nytt sätt så att man går vidare i livet ännu starkare.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Män får också bröstcancer

Rosa bandet-reflexen som dinglar på Timo Tarvainens rockskört finns där av en anledning – bröstcancer är inte endast kvinnors sjukdom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Mor- och farföräldrar är ett värdefullt stöd i cancerfamiljer

När en familjemedlem insjuknar i cancer ställs vardagen på ända. Många behöver då konkret hjälp med hushållssysslorna och närstående vid sin sida.

Läs artikeln