Rehabilitering och ersättningar

Om sjuktiden förlängs och det dröjer innan patienten kan börja arbeta igen, kan patienten behöva rehabilitering.

En förutsättning för att patienten får rehabilitering är en rehabiliteringsplan. Den behövs när man ansöker om förmåner och tjänster.

Tilläggsuppgifter kan du få av rehabiliteringsledaren och/eller socialarbetaren på din egen vårdanstalt.

Största delen av rehabiliteringstjänsterna är avgiftsfria. För en del tjänster, såsom terapi och rehabiliteringsperioder, kan det tas ut en avgift.

Sjukdomen kan ge upphov till symptom som fordrar medicinsk rehabilitering, till exempel fysio-, tal- eller psykoterapi. För rehabilitering som ordnas inom den privata sektorn får du ersättning enligt Fpa:s taxa. Ersättningen för rehabiliteringsperioder på sjukhus bestäms utgående från sjukhusavgifterna.

Hjälpmedel som hör till den medicinska rehabiliteringen är avgiftsfria. De vanligaste hjälpmedlen som cancerpatienter behöver är peruk, bröstprotes och stödärmar. För att kunna skaffa dessa får du en betalningsförbindelse från din egen vårdanstalt. Då ett hjälpmedel behöver förnyas, kan du fråga efter en betalningsförbindelse på vårdanstalten som ansvarar för din vård och uppföljning. Om du inte längre går på uppföljningsbesök, får du betalningsförbindelsen på hälsostationen.

Rehabilitering

För rehabiliteringen kan du ansöka om rehabiliteringspenning från FPA. Den beviljas alltid när syftet med rehabiliteringen är att komma ut, stanna kvar eller återgå i arbetslivet. Rehabiliteringspenningen är i regel lika stor som den inkomstrelaterade sjukdagpenningen.

 

Du är kanske också interesserad av

Cancer och arbete

De flesta personer med cancer återgår till arbetet efter behandlingarna eller medan de pågår. Olika cancerformer har olika effekt på arbetsförmågan och möjligheterna att återgå till arbetet efter sjukdomen.

Läs artikeln

Ekonomiska situationen

Insjuknandet i cancer kan försämra patientens och hela familjens ekonomiska situation betydligt. Det är bra att redan i ett tidigt sjukdomsskede inse att patienten själv ska vara aktiv för att få olika förmåner och ersättningar.

Läs artikeln

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Tidningen Cancer | 2023

Att bli sedd ger styrka och tillförsikt

Olika uttryckssätt i konstterapi, som bildkonst, dans och rörelse, hjälper patienter inifrån. Att bli sedd, särskilt mitt uppe i en kris, bär framåt och stärker. Konstnärligt arbete kräver inga förkunskaper och är ingenting att vara rädd för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancervården står inför stora frågor

I Finland har det uppstått en debatt om hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillgodose cancerpatienters behov i framtiden. Den åldrande befolkningen ökar redan i sig vårdbördan och med stigande ålder följer ett ökande antal cancerfall.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Utan vetskap om genfelet vore jag inte här

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Var inte ensam

Kaija Kiviluoma från Kuortane är en riktig arbetsmyra inom förvilligarbete. De bästa stunderna är när jag har kunnat lindra någons smärta eller rädsla – och när jag får höra orden ”Tack för att du finns”.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett grånande Finland behöver arbetsgraft

Efolkningen i arbetsför ålder minskar i Finland. Enligt en befolkningsprognos kommer det 2030 att finnas omkring 700 000 personer under 15 år, 3,3 miljoner i åldern 15–64 år och 1,5 miljoner i ålderskategorin över 64 år. Var tredje finländare kommer att vara i pensionsåldern i slutet av det här decenniet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Njut av solen, men skydda dig mot UV-strålning.

När vår- och sommarvärmen är här finns det all anledning att njuta i fulla drag. Men det är viktigt att skydda huden mot solgass. Risken för hudcancer ökar dels av bränd hud, dels av den totala exponeringen för UV-strålning under hela livet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Lycklig melanomöverlevare

Måndagsexemplar! Så beskriver Hanna-Maija Windmeisser sig själv med glimten i ögat. Hon har opererats flera gånger för tre olika sjukdomar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett gott liv ända till slutet

Syftet med palliativ vård är att hjälpa patienten att leva med cancern när sjukdomen inte längre kan botas. När man planerar vården i livets slutskede är det viktigt att beakta vad patienten önskar sig och oroar sig för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Livet ska levas nu – eftersom allt kan förändras på ett ögonblick

Liisa Halme önskar att makan eller maken till patienter med obotlig cancer uppmärksammas mera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Skelettet kan obemärkt bli skört

”En frisk benbyggnad drabbas inte av frakturer i vardagen”, betonar Pauliina Tamminen, planerare på Osteoporosförbundet.

Läs artikeln