Arto Rantala, Annika Ålgars ja Raija Ristamäki kuvattuna sairaalan aulassa.

Rekonstruktiv kirurgi

Efter vissa typer av canceroperationer kan det behövas en operation där man återskapar skadade eller förlorade kroppsdelar eller vävnader. Det här kallas för rekonstruktiv kirurgi. Om till exempel ett bröst tas bort under en bröstcanceroperation kan rekonstruktionen innebära att ett implantat opereras in eller att ett nytt bröst byggs upp från den egna vävnaden. Rekonstruktiv kirurgi hjälper till att återställa förändringar i din kropp som orsakats av canceroperationen

Hur fungerar rekonstruktiv kirurgi?

Rekonstruktiv kirurgi innebär vanligtvis att vävnad tas från ett område av kroppen och används för att reparera ett annat område. Huvud- och nackkirurgi kan till exempel ändra formen på ditt käkben. I detta fall kan kirurgen ta ett ben från din fot för att reparera din käke. Det här återställer käkens form och gör att den kan fungera normalt.

Den medicinska termen för denna typ av kirurgi är ”autolog rekonstruktion”. Det innebär att vävnaden som används vid operationen kommer från din egen kropp. Det är en vanlig typ av rekonstruktiv kirurgi som ofta används för att bygga upp ett nytt bröst för att ersätta ett bortopererat bröst.  Då används ofta vävnad från nedre delen av buken eller ryggen.

Andra typer av rekonstruktiv kirurgi innefattar:

Hud-, sen- och bentransplantat. Kirurgen överför frisk vävnad från en del av kroppen till det område som behöver repareras.

Operation med lokal lambå. Läkaren använder vävnad från ett närliggande område för att täcka det skadade området. Vävnaden behåller sin blodcirkulation. Detta kan påskynda läkningen och minska mängden ärrvävnad.

Implantat. Du kan ha en konstgjord kroppsdel eller ett implantat. Det vanligaste är bröstimplantat, men det finns även penisimplantat.

I vissa fall, till exempel vid käkrekonstruktion, kan kirurgen använda en 3D-skrivare för att tillverka ett implantat. Detta implantat placeras i din kropp under operationen.

Korrigering av ärr. Med denna typ av kirurgi korrigerar man ärr från tidigare operationer.

Du är kanske intresserad av

Tidningen Cancer | 2023

Tillsammans orkar vi bättre

Stödet från mor- och farföräldrar är ovärderligt

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Vi har en arbetsdryg höst framför oss  

Välfärdsområdena har inlett sin verksamhet med följden att hälso- och sjukvården samt socialväsendet ordnas på ett annat sätt än förut. Inom Cancerorganisationerna har vi hållit ett vakande öga på situationen.

Läs artikeln

Tidningsarkivet

Cancer är Cancerorganisationernas tidskrift som ger aktuell och tillförlitlig information om förebyggande och behandling av cancer och om cancerforskning.

Läs artikeln

Fråga sjukskötaren

Sjukskötarna svarar på ditt meddelande så snabbt som möjligt under rådgivningstjänstens öppettider. Via formuläret kan du också be sjukskötaren ringa dig.

Läs artikeln

Jag vill ha en stödperson

Cancerorganisationerna har utbildat stödpersoner som kan hjälpa både dig som har cancer och dina anhöriga.

Läs artikeln