Arto Rantala, Annika Ålgars ja Raija Ristamäki kuvattuna sairaalan aulassa.

Rekonstruktiv kirurgi

Efter vissa typer av canceroperationer kan det behövas en operation där man återskapar skadade eller förlorade kroppsdelar eller vävnader. Det här kallas för rekonstruktiv kirurgi. Om till exempel ett bröst tas bort under en bröstcanceroperation kan rekonstruktionen innebära att ett implantat opereras in eller att ett nytt bröst byggs upp från den egna vävnaden. Rekonstruktiv kirurgi hjälper till att återställa förändringar i din kropp som orsakats av canceroperationen

Hur fungerar rekonstruktiv kirurgi?

Rekonstruktiv kirurgi innebär vanligtvis att vävnad tas från ett område av kroppen och används för att reparera ett annat område. Huvud- och nackkirurgi kan till exempel ändra formen på ditt käkben. I detta fall kan kirurgen ta ett ben från din fot för att reparera din käke. Det här återställer käkens form och gör att den kan fungera normalt.

Den medicinska termen för denna typ av kirurgi är ”autolog rekonstruktion”. Det innebär att vävnaden som används vid operationen kommer från din egen kropp. Det är en vanlig typ av rekonstruktiv kirurgi som ofta används för att bygga upp ett nytt bröst för att ersätta ett bortopererat bröst.  Då används ofta vävnad från nedre delen av buken eller ryggen.

Andra typer av rekonstruktiv kirurgi innefattar:

Hud-, sen- och bentransplantat. Kirurgen överför frisk vävnad från en del av kroppen till det område som behöver repareras.

Operation med lokal lambå. Läkaren använder vävnad från ett närliggande område för att täcka det skadade området. Vävnaden behåller sin blodcirkulation. Detta kan påskynda läkningen och minska mängden ärrvävnad.

Implantat. Du kan ha en konstgjord kroppsdel eller ett implantat. Det vanligaste är bröstimplantat, men det finns även penisimplantat.

I vissa fall, till exempel vid käkrekonstruktion, kan kirurgen använda en 3D-skrivare för att tillverka ett implantat. Detta implantat placeras i din kropp under operationen.

Korrigering av ärr. Med denna typ av kirurgi korrigerar man ärr från tidigare operationer.

Du är kanske intresserad av

Tidningen Cancer | 2024

Motion på distans ger välmående

Cancerorganisationerna tillhandahåller distansmotion online, antingen inspelad eller live. Studier visar att motion främjar rehabiliteringen från cancer och försnabbar återhämtningen från behandling.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Den vanligaste cancerformen hos män – prostatacancer

Prostatacancer är ofta en godartad cancer som uppträder med stigande ålder och som inte kräver någon behandling. Utmaningen är att identifiera aggressiva cancerformer och att behandla dem i tid innan de sprider sig. Under de senaste åren har männen aktivare börjat söka sig till undersökningar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Kurser för var och en i vårt breda sortiment

”Cancerorganisationerna erbjuder årligen cancersjuka och deras närstående tiotals kurser”, berättar specialisten i rehabilitering Tuire Muona och Minna Enqvist.
Målet med kurserna är att var och en som deltar ska hitta lämpliga metoder för att orka, och stöd för att få vardagen att fungera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

På fars rekommendation

Det lönar sig att testa sig för prostatacancer i god tid. Mikko Siukosaari fick sin diagnos när han var litet över 50.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Hur fortsätta livet efter kontrollerna? Cancern är borta, eller är den?

Att vara rädd är en normal och naturlig reaktion. Det säger psykologen Arto Pietikäinen med eftertryck. Man ska inte mota bort sina rädslor. I stället kan man lära sig att möta dem på ett nytt sätt så att man går vidare i livet ännu starkare.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Män får också bröstcancer

Rosa bandet-reflexen som dinglar på Timo Tarvainens rockskört finns där av en anledning – bröstcancer är inte endast kvinnors sjukdom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Mor- och farföräldrar är ett värdefullt stöd i cancerfamiljer

När en familjemedlem insjuknar i cancer ställs vardagen på ända. Många behöver då konkret hjälp med hushållssysslorna och närstående vid sin sida.

Läs artikeln

Tarmcancer

Tarmcancer är den vanligaste cancerformen bland båda könen. I Finland konstateras årligen över 3800 tarmcancerfall.

Läs artikeln

Melanom

Melanom är den cancerform som växer starkast i västvärlden

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Tillsammans orkar vi bättre

När fyrabarnsmamman insjuknade flyttade morföräldrarna närmare dotterns familj. Deras stöd var avgörande för att småbarnsfamiljen skulle klara situationen.

Läs artikeln