Nainen pohtiva ilme kasvoillaan.

Kamratstöd för närstående

I synnerhet när din sjuka närstående behöver mycket stöd kan du ha nytta av en stödperson. En stödperson från en cancerorganisation finns där både för den som har cancer och hens närstående.


Kamratstöd för närstående

En stödperson kan ge dig som är närstående en chans att ta en paus eller uträtta ärenden. Du kan också prata med din stödperson om de tankar och känslor som din närståendes sjukdom väcker.

Stödpersonen kompletterar stödet från familjemedlemmar och vårdpersonalen.  Stödpersonerna har utbildats för sitt uppdrag och det ni diskuterar tillsammans är konfidentiellt. Det kostar dig inget att ha en stödperson.

Läs mer om kamratstöd

Tidningen Cancer | 2023

Frivilligarbete speglar värderingar

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

Cancer kan också berika livet

Läs artikeln