Närbild av kvinna som lutar huvudet mot en trädstam.

Sorg

Om du känner sorg just nu är du inte ensam. Det är inte lätt för någon att acceptera sin sjukdom och de flesta känner sig ledsna över att tvingas avstå, förlora framtidsdrömmar eller känslan av att kunna påverka sitt liv.


Om du känner sorg nu, du är inte ensam

Intensiv sorg är en stark och kraftfull känsla, vilket ibland gör den svår att hantera. Du kanske tror att du aldrig kommer att bli lycklig igen. Men sorg kan kännas och utforskas på ett sätt som hjälper dig att hantera känslan. Känslan av sorg är inte alltid lätt att komma åt. Den kan hindras av känslor av ilska. Sorg kan förknippas med upplevelser av avvisande, smärta, ensamhet, isolering och att bli förminskad. Sorg kan också ta sig fysiska uttryck såsom långsamhet, gråtmildhet, tyngd, orörlighet. Relationen till dig själv kan vara negativ och du kanske känner att du förtjänar det som skett. Den här typen av tankar förvärrar ofta bara din nedstämdhet.

Även om du inte känner glädje just nu så har livet stunder av såväl sorg som glädje. Hitta en balans mellan att förneka sorgen och att låta den ta över. Du behöver inte förminska sorgen, men du kan stanna upp och fundera över om den begränsar ditt perspektiv och gör att du går miste om det som är positivt. Det är ingen lätt balansgång, men du kan försöka göra förändringar för att hitta en kompromiss.

Du kan lära dig att tala snällt till dig själv.

 

  • Jag klarar det här trots att jag just nu är rädd.
  • Det är helt naturligt att jag känner sorg och det är mycket osannolikt att jag alltid skulle vara så här ledsen.
  • Jag kan göra mitt bästa för att vid sidan av sorgen också se de positiva sakerna i livet.

Läs mera on känslor

Hur klarar jag allt detta?

De starkaste känslorna dämpas ofta gradvis med tiden och anpassningen blir allt mer av en inre process. Det här ger dig mera tid att hantera de många förändringar som cancer medför.

Läs artikeln

Rädsla, ångest och stress

En oväntad diagnos som krossar dina drömmar om ett bekvämt och förutsägbart liv kan utlösa rädsla och sårbarhet. Vid fara och osäkerhet börjar hjärnan skapa berättelser som ett försök att förklara situationen och återställa känslan av förutsägbarhet och kontroll.

Läs artikeln

Ilska

Cancer kan medföra en upplevelse av livets ändlighet och vetskapen om att livet inte går vidare på det sätt du tänkt och planerat. Det är förståeligt att det väcker frustration och ilska.

Läs artikeln

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Tidningen Cancer | 2023

Att bli sedd ger styrka och tillförsikt

Olika uttryckssätt i konstterapi, som bildkonst, dans och rörelse, hjälper patienter inifrån. Att bli sedd, särskilt mitt uppe i en kris, bär framåt och stärker. Konstnärligt arbete kräver inga förkunskaper och är ingenting att vara rädd för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancervården står inför stora frågor

I Finland har det uppstått en debatt om hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillgodose cancerpatienters behov i framtiden. Den åldrande befolkningen ökar redan i sig vårdbördan och med stigande ålder följer ett ökande antal cancerfall.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Utan vetskap om genfelet vore jag inte här

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Var inte ensam

Kaija Kiviluoma från Kuortane är en riktig arbetsmyra inom förvilligarbete. De bästa stunderna är när jag har kunnat lindra någons smärta eller rädsla – och när jag får höra orden ”Tack för att du finns”.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett grånande Finland behöver arbetsgraft

Efolkningen i arbetsför ålder minskar i Finland. Enligt en befolkningsprognos kommer det 2030 att finnas omkring 700 000 personer under 15 år, 3,3 miljoner i åldern 15–64 år och 1,5 miljoner i ålderskategorin över 64 år. Var tredje finländare kommer att vara i pensionsåldern i slutet av det här decenniet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Njut av solen, men skydda dig mot UV-strålning.

När vår- och sommarvärmen är här finns det all anledning att njuta i fulla drag. Men det är viktigt att skydda huden mot solgass. Risken för hudcancer ökar dels av bränd hud, dels av den totala exponeringen för UV-strålning under hela livet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Lycklig melanomöverlevare

Måndagsexemplar! Så beskriver Hanna-Maija Windmeisser sig själv med glimten i ögat. Hon har opererats flera gånger för tre olika sjukdomar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett gott liv ända till slutet

Syftet med palliativ vård är att hjälpa patienten att leva med cancern när sjukdomen inte längre kan botas. När man planerar vården i livets slutskede är det viktigt att beakta vad patienten önskar sig och oroar sig för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Livet ska levas nu – eftersom allt kan förändras på ett ögonblick

Liisa Halme önskar att makan eller maken till patienter med obotlig cancer uppmärksammas mera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Skelettet kan obemärkt bli skört

”En frisk benbyggnad drabbas inte av frakturer i vardagen”, betonar Pauliina Tamminen, planerare på Osteoporosförbundet.

Läs artikeln