Man kramar annan person

Cancer och sexualitet

Att få cancer kan påverka sexualiteten på många sätt. Effekterna är alltid individuella och beroende av situationen. Sexualitet förknippas ofta enbart med erotik och sex, men i verkligheten är sexualitet ett mycket bredare begrepp.


Cancerbehandlingar kan påverka sexualiteten på många sätt

Sexualitet är en människas individuella förhållande till sig själv, sin kropp och sina känslor av välbehag. Sexualitet är en naturlig del av livet och av att vara människa. Människans sexualitet försvinner inte med åldern eller på grund av sjukdom, men den ändrar ofta form. Sexualitet innebär olika saker för varje människa och den kan förändras i olika livsskeden och situationer. Var och en har rätt att uttrycka sin sexualitet på sitt eget individuella sätt.

Cancer och cancerbehandlingar kan påverka sexualiteten på många sätt. Förändringarna kan vara fysiska, sociala eller psykiska. Förändringarna kan vara relaterade till kroppsliga funktioner, utseendet, din upplevelse av dig själv som en sexuell person, din sexuella lust eller relationen till din partner och andra människor.


Det är vanligt att sexlusten minskar under sjukdomstiden

Det är vanligt att sexlusten minskar under sjukdomstiden och behandlingarna. Det beror ofta på den kris, rädsla och ångest som sjukdomen orsakar. Det är kroppens normala sätt att reagera på en ovanlig situation. Hur stort man upplever problemet med minskad lust är viktigt att inse och det är ok att säga det högt. Om man tänker på det som en normal, övergående situation och vet att det går att åtgärda känns det ofta lättare.

Ömhet, beröring och blickar kan bidra till att bevara och bygga upp kontakten med en annan person även när man inte har lust till sex. Närhet och beröring är sätt att visa kärlek och omtanke, och kan väcka den sexuella lusten.

Vid cancerbehandlingar, till exempel strålbehandling, strävar man efter att skydda könsorganen och säkerställa fertiliteten så mycket som möjligt. Biverkningar kan dock inte alltid undvikas.

Cancerbehandlingar kan innebära att organ som är viktiga för en persons sexualitet måste avlägsnas. I synnerhet cancerbehandlingar som riktas mot könsorganen kan ha en betydande inverkan på den sexuella funktionen, till exempel hur kroppen fungerar när den är upphetsad. Får man erektion, hurdan är den och hur länge varar den.

Cancerbehandlingar kan ha olika slags följder, bland annat nedsatt känsel i underlivet, torra slemhinnor, smärtor vid samlag, svårt att få erektion, för tidigt klimakterium och problem med urininkontinens.

Cancer eller behandlingarna kan ge bestående förändringar i kroppen eller dess funktioner. De här förändringarna behöver inte vara ett hinder för sex. Det finns många sätt att förebygga eller lindra funktionella störningar. Det finns till exempel olika hjälpmedel för att underlätta erektion. Det är också alltid möjligt att hitta nya sätt att uttrycka sin sexualitet.


Cancer kan förändra din sexualitet

Man tror ofta att cancer enbart har en negativ inverkan på sexualitet och sexuell tillfredsställelse. Men cancer kan också ha positiva effekter. Sexuell njutning kan ge stunder då du känner dig starkt levande. Även när livet är fullt av elände får man njuta av sexualiteten.

Cancer kan förändra en persons sexualitet, antingen tillfälligt eller mera bestående. En person med cancer kan känna intensivt självtvivel och få ångest av det. Hen kan till exempel vara rädd för att inte längre kunna njuta av sex, inte längre vara åtråvärd eller till exempel kunna få erektion. Yngre cancerpatienter kan ofta oroa sig för om de kommer att kunna få barn.

Om sexualiteten är viktig för dig och cancern till exempel drabbat underlivet, kan sexuella frågor vara i fokus genast från början. För vissa är sexualitet och sex något de inte tänker på under sjukdomstiden och behandlingarna. Det är lika normalt att tänka på sexualitet som att inte göra det.

I bästa fall kan sexualiteten och att ha sex under sjukdomstiden ge krafter, öka välbefinnandet och stärka kontakten med andra.

 

Be om hjälp

Både du och din partner har rätt att fundera på frågor kring sexualitet. Känslorna och tankarna kan vara både förvirrande och skrämmande. Det lönar sig att diskutera frågorna när ni båda känner er redo.

Frågor gällande sexualitet och parförhållandet är inte mindre viktiga än andra frågor gällande cancern och behandlingarna. Det är viktigt att beakta den sexuella hälsan genom hela sjukdomstiden, eftersom den påverkar den allmänna hälsan.

Du kan genast från början fråga din läkare eller annan vårdpersonal hur cancern och behandlingarna påverkar din sexualitet. Informationen underlättar ofta hanteringen av de här frågorna och minskar missuppfattningar och fördomar.

Om du upplever att informationen du får av din läkare inte räcker till kan du be om en remiss till en specialist inom sexuell hälsa. Ifall du har problem med erektion kan du vända dig till en urolog. Kvinnor kan vända sig till en gynekolog för att få hjälp med funktionella sexuella problem. Du kan också söka hjälp hos en sexualrådgivare, sexualterapeut, sexolog eller parterapeut när du vill ha hjälp i frågor gällande sex, relationer och sexuell hälsa.

Du kanske också är intresserad av

Cancer och fertilitet

Cancerbehandlingarna kan påverka den insjuknades fertilitet. Vid behandlingarna eftersträvar man att bevara fertiliteten, men det är inte alltid möjligt.

Läs artikeln

Ta hand om dig själv  

En regelbunden dygnsrytm och måltidsrytm liksom fysisk aktivitet är också nära kopplade till det psykiska välbefinnandet. Att hålla fast vid vardagsrutiner är en del av egenvården. Det viktigaste sättet för dig att påverka din återhämtning är att ta hand om dig själv under sjukdomstiden.

Läs artikeln

Parförhållandet, barn och vänner

Ett tillräckligt stöd från familj och närstående där känslor kan uttryckas och hanteras är ofta den viktigaste faktorn för en cancersjuk när det gäller att klara sin sjukdomstid.

Läs artikeln

Lue lisää aiheesta

Tidningen Cancer | 2024
Fysisk aktivitet inlemmas i behandlingsrekommendationerna

De senaste årens forskning visar allt tydligare att redan en liten ökning i fysisk aktivitet främjar återhämtningen hos cancerpatienter. Motion spelar en viktig roll, inte bara i förebyggandet av cancer, utan också i bättre behandlingsresultat.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024
Screening för tarmcancer sparar liv

Åldrande befolkning och västerländsk livsstil ökar förekomsten av tarmcancer hos både män och kvinnor. Screeningundersökningar kan fånga upp tarmcancer i begynnelseskedet då den kan vara så gott som symptomfri.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024
Tröttheten berodde på tarmcancer

Det var inte bara barnfamiljens vardag som gjorde Heidi Lehtiniemi-Eerola så trött. Vid en hälsokontroll upptäcktes cancern som endast hade gett lindriga symptom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024
Motion på distans ger välmående

Cancerorganisationerna tillhandahåller distansmotion online, antingen inspelad eller live. Studier visar att motion främjar rehabiliteringen från cancer och försnabbar återhämtningen från behandling.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024
Den vanligaste cancerformen hos män – prostatacancer

Prostatacancer är ofta en godartad cancer som uppträder med stigande ålder och som inte kräver någon behandling. Utmaningen är att identifiera aggressiva cancerformer och att behandla dem i tid innan de sprider sig. Under de senaste åren har männen aktivare börjat söka sig till undersökningar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024
Kurser för var och en i vårt breda sortiment

”Cancerorganisationerna erbjuder årligen cancersjuka och deras närstående tiotals kurser”, berättar specialisten i rehabilitering Tuire Muona och Minna Enqvist.
Målet med kurserna är att var och en som deltar ska hitta lämpliga metoder för att orka, och stöd för att få vardagen att fungera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024
På fars rekommendation

Det lönar sig att testa sig för prostatacancer i god tid. Mikko Siukosaari fick sin diagnos när han var litet över 50.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024
Hur fortsätta livet efter kontrollerna? Cancern är borta, eller är den?

Att vara rädd är en normal och naturlig reaktion. Det säger psykologen Arto Pietikäinen med eftertryck. Man ska inte mota bort sina rädslor. I stället kan man lära sig att möta dem på ett nytt sätt så att man går vidare i livet ännu starkare.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024
Män får också bröstcancer

Rosa bandet-reflexen som dinglar på Timo Tarvainens rockskört finns där av en anledning – bröstcancer är inte endast kvinnors sjukdom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024
Mor- och farföräldrar är ett värdefullt stöd i cancerfamiljer

När en familjemedlem insjuknar i cancer ställs vardagen på ända. Många behöver då konkret hjälp med hushållssysslorna och närstående vid sin sida.

Läs artikeln