Cancerbehandlingarna

Cancerbehandlingarna utvecklas ständigt. Till förfogande finns allt effektivare och mer riktade behandlingsalternativ. Vårdresultaten har blivit bättre tack vare den snabba utvecklingen. Vårdresultaten i Finland inom cancervården är internationellt på toppnivå.

Syftet med cancerbehandlingen är att

  • cancern botas,
  • sjukdomen fås under kontroll,
  • återfall förhindras och
  • symtom som tumören ger upphov till lindras.

De viktigaste behandlingsmetoderna är operationsbehandling (kirurgisk vård), strålbehandling, cytostatika (kemoterapi) och hormonbehandlingar. Därutöver använder man nuförtiden ofta även olika immunologiska behandlingsmetoder och så kallade riktade läkemedel. Det finns flera olika läkemedel mot cancer. Vanligtvis använder man kombinationsbehandling.


Bekanta did på olika cancerbehandlingarna

Operativ vård vid cancer

Vid behandling av många fasta cancertumörer är operation det primära behandlingsalternativet. Då avlägsnas hela cancertumören.

Läs artikeln

Cytostatika

Cytostatika förhindrar celldelningen, vilket gör att cancercellerna dör. Cytostatika följer med blodomloppet till hela kroppen.

Läs artikeln

Strålbehandling

Strålbehandling är en behandlingsform som allmänt används vid behandling av cancer.

Läs artikeln

Tutustu myös seuraaviin

Rekonstruktiv kirurgi

Efter vissa typer av canceroperationer kan det behövas en operation där man återskapar skadade eller förlorade kroppsdelar eller vävnader. Det här kallas för rekonstruktiv kirurgi.

Läs artikeln

Uppföljning

När dina behandlingar har avslutats tar uppföljningen vid. Cancerpatienter följs upp med jämna mellanrum.

Läs artikeln