Cancerbehandlingar

Cancerbehandlingarna utvecklas ständigt. Det finns allt effektivare och mer riktade behandlingsalternativ. Vårdresultaten har blivit bättre tack vare den snabba utvecklingen. Vårdresultaten för cancer i Finland är internationellt på toppnivå.

Syftet med cancerbehandlingen är att

  • cancern botas,
  • sjukdomen fås under kontroll,
  • återfall förhindras och
  • symtom som tumören ger upphov till lindras.

De viktigaste behandlingsmetoderna är operation (kirurgisk behandling), strålbehandling, cytostatika (kemoterapi) och hormonbehandlingar. Utöver det använder man nuförtiden ofta även olika immunologiska behandlingsmetoder och så kallade precisionsläkemedel. Det finns flera olika läkemedel mot cancer. Vanligtvis använder man en kombination av dem.


Läs mer om de olika cancerbehandlingarna

Kirurgisk behandling av cancer

Vid behandling av många fasta cancertumörer är operation det primära behandlingsalternativet. Då avlägsnas hela cancertumören.

Läs artikeln

Cytostatika

Cytostatika förhindrar celldelningen, vilket gör att cancercellerna dör. Cytostatika följer med blodomloppet till hela kroppen.

Läs artikeln

Strålbehandling

Strålbehandling är en behandlingsform som allmänt används vid behandling av cancer.

Läs artikeln

Läs också

Tidningen Cancer

Tillsammans orkar vi bättre

Stödet från mor- och farföräldrar är ovärderligt

Läs artikeln
Tidningen Cancer

Vi har en arbetsdryg höst framför oss  

Välfärdsområdena har inlett sin verksamhet med följden att hälso- och sjukvården samt socialväsendet ordnas på ett annat sätt än förut. Inom Cancerorganisationerna har vi hållit ett vakande öga på situationen.

Läs artikeln

Tidningsarkivet

Cancer är Cancerorganisationernas tidskrift som ger aktuell och tillförlitlig information om förebyggande och behandling av cancer och om cancerforskning.

Läs artikeln

Fråga sjukskötaren

Sjukskötarna svarar på ditt meddelande så snabbt som möjligt under rådgivningstjänstens öppettider. Via formuläret kan du också be sjukskötaren ringa dig.

Läs artikeln

Jag vill ha en stödperson

Cancerorganisationerna har utbildat stödpersoner som kan hjälpa både dig som har cancer och dina anhöriga.

Läs artikeln