Nainen tarjoilee ruokaa kahdelle miehelle ja yhdelle naiselle

Information om cancer

Var tredje finländare insjuknar i cancer under sin livstid. Årligen drabbas redan ungefär 30 000 människor. Nästan två tredjedelar av dem blir dock friska. Här har vi samlat allmän information om hur cancer uppstår, undersökningar, symtom och cancersjukdomar.


Vad är cancer?

Cancer är en allmän benämning som omfattar många olika sjukdomar, vilkas orsaker, symtom, karaktär och behandling kan variera stort. Du kan läsa mer om olika cancersjukdomar under rubriken Vad är cancer?

 

Läs artikeln

Hurdana är cancerbehandlingarna?

Syftet med cancerbehandlingarna är att cancern botas, sjukdomen fås under kontroll, återfall förhindras och symtom som tumören ger upphov till lindras. Läs mer om cancerbehandlingar.

Läs artikeln

Information om cancer i olika skeden

Välj det skede du är intresserad av. Då öppnas det innehåll som finns samlat under det.

Att få cancer innebär en kris

Var och en upplever insjuknandet på sitt eget sätt. I början förorsakar det ändå hos de flesta ett psykiskt kristillstånd.

Läs artikeln

Ärftlighet och cancer

För närvarande uppskattar man att endast en av tio cancerformer är kopplade till ärftlighet.

Läs artikeln

Sorg

Det är inte lätt för någon att acceptera sin sjukdom och de flesta känner sig ledsna över att tvingas avstå, förlora framtidsdrömmar eller känslan av att kunna påverka sitt liv.

Läs artikeln

Cancerterminologi

Cancerterminologi i Finland ingår dels begrepp som direkt berör cancer och även t.ex. namnen på godartade tumörer, olika undersökningsmetoder och andra ord som på ett eller annat sätt ansluter sig till elakartade tumörer eller vården av dem.

Läs artikeln

Vad är cancer?

Cancer är en allmän benämning som omfattar många olika sjukdomar, vilkas orsaker, karaktär och förekomst kan variera stort.

Läs artikeln

Symtom på cancer

Vilka är symtomen på cancer? Det finns hundratals olika cancersjukdomar och de kan ge många olika symtom.

Läs artikeln

Cancerbehandlingar

Cancerbehandlingarna utvecklas ständigt. Till förfogande finns allt effektivare och mer riktade behandlingsalternativ.

Läs artikeln

Cytostatika

Cytostatika förhindrar celldelningen, vilket gör att cancercellerna dör. Cytostatika följer med blodomloppet till hela kroppen.

Läs artikeln

Kirurgisk behandling av cancer

Vid behandling av många fasta cancertumörer är operation det primära behandlingsalternativet. Då avlägsnas hela cancertumören.

Läs artikeln

Patientens rättigheter

Varje patient har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vården ska ordnas och patienten bemötas så att hens människovärde inte kränks och att hens övertygelse och integritet respekteras. I Finland har man stiftat en lag om patientens ställning och rättigheter.

Läs artikeln

Cancer och arbete

De flesta personer med cancer återgår till arbetet efter behandlingarna eller medan de pågår. Olika cancerformer har olika effekt på arbetsförmågan och möjligheterna att återgå till arbetet efter sjukdomen.

Läs artikeln

Cancer och den ekonomiska situationen

Att få cancer kan försämra patientens och hela familjens ekonomiska situation betydligt. Det är bra att redan i ett tidigt sjukdomsskede inse att patienten själv ska vara aktiv för att få olika förmåner och ersättningar.

Läs artikeln

Kamratstöd

Du kan kostnadsfritt få kamratstöd både ansikte mot ansikte och på distans – på tumanhand och i kamratstödsgrupper.

Läs artikeln

Att återgå till arbetet efter cancer

En lång frånvaro från arbetet kan kräva stöd, flexibilitet och rehabilitering. Det bästa resultatet når man i samarbete med arbetsgivaren, den anställda och företagshälsovården.

Läs artikeln

Hur går jag vidare? 

För allt fler kan cancer botas eller åtminstone kontrolleras så att man kan leva ett närapå normalt liv. Slutet på behandlingarna kan kännas både befriande och skrämmande på samma gång.

Läs artikeln

Uppföljning

När dina behandlingar har avslutats tar uppföljningen vid. Cancerpatienter följs upp med jämna mellanrum.

Läs artikeln

Att ta hand om sig själv när partnern blivit sjuk

Omsorgen om den sjukas tillstånd och krafter leder ofta till att den förvirring, sorg och utmattning som partnern upplever kommer i skymundan.

Läs artikeln

Rehabilitering och ersättningar

Om sjuktiden förlängs och det dröjer innan patienten kan börja arbeta igen, kan patienten behöva rehabilitering.

Läs artikeln

Palliativ vård och vård i livets slutskede

Syftet med palliativ vård är att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för patienten.

Läs artikeln

Kronisk cancer

Cancer kan inte alltid botas, men spridningen av sjukdomen kan stoppas eller saktas av. Då säger man att cancern blivit kronisk. Kronisk cancer kan utvecklas mycket långsamt eller förbli oförändrad.

Läs artikeln

De närståendes sorg

De anhöriga kan ha mycket motstridiga tankar inför den annalkande döden.

Läs artikeln

Hur kan vi hjälpa?