Kvinna och ung man står vid ett trästaket

Till dig som har cancer

På den här sidan har vi samlat information och tjänster som kan vara till hjälp för dig som har cancer.


En cancerdiagnos innebär en kris

Det är naturligt att en cancerdiagnos väcker många starka känslor och frågor. Här hittar du hjälp i krissituationen.

Läs artikeln

Stöd och rådgivning för dig som har cancer

Du får hjälp och stöd på Cancerorganisationernas avgiftsfria rådgivningstjänst av yrkeskunniga sjukskötare som specialiserat sig på cancer.

Läs artikeln

Välj det skede som intresserar dig

Välj det skede som intresserar dig. Då öppnas det innehåll som finns samlat under det.

Symtom på cancer

Vilka är symtomen på cancer? Det finns hundratals olika cancersjukdomar och de kan ge många olika symtom.

Läs artikeln

Ärftlighet och cancer

För närvarande uppskattar man att endast en av tio cancerformer är kopplade till ärftlighet.

Läs artikeln

Hur klarar jag allt detta?

De starkaste känslorna dämpas ofta gradvis med tiden och anpassningen blir allt mer av en inre process. Det här ger dig mera tid att hantera de många förändringar som cancer medför.

Läs artikeln

Cancerterminologi

Cancerterminologi i Finland ingår dels begrepp som direkt berör cancer och även t.ex. namnen på godartade tumörer, olika undersökningsmetoder och andra ord som på ett eller annat sätt ansluter sig till elakartade tumörer eller vården av dem.

Läs artikeln

Vad är cancer?

Cancer är en allmän benämning som omfattar många olika sjukdomar, vilkas orsaker, karaktär och förekomst kan variera stort.

Läs artikeln

Undersökningar och diagnostik vid cancer

För att kunna fastställa en cancerdiagnos ska man genomföra mycket noggranna undersökningar. Med ett prov av cancertumören kan man säkerställa diagnosen.

Läs artikeln

Hormonbehandling

I vissa cancertyper utnyttjar cancercellerna kroppens egna hormoner i sin tillväxt. Hormonbehandlingen bygger på att förhindra denna funktion.

Läs artikeln

Behandling av cancersmärta

Målet med behandling av cancersmärta är alltid att eliminera orsaken till smärtan om det går. Ifall tumören inte kan avlägsnas kan den ofta krympas med hjälp av strålbehandling eller cytostatika.

Läs artikeln

Cancerbehandlingar

Cancerbehandlingarna utvecklas ständigt. Till förfogande finns allt effektivare och mer riktade behandlingsalternativ.

Läs artikeln

Uppföljning

När dina behandlingar har avslutats tar uppföljningen vid. Cancerpatienter följs upp med jämna mellanrum.

Läs artikeln

Patientens rättigheter

Varje patient har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vården ska ordnas och patienten bemötas så att hens människovärde inte kränks och att hens övertygelse och integritet respekteras. I Finland har man stiftat en lag om patientens ställning och rättigheter.

Läs artikeln

Cancerterminologi

Cancerterminologi i Finland ingår dels begrepp som direkt berör cancer och även t.ex. namnen på godartade tumörer, olika undersökningsmetoder och andra ord som på ett eller annat sätt ansluter sig till elakartade tumörer eller vården av dem.

Läs artikeln

Att återgå till arbetet efter cancer

En lång frånvaro från arbetet kan kräva stöd, flexibilitet och rehabilitering. Det bästa resultatet når man i samarbete med arbetsgivaren, den anställda och företagshälsovården.

Läs artikeln

Rekonstruktiv kirurgi

Efter vissa typer av canceroperationer kan det behövas en operation där man återskapar skadade eller förlorade kroppsdelar eller vävnader. Det här kallas för rekonstruktiv kirurgi.

Läs artikeln

Uppföljning

När dina behandlingar har avslutats tar uppföljningen vid. Cancerpatienter följs upp med jämna mellanrum.

Läs artikeln

Hur klarar jag allt detta?

De starkaste känslorna dämpas ofta gradvis med tiden och anpassningen blir allt mer av en inre process. Det här ger dig mera tid att hantera de många förändringar som cancer medför.

Läs artikeln

Hur går jag vidare? 

För allt fler kan cancer botas eller åtminstone kontrolleras så att man kan leva ett närapå normalt liv. Slutet på behandlingarna kan kännas både befriande och skrämmande på samma gång.

Läs artikeln

Jag vill ha en stödperson

Cancerorganisationerna har utbildat stödpersoner som kan hjälpa både dig som har cancer och dina anhöriga.

Läs artikeln

Palliativ vård och vård i livets slutskede

Syftet med palliativ vård är att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för patienten.

Läs artikeln

Kronisk cancer

Cancer kan inte alltid botas, men spridningen av sjukdomen kan stoppas eller saktas av. Då säger man att cancern blivit kronisk. Kronisk cancer kan utvecklas mycket långsamt eller förbli oförändrad.

Läs artikeln

När döden kommer

Kuolema pelottaa niin sairastunutta itseään kuin läheisiä. Joskus kuolema kuitenkin vapauttaa, kun kipu ja sairaus päättyvät.

Läs artikeln

Vi stöder dig