Luontopolku, joka vie järvelle.

Hur går jag vidare?

För allt fler kan cancer botas eller åtminstone kontrolleras så att man kan leva ett närapå normalt liv. Slutet på behandlingarna kan kännas både befriande och skrämmande på samma gång.


När behandlingarna är över börjar återhämtningen från cancern

Det kanske känns som att du befinner dig i fritt fall, men när behandlingarna är över har återhämtningen från cancern ofta bara börjat. Det här ger dig mer tid att bearbeta dina upplevelser och känslor, och att se framåt, kanske med nya värderingar och en förändrad identitet.

Nästan alla cancerbehandlingar har både akuta och långsiktiga biverkningar. Tyvärr är dessa sena biverkningar ofta bestående och det tar tid att lära sig leva med dem.

 


Tillit till det egna livet och sig själv

Förmågan att acceptera med medkänsla är en viktig resurs när det gäller att bygga upp relationen till en förändrad kropp och självbild. På så sätt kan tilliten till det egna livet och sig själv gradvis stärkas, även om sjukdomen kan medföra en vag rädsla för återfall också flera år efter avslutad behandling. Rädslan kanske aldrig försvinner helt och hållet, men den kan ändra form och man kan lära sig att bemöta den med medkänsla.

Många personer med cancer upplever att deras livskvalitet har förbättrats väsentligt efter sjukdomen. Cancern är en påminnelse om vår mänsklighet och livets ändlighet. Livsvärdena har fallit på plats och nya och meningsfullare nyanser har kommit till. Efter sjukdomen reflekterar du kanske över din relation till livet och dig själv. Att känna främlingskap inför sig själv och andra samt osäkerhet kring vad man lita på här i världen kan ta tid. Människor som fokuserar på sådant som är meningsfullt för dem upplever mindre hopplöshet och depression.

 


Vad kan hjälpa? 

Försök att fokusera dina tankar på det som är verkligt i ditt liv just nu. Försök att undvika nedvärderande tankar om dig själv, dina förmågor och relationer, eftersom du kan vara mycket sårbar just nu, och ändå klara dig bättre än du kunnat föreställa dig. Ge mer utrymme för medkännande tankar, du är klokare, starkare och modigare än du vetat och lita på att du redan nu har fler copingverktyg i din verktygslåda än någonsin tidigare.

 

Min självbild – vem är jag?

I och med cancern ställs du inför många förändringar som utmanar dig att utforska relationen till dig själv och kanske bygga upp en ny självbild. Du kanske frågar dig, vem är jag nu? Din självbild handlar inte enbart om relationen till din kropp, utan också om hur du upplever dig själv, dina förmågor och mål samt din bild av hur andra ser på dig.

Vissa av de här förändringarna kan också vara positiva, du kanske upplever att din förmåga att hantera utmanande situationer blivit starkare. Din självbild kan påverkas av fysiska förändringar som håravfall, viktökning, operationsärr, ett bortopererat bröst eller en stomipåse. Det är normalt att känna sorg och ångest över fysiska förändringar och det kan ta tid att anpassa sig till dem. En negativ relation till sig själv, och även den egna kroppen, kan ha en negativ inverkan på livskvaliteten. Det kan kännas svårare att lämna hemmet och det krävs en större ansträngning att lära känna nya människor. Svårigheten att anpassa sig till en förändrad kropp kan också återspeglas i att man undviker fysisk närhet eller har svårt att vara naken inför sin partner. Detta kan i sin tur påverka hur man upplever sitt förhållande. För i synnerhet kvinnor kan självbilden spela en viktig roll när det gäller att skapa en känslomässig trygghet med sin partner. För män kan det ofta vara naturligare att istället för att prata om känslor visa dem fysiskt eller genom att göra saker.

Vad kan hjälpa?

  • Innerst inne är du alltid dig själv även om det sker förändringar i din kropp.
  • Var snäll mot dig själv och dina känslor.
  • Ge dig själv tillräckligt med tid att vänja dig vid förändringar i din kropp och dina tankar.
  • Uppmuntra dig själv att testa nya och spännande saker, det kan stärka ditt självförtroende.
  • Diskutera dina upplevelser öppet med din partner. Våga visa att du är sårbar.
  • Förutse sociala situationer. Fundera på vad du skulle vilja säga till dem som inte sett dig på länge när ditt utseende förändras.
  • Ta hand om ditt välbefinnande genom att motionera, äta rätt och njuta av saker du tycker om.


Läs mer om känslor

Ilska

Cancer kan medföra en upplevelse av livets ändlighet och vetskapen om att livet inte går vidare på det sätt du tänkt och planerat. Det är förståeligt att det väcker frustration och ilska.

Läs artikeln

Hur klarar jag allt detta?

De starkaste känslorna dämpas ofta gradvis med tiden och anpassningen blir allt mer av en inre process. Det här ger dig mera tid att hantera de många förändringar som cancer medför.

Läs artikeln

Rädsla, ångest och stress

En oväntad diagnos som krossar dina drömmar om ett bekvämt och förutsägbart liv kan göra dig rädd och sårbar. Att bli sjuk väcker ofta starka känslor. Du kan ha ångest. Du kanske också är ledsen eller arg.

Läs artikeln

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Patienterna berättar | 2018

”Jag försöker göra vardagliga saker”

Läs artikeln