Kaksi autonasentajaa on avannut auton konepellin ja tutkii moottoria.

Att återgå till arbetet efter cancer

En lång frånvaro från arbetet kan kräva stöd, flexibilitet och rehabilitering. Det bästa resultatet når man i samarbete med arbetsgivaren, den anställda och företagshälsovården.


Börja planera återgången till arbetet i tid

Under sjukfrånvaron är det bra att du håller kontakten med kollegorna och diskuterar din situation med chefen. Det gör det lättare att återgå till arbetet och förutse frågor som till exempel flexibilitet i arbetstider eller arbetsuppgifter.

Det är bra att börja planera återgången till arbetet tillsammans med företagshälsovården, din arbetsgivare och din chef. Många arbetsplatser har särskilda planer eller anvisningar för återgång till arbetet.


Utlåtande till FPA

Under en lång sjukledighet ska du lämna in ett utlåtande till FPA om din arbetsförmåga och dina möjligheter att fortsätta arbeta, senast när du har fått sjukdagpenning för 90 vardagar under två år. Det är företagsläkaren som skriver utlåtandet. FPA ber om utlåtanden per brev av alla som får sjukdagpenning, med undantag av företagare, studerande, arbetslösa, personer som sköter sitt eget hushåll och arbetstagare som är på arbetsuppdrag utomlands.

Mera information om frågor som gäller långvarig arbetsoförmåga (kela.fi)

Läs artikeln

Kan mitt arbetsavtal upphöra på grund av cancer?

Som anställd kan du säga upp dig från ditt arbete i enlighet med villkoren i ditt arbetsavtal. Din arbetsgivare får däremot inte säga upp dig på grund av din sjukdom om inte sjukdomen har orsakat en betydande och långvarig nedsättning av din arbetsförmåga som är sådan att arbetsgivaren inte rimligen kan förväntas fortsätta din anställning.

Om det verkar nödvändigt att i grunden ändra din arbetsbeskrivning kan rehabilitering eller omskolning vara ett alternativ. Om det här inte är möjligt kan du söka ett jobb med sådana arbetsuppgifter du kan utföra eller ansöka om sjukpension.

Rehabilitering

Om du behöver rehabilitering för att kunna återgå till arbetet ska du kontakta din behandlande läkare eller företagshälsovården. Du behöver ett läkarintyg eller en rehabiliteringsplan för att ansöka om rehabilitering.

Cancerorganisationerna erbjuder kurser för personer med cancer. Målet med kurserna är att hjälpa patienterna hantera de livsomställningar cancern har orsakat och att leva ett så bra liv som möjligt trots cancern.

Läs mer

Cancer och arbete

De flesta personer med cancer återgår till arbetet efter behandlingarna eller medan de pågår. Olika cancerformer har olika effekt på arbetsförmågan och möjligheterna att återgå till arbetet efter sjukdomen.

Läs artikeln

Efter cancern

Allt fler som haft cancer kan leva ett normalt liv efter att ha fått behandling. Det tar ändå sin tid att genomgå sjukdomen.

Läs artikeln

Uppföljning

När dina behandlingar har avslutats tar uppföljningen vid. Cancerpatienter följs upp med jämna mellanrum.

Läs artikeln