Nainen mietteliäänä ulkona

Hur klarar jag allt detta?

De starkaste känslorna dämpas ofta gradvis med tiden och anpassningen blir allt mer av en inre process. Det här ger dig mera tid att hantera de många förändringar som cancer medför.


Hur klarar jag allt detta?

I det här skedet är det viktigt att du har tillräckligt med utrymme för att bearbeta dina upplevelser. Den sorg du kanske känner när du hanterar förlusten av drömmar eller mål i livet måste också få plats. Du går kanske igenom din identitet och dina värderingar, vad förändringarna och förlusterna innebär och hur de förändrar ditt liv.

Du kan ha svårt att koncentrera dig, att komma igång med saker kan kännas jobbigare och du blir kanske lättare irriterad än tidigare.

Vad kan hjälpa?

Ägnar du mycket tid åt att oroa dig för framtiden? Dina idéer om vad som kan hända bygger inte nödvändigtvis på fakta. De här föreställningarna utsätter dig för negativitet och överdrifter. Genom att fokusera på vad som sker i stunden blir du mer öppen för vad som är värdefullt och meningsfullt för dig just nu, och kan använda dina resurser för just det.

 


Att konfrontera känslor

Känslor är viktiga vägvisare som hjälper dig att agera på det sätt som situationen kräver. Detta gäller också när du har fått ett cancerbesked och upplever känslor som kanske är starkare än någonsin tidigare. Det finns inget rätt eller fel när det gäller känslor under en sjukdom. Det är mycket sannolikt att andra personer med cancer känner på samma sätt som du.

När du har starka känslor kan det vara svårt att skilja på fakta, och känslorna kan få dig att agera snabbt utan att kontrollera fakta eller fokusera enbart på potentiella hot.

Känns något av följande tankemönster bekant?

”Om jag låter mina känslor ta överhand kommer jag inte att orka kämpa emot sjukdomen”
”Jag borde inte reagera så starkt. Det är viktigt att jag inte oroar mina nära och kära med mina känslor.”
”Det kan vara lättare om jag inte pratar om min sjukdom med någon. Jag vill inte att någon annan ska oroa sig.”
”Jag förbereder mig för det värsta så att jag inte blir besviken”
”Att tillåta och bemöta rädsla och ångest är det samma som att godkänna cancern. Jag måste kämpa utan att ge upp.”

Du kanske vill skjuta undan känslorna helt och hållet eftersom det kan kännas skrämmande att konfrontera dem. Att konfrontera och visa sina känslor kan också kännas genant eller som ett tecken på svaghet. Det känns kanske lättare att inte prata med någon om det. Att hålla saker för sig själv kan kännas som den säkraste utvägen. Men att undvika känslor kan bromsa anpassningen och i slutändan till och med öka ångesten och rädslan.

Tänk positivt – ett mantra

Du kanske hör välmenande uppmuntringar från andra om att ”tänka positivt” vilket kan kännas förminskande. Att folk förväntar sig en positiv inställning av dig kan tvärtom förstärka din ångest och kännas som en orimlig börda. Upplevelsen av att känna rädsla eller ångest på grund av en ”dålig attityd” kan kännas förminskande och du börjar kanske klandra dig själv för dessa känslor. Det finns ingen anledning att göra det, lär dig bli medveten om när du skuldbelägger dig själv.

A Att medvetet bemöta sina känslor

Var medveten om din känsla, stanna upp och fråga dig själv ”vad är det här för en känsla” istället för att undvika känslan. Du kan påverka din känsla bara då du är medveten om den. Titta på känslan som på avstånd utan att döma den.

  • Identifiera vilka tankar som är förknippade med känslan.
  • Var uppmärksam på hur känslan känns i kroppen, dina fysiska reaktioner.
  • Kontrollera fakta, vad vet du på riktigt om saken, vad är inbillning.
  • Bedöm ifall känslan och dess intensitet motsvarar fakta.
  • Utvärdera andra möjliga perspektiv och gör medvetna val om vad som är viktigt att uppmärksamma just nu.
  • Öva på att släppa tanken, som om du tittade på den på ett löpande band. Tankar kommer och går. Övningen kan kännas svår i början, men du kan göra framsteg.

B Gå emot känslan

Det kommer stunder när intensiv rädsla, sorg eller ilska varken hjälper eller stöder din återhämtning eller ditt mående och hindrar dig från att göra meningsfulla saker. Du kan öva på att göra tvärtemot vad dina känslor säger dig. Syftet med att trotsa känslan är att möta det du är rädd för, att närma dig rädslan istället för att fly den. Genom att fokusera på andningen hjälper du din kropp att reglera pulsen när den är snabb. Du kan också försiktigt placera en hand på bröstet och magen medan du andas. Det finns tillfällen i vardagen då du medvetet kan framkalla de motsatta känslorna till rädsla, ilska eller sorg. Träffa en vän, sjung en sång, titta på en komedi, rör på dig. Försök att ge det du gör din fulla uppmärksamhet.

Läs mer om känslor

Rädsla, ångest och stress

En oväntad diagnos som krossar dina drömmar om ett bekvämt och förutsägbart liv kan utlösa rädsla och sårbarhet. Vid fara och osäkerhet börjar hjärnan skapa berättelser som ett försök att förklara situationen och återställa känslan av förutsägbarhet och kontroll.

Läs artikeln

Sorg

Om du känner sorg just nu är du inte ensam. Det är inte lätt för någon att acceptera sin sjukdom och de flesta känner sig ledsna över att tvingas avstå, förlora framtidsdrömmar eller känslan av att kunna påverka sitt liv.

Läs artikeln

Ilska

Cancer kan medföra en upplevelse av livets ändlighet och vetskapen om att livet inte går vidare på det sätt du tänkt och planerat. Det är förståeligt att det väcker frustration och ilska.

Läs artikeln

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Tidningen Cancer | 2023

Att bli sedd ger styrka och tillförsikt

Olika uttryckssätt i konstterapi, som bildkonst, dans och rörelse, hjälper patienter inifrån. Att bli sedd, särskilt mitt uppe i en kris, bär framåt och stärker. Konstnärligt arbete kräver inga förkunskaper och är ingenting att vara rädd för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancervården står inför stora frågor

I Finland har det uppstått en debatt om hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillgodose cancerpatienters behov i framtiden. Den åldrande befolkningen ökar redan i sig vårdbördan och med stigande ålder följer ett ökande antal cancerfall.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Utan vetskap om genfelet vore jag inte här

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Var inte ensam

Kaija Kiviluoma från Kuortane är en riktig arbetsmyra inom förvilligarbete. De bästa stunderna är när jag har kunnat lindra någons smärta eller rädsla – och när jag får höra orden ”Tack för att du finns”.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett grånande Finland behöver arbetsgraft

Efolkningen i arbetsför ålder minskar i Finland. Enligt en befolkningsprognos kommer det 2030 att finnas omkring 700 000 personer under 15 år, 3,3 miljoner i åldern 15–64 år och 1,5 miljoner i ålderskategorin över 64 år. Var tredje finländare kommer att vara i pensionsåldern i slutet av det här decenniet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Njut av solen, men skydda dig mot UV-strålning.

När vår- och sommarvärmen är här finns det all anledning att njuta i fulla drag. Men det är viktigt att skydda huden mot solgass. Risken för hudcancer ökar dels av bränd hud, dels av den totala exponeringen för UV-strålning under hela livet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Lycklig melanomöverlevare

Måndagsexemplar! Så beskriver Hanna-Maija Windmeisser sig själv med glimten i ögat. Hon har opererats flera gånger för tre olika sjukdomar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett gott liv ända till slutet

Syftet med palliativ vård är att hjälpa patienten att leva med cancern när sjukdomen inte längre kan botas. När man planerar vården i livets slutskede är det viktigt att beakta vad patienten önskar sig och oroar sig för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Livet ska levas nu – eftersom allt kan förändras på ett ögonblick

Liisa Halme önskar att makan eller maken till patienter med obotlig cancer uppmärksammas mera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Skelettet kan obemärkt bli skört

”En frisk benbyggnad drabbas inte av frakturer i vardagen”, betonar Pauliina Tamminen, planerare på Osteoporosförbundet.

Läs artikeln

Lue myös omaan tilanteeseesi