Nainen mietteliäänä ulkona

Hur klarar jag allt detta?

De starkaste känslorna dämpas ofta gradvis med tiden och anpassningen blir allt mer av en inre process. Det här ger dig mera tid att hantera de många förändringar som cancer medför.


Hur klarar jag allt detta?

I det här skedet är det viktigt att du har tillräckligt med utrymme för att bearbeta dina upplevelser. Den sorg du kanske känner när du hanterar förlusten av drömmar eller mål i livet måste också få plats. Du går kanske igenom din identitet och dina värderingar, vad förändringarna och förlusterna innebär och hur de förändrar ditt liv.

Du kan ha svårt att koncentrera dig, att komma igång med saker kan kännas jobbigare och du blir kanske lättare irriterad än tidigare.

Ägnar du mycket tid åt att oroa dig för framtiden? Dina tankar om vad som kan hända bygger inte nödvändigtvis på fakta. De här föreställningarna utsätter dig för negativitet och överdrifter. Genom att fokusera på vad som sker i stunden blir du mer öppen för vad som är värdefullt och meningsfullt för dig just nu, och kan använda dina resurser för just det.

 


Att konfrontera känslor

Känslor är viktiga vägvisare som hjälper dig att agera på det sätt som situationen kräver. Detta gäller också när du har fått ett cancerbesked och upplever känslor som kanske är starkare än någonsin tidigare. Det finns inget rätt eller fel när det gäller känslor under en sjukdom. Det är mycket sannolikt att andra personer med cancer känner på samma sätt som du.

När du har starka känslor kan det vara svårt att skilja på fakta, och känslorna kan få dig att agera snabbt utan att kontrollera fakta eller fokusera enbart på potentiella hot.

Känns något av följande tankemönster bekant?

”Om jag låter mina känslor ta överhand kommer jag inte att orka kämpa emot sjukdomen”
”Jag borde inte reagera så starkt. Det är viktigt att jag inte oroar mina nära och kära med mina känslor.”
”Det kan vara lättare om jag inte pratar om min sjukdom med någon. Jag vill inte att någon annan ska oroa sig.”
”Jag förbereder mig för det värsta så att jag inte blir besviken”
”Att tillåta och bemöta rädsla och ångest är det samma som att godkänna cancern. Jag måste kämpa utan att ge upp.”

Du kanske vill skjuta undan känslorna helt och hållet eftersom det kan kännas skrämmande att konfrontera dem. Att konfrontera och visa sina känslor kan också kännas genant eller som ett tecken på svaghet. Det känns kanske lättare att inte prata med någon om det. Att hålla saker för sig själv kan kännas som den säkraste utvägen. Men att undvika känslor kan bromsa anpassningen och i slutändan till och med öka ångesten och rädslan.

Tänk positivt – ett mantra

Du kanske hör välmenande uppmuntringar från andra om att ”tänka positivt” vilket kan kännas förminskande. Att folk förväntar sig en positiv inställning av dig kan tvärtom förstärka din ångest och kännas som en orimlig börda. Upplevelsen av att känna rädsla eller ångest på grund av en ”dålig attityd” kan kännas förminskande och du börjar kanske klandra dig själv för dessa känslor. Det finns ingen anledning att göra det, lär dig bli medveten om när du skuldbelägger dig själv.

A Att medvetet bemöta sina känslor

Var medveten om din känsla, stanna upp och fråga dig själv ”vad är det här för en känsla” istället för att undvika känslan. Du kan påverka din känsla bara då du är medveten om den. Titta på känslan som på avstånd utan att döma den.

  • Identifiera vilka tankar som är förknippade med känslan.
  • Var uppmärksam på hur känslan känns i kroppen, dina fysiska reaktioner.
  • Kontrollera fakta, vad vet du på riktigt om saken, vad är inbillning.
  • Bedöm ifall känslan och dess intensitet motsvarar fakta.
  • Utvärdera andra möjliga perspektiv och gör medvetna val om vad som är viktigt att uppmärksamma just nu.
  • Öva på att släppa tanken, som om du tittade på den på ett löpande band. Tankar kommer och går. Övningen kan kännas svår i början, men du kan göra framsteg.

B Gå emot känslan

Det kommer stunder när intensiv rädsla, sorg eller ilska varken hjälper eller stöder din återhämtning eller ditt mående och hindrar dig från att göra meningsfulla saker. Du kan öva på att göra tvärtemot vad dina känslor säger dig. Syftet med att trotsa känslan är att möta det du är rädd för, att närma dig rädslan istället för att fly den. Genom att fokusera på andningen hjälper du din kropp att reglera pulsen när den är snabb. Du kan också försiktigt placera en hand på bröstet och magen medan du andas. Det finns tillfällen i vardagen då du medvetet kan framkalla de motsatta känslorna till rädsla, ilska eller sorg. Träffa en vän, sjung en sång, titta på en komedi, rör på dig. Försök att ge det du gör din fulla uppmärksamhet.

Läs mer om känslor

Rädsla, ångest och stress

En oväntad diagnos som krossar dina drömmar om ett bekvämt och förutsägbart liv kan göra dig rädd och sårbar. Att bli sjuk väcker ofta starka känslor. Du kan ha ångest. Du kanske också är ledsen eller arg.

Läs artikeln

Sorg

Det är inte lätt för någon att acceptera sin sjukdom och de flesta känner sig ledsna över att tvingas avstå, förlora framtidsdrömmar eller känslan av att kunna påverka sitt liv.

Läs artikeln

Ilska

Cancer kan medföra en upplevelse av livets ändlighet och vetskapen om att livet inte går vidare på det sätt du tänkt och planerat. Det är förståeligt att det väcker frustration och ilska.

Läs artikeln

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Tidningen Cancer | 2024

Fysisk aktivitet inlemmas i behandlingsrekommendationerna

De senaste årens forskning visar allt tydligare att redan en liten ökning i fysisk aktivitet främjar återhämtningen hos cancerpatienter. Motion spelar en viktig roll, inte bara i förebyggandet av cancer, utan också i bättre behandlingsresultat.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Screening för tarmcancer sparar liv

Åldrande befolkning och västerländsk livsstil ökar förekomsten av tarmcancer hos både män och kvinnor. Screeningundersökningar kan fånga upp tarmcancer i begynnelseskedet då den kan vara så gott som symptomfri.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Tröttheten berodde på tarmcancer

Det var inte bara barnfamiljens vardag som gjorde Heidi Lehtiniemi-Eerola så trött. Vid en hälsokontroll upptäcktes cancern som endast hade gett lindriga symptom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Motion på distans ger välmående

Cancerorganisationerna tillhandahåller distansmotion online, antingen inspelad eller live. Studier visar att motion främjar rehabiliteringen från cancer och försnabbar återhämtningen från behandling.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Den vanligaste cancerformen hos män – prostatacancer

Prostatacancer är ofta en godartad cancer som uppträder med stigande ålder och som inte kräver någon behandling. Utmaningen är att identifiera aggressiva cancerformer och att behandla dem i tid innan de sprider sig. Under de senaste åren har männen aktivare börjat söka sig till undersökningar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Kurser för var och en i vårt breda sortiment

”Cancerorganisationerna erbjuder årligen cancersjuka och deras närstående tiotals kurser”, berättar specialisten i rehabilitering Tuire Muona och Minna Enqvist.
Målet med kurserna är att var och en som deltar ska hitta lämpliga metoder för att orka, och stöd för att få vardagen att fungera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

På fars rekommendation

Det lönar sig att testa sig för prostatacancer i god tid. Mikko Siukosaari fick sin diagnos när han var litet över 50.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Hur fortsätta livet efter kontrollerna? Cancern är borta, eller är den?

Att vara rädd är en normal och naturlig reaktion. Det säger psykologen Arto Pietikäinen med eftertryck. Man ska inte mota bort sina rädslor. I stället kan man lära sig att möta dem på ett nytt sätt så att man går vidare i livet ännu starkare.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Män får också bröstcancer

Rosa bandet-reflexen som dinglar på Timo Tarvainens rockskört finns där av en anledning – bröstcancer är inte endast kvinnors sjukdom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Mor- och farföräldrar är ett värdefullt stöd i cancerfamiljer

När en familjemedlem insjuknar i cancer ställs vardagen på ända. Många behöver då konkret hjälp med hushållssysslorna och närstående vid sin sida.

Läs artikeln

Lue myös omaan tilanteeseesi