Fpa:s kurser

Fpa erbjuder cancerpatienter och deras anhöriga anpassningsträningskurser som ordnas som prövningsbaserad rehabilitering. Kurserna ordnas i olika rehabiliteringscenter runtom i Finland.

Prövningsbaserad rehabilitering som Fpa erbjuder kompletterar den yrkesinriktade och den medicinska rehabiliteringen.

På Fpa:s anpassningsträningskurser får man information om

  • sjukdomen
  • olika behandlingsformer
  • möjligheter till rehabilitering
  • annan stödbehandling.

Därutöver brukar man på kursen söka sätt att själv ta vara på sina krafter, att få kontroll över sin livssituation och att leva ett aktivt liv.

Mera information om Fpa:s anpassningsträningskurser, lediga kursplatser och ansökningsinstruktioner får man på Fpa:s webbtjänst.

På Fpa:s webbtjänst hittar man kurserna lätt med ett kursnummer. Även om kursen enligt webbtjänsten är full, kan man ännu fråga kursarrangören eller Fpa efter restplatser.

Också de regionala cancerföreningarna kan hjälpa personer som vill söka till Fpa:s kurser. De är också med på Cancerorganisationernas lista på tillgängliga kurser.

FPA kurser på svenska år 2023

Parkurs för personer med prostatacancer (85485)
6.3.-10.3.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med cancer under 50 år (85533)
17.4.-21.4.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med bröstcancer (85519)
8.5.-12.5.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med cancer under 68 år (85534)
12.6.-16.6.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med prostatacancer (85486)
11.9.-15.9.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med bröstcancer (85520)
30.10.-3.11.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä 

Parkurs för personer med cancer över 68 år (85535)
11.12.-15.12.2023, Härmä Rehab, Ylihärmä