Efter cancerbehandlingar – uppföljning

När dina behandlingar har avslutats tar uppföljningen vid. Cancerpatienter följs upp med jämna mellanrum. Uppföljningen varierar enligt cancertyp och eventuell spridning. Efter avslutade behandlingar sker uppföljningen i många fall inom specialistvården en tid och övergår sedan till primärvården.


Cancerpatienter följs upp med jämna mellanrum.

Uppföljning behövs för att upptäcka biverkningar av behandlingen och eventuella återfall. Genom uppföljningen ser man också till att du återhämtat dig väl från behandlingarna.

Uppföljningen efter cancer omfattar en klinisk undersökning, laboratorieprover och bilddiagnostiska undersökningar. De här undersökningarna varierar enligt cancerns typ, spridning och behandlingsrekommendationer.

Om du har symtom görs ytterligare undersökningar. Därför är det viktigt att du berättar om eventuella symtom vid ditt uppföljningsbesök. Under uppföljningen observerar vårdpersonalen också hur du återhämtat dig psykiskt från sjukdomen.

När behandlingarna avslutats känner många ångest och osäkerhet inför uppföljningen. Vårdpersonalen stöttar dig och berättar vart du kan vända dig om du behöver hjälp.

Cancerorganisationernas rådgivningstjänster hjälper också till.

Hur ofta sker uppföljningen?

Med vilken frekvens uppföljningen sker beror på sjukdomen. Täta uppföljningsbesök med 1–3 månaders mellanrum rekommenderas endast vid vissa aggressiva cancerformer.

I de flesta fall minskar risken för återfall ju längre tid som gått sedan diagnosen. Å andra sidan kan vissa cancerformer, som till exempel bröstcancer, återkomma också efter många år. Det finns inget entydigt svar på hur länge uppföljningen behöver fortgå. Ofta följs en person med cancer regelbundet upp i cirka fem år. Efter det övergår man till behovsbaserad uppföljning. Ibland blir cancern kronisk. Då planeras behandlingen och uppföljningen individuellt.

Cancerbehandlingar kan också orsaka sena biverkningar, till exempel en ökad risk för hjärtsjukdomar. Därför är det viktigt att personer med cancer får hälso- och sjukvårdstjänster med låg tröskel och deltar i de screeningar och hälsokontroller som erbjuds.

 


Du är kanske också intresserad

Efter cancern

Allt fler som haft cancer kan leva ett normalt liv efter att ha fått behandling. Det tar ändå sin tid att genomgå sjukdomen.

Läs artikeln

Hur går jag vidare? 

För allt fler kan cancer botas eller åtminstone kontrolleras så att man kan leva ett närapå normalt liv. Slutet på behandlingarna kan kännas både befriande och skrämmande på samma gång.

Läs artikeln

Att återgå till arbetet efter cancer

En lång frånvaro från arbetet kan kräva stöd, flexibilitet och rehabilitering. Det bästa resultatet når man i samarbete med arbetsgivaren, den anställda och företagshälsovården.

Läs artikeln

Läs mer