Nainen istuu mietteliäänä ulkona.

Ilska

Cancer kan medföra en upplevelse av livets ändlighet och vetskapen om att livet inte går vidare på det sätt du tänkt och planerat. Det är förståeligt att det väcker frustration och ilska.


Ilska – varför just jag?

Cancer kan medföra en upplevelse av livets ändlighet och vetskapen om att livet inte går vidare på det sätt du tänkt och planerat. Det är förståeligt att det väcker frustration och ilska. Saker som du kanske har arbetat hårt för att uppnå kan nu stå på spel.

Cancer förknippas med en rad starka känslor, och en av dem är ilska. Du är inte ensam om dina känslor. Att känna ilska kan också vara till nytta för din återhämtning och ork. Den kan motivera dig att ta hand om dig själv och få det du behöver. Ilska kan hindra andra känslor från att komma fram, få dig att känna dig mindre sårbar. Men att vara arg kan också utlösa olust och självkritik, eller så kan du oroa dig för att ilskan skadar dina relationer. Ilska är inte bara en destruktiv eller konstruktiv känsla, den varierar i intensitet från mild irritation till raseri. Ibland kan intensiv ilska vara skadligt. Det är viktigt att känna igen när ilska fungerar konstruktivt och hjälper dig att skydda dig själv.

Ilska som riktas mot sjukvården eller dina nära och kära hjälper inte att stärka din känsla av trygghet. Bitterhet över världens orättvisor, att skuldbelägga närstående eller dig själv kan väcka frågor som ”varför just jag?”. Ilska kan också vara din reaktion på den förlust och det lidande som förknippas med cancer.

De första stegen mot att hantera sin ilska

För att kunna hantera ilska är det viktigt att lära sig skillnaden mellan att ha känslan och att döma dem. Din första impuls, tanke eller handling är sällan den mest konstruktiva.

  • Stanna upp och öva på att inte följa den första impulsen.
  • Andas djupt in och lugnt ut några gånger.’
  • Stärk din medvetenhet genom att observera din kropp och dina tankar och ge dem din fulla uppmärksamhet. Öva på att vara medveten om vad som händer inom dig och utanför dig på samma gång.
  • Fråga dig själv om det är rätt tid att uttrycka dina känslor nu eller om du kan återkomma till saken senare.

Läs mer on känslor

Hur klarar jag allt detta?

De starkaste känslorna dämpas ofta gradvis med tiden och anpassningen blir allt mer av en inre process. Det här ger dig mera tid att hantera de många förändringar som cancer medför.

Läs artikeln

Rädsla, ångest och stress

En oväntad diagnos som krossar dina drömmar om ett bekvämt och förutsägbart liv kan göra dig rädd och sårbar. Att bli sjuk väcker ofta starka känslor. Du kan ha ångest. Du kanske också är ledsen eller arg.

Läs artikeln

Sorg

Det är inte lätt för någon att acceptera sin sjukdom och de flesta känner sig ledsna över att tvingas avstå, förlora framtidsdrömmar eller känslan av att kunna påverka sitt liv.

Läs artikeln

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Patienterna berättar | 2018

”Allt föll på sin plats när jag fick tala ut”

Kari Liukkoila insjuknade i melanom och återfick krafterna med hjälp av kamratstöd.

Läs artikeln