Syöpää sairastaneita henkilöitä, jotka ovat saaneet vertaistukea.

Kamratstöd

Du kan kostnadsfritt få kamratstöd både ansikte mot ansikte och på distans – på tumanhand och i kamratstödsgrupper.


Kamratstöd på Cancerorganisationerna

Stödpersonen lyssnar och finns där för den sjuka och hens närstående. Du som söker kamratstöd kan själv bestämma vad du vill prata om och var ni träffas: ni kan till exempel träffas på sjukhuset men också på ett kafé eller under en skogspromenad. Det går också bra att träffas på distans eller tala i telefon.

En person som gått igenom samma sak kan ofta bäst stödja dem som lever med cancer och hjälpa dem att orka i vardagen. Cancerorganisationernas stödpersoner har själva haft cancer eller är närstående till någon som drabbats. Inom palliativ vård och vård i livets slutskede kan stödpersonerna också vara frivilligarbetare som inte har egen erfarenhet av cancer.

 


Berättelser om kamratstöd

Stödpersonen lyssnar och går vid den sjukas eller närståendes sida. Du som söker kamratstöd kan själv besluta vad du vill prata om och var du vill att ni träffas: det kan vara på sjukhuset, på ett kafé eller på en skogspromenad. Ni kan också mötas på distans på nätet eller per telefon.

Kamratstödsverksamheten bygger på jämlikhet och konfidentialitet, och stödpersonerna har tystnadsplikt. De tar inte ställning till cancerbehandlingar eller andra medicinska frågor.

Kamratstöd i grupp – ansikte mot ansikte eller på distans

Inom Cancerorganisationerna är det de regionala cancerföreningarna och de riksomfattande patientorganisationerna som ansvarar för kamratstödsverksamheten. De ordnar möten olika grupper för sjuka och för närstående på olika håll i landet både på plats och på distans.

Grunden för verksamheten i kamratstödsgrupperna är öppenhet och konfidentialitet. I gruppen kan var och en som vill berätta om sina erfarenheter. Att lyssna aktivt är också en viktig del av kamratstödet. I en grupp kan man få nya perspektiv på sin egen situation.

Kamratstödsverksamheten bygger på jämlikhet och konfidentialitet, och stödpersonerna har tystnadsplikt. De tar inte ställning till cancerbehandlingar eller andra medicinska frågor.


Fyra olika berättelser om kamratstöd

 

Miki Lökfors berättar om sina erfarenheter av kamratstöd.

I videon berättar Sonya Inger om hur det var när hon deltog i en kamratstödsgrupp för närstående på distans.

I videon vill Eeva Kylä-Paavola uppmuntra till att söka kamratstöd.

Läs mer om kamratsstöd

Tidningen Cancer | 2023

Cancerpatienter drar sig inte för att träna sig svettiga

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Det är inspirerande att lära sig något nytt

Läs artikeln