Syöpää sairastaneita henkilöitä, jotka ovat saaneet vertaistukea.

Kamratstöd

Du kan kostnadsfritt få kamratstöd både ansikte mot ansikte och på distans – på tumanhand och i kamratstödsgrupper.


Kamratsstöd på Cancerorganisationerna

Ofta är det så att de som har gått igenom samma sak bäst kan stödja dem som lever med cancer och hjälpa dem att orka i vardagen. De frivilliga som Cancerorganisationerna utbildar tillhandahåller kamratstöd för cancersjuka och deras närstående i olika skeden av sjukdomen.

Cancerorganisationernas stödpersoner har själva haft cancer eller är närstående till någon som drabbats. Kamratstödet ersätter inte professionellt arbete eller stöd för närstående, utan har en kompletterande funktion.


Berättelser om kamratstöd

Stödpersonen lyssnar och går vid den sjukas eller närståendes sida. Du som söker kamratstöd kan själv besluta vad du vill prata om och var du vill att ni träffas: det kan vara på sjukhuset, på ett kafé eller på en skogspromenad. Ni kan också mötas på distans på nätet eller per telefon.

Kamratstödsverksamheten bygger på jämlikhet och konfidentialitet, och stödpersonerna har tystnadsplikt. De tar inte ställning till cancerbehandlingar eller andra medicinska frågor.

Kamratstöd i grupp – ansikte mot ansikte eller på distans

Inom Cancerorganisationerna är det de regionala cancerföreningarna och de riksomfattande patientorganisationerna som ansvarar för kamratstödsverksamheten. De ordnar möten, kurser och olika grupper för sjuka och för närstående.

Grunden för verksamheten i kamratstödsgrupperna är öppenhet och konfidentialitet. I gruppen kan var och en som så önskar berätta om sina erfarenheter. Aktivt lyssnande är också en viktig del av kamratstödet. I en grupp kan man få nya perspektiv på sin egen situation.


Fyra olika berättelser om kamratstöd

 

Miki Lökfors berättar om sina erfarenheter av kamratstöd.

I videon berättar Sonya Inger om hur det var när hon deltog i en kamratstödsgrupp för närstående på distans.

I videon vill Eeva Kylä-Paavola uppmuntra till att söka kamratstöd.

Läs mer om kamratsstöd

Tidningen Cancer | 2023

Cancerpatienter drar sig inte för att träna sig svettiga

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Det är inspirerande att lära sig något nytt

Läs artikeln