Ansökningsinstruktioner

Du kan alltid hitta mer information om hur du ansöker till en kurs i kursbeskrivningen eller genom att kontakta kursarrangören.

Så här ansöker du till kurser

I de flesta fall kan du ansöka om kurser med hjälp av det gemensamma ansökningsformuläret. Du kan antingen fylla i den online och skriva ut den, eller skriva ut den och fylla i den för hand. Skicka in blanketten till den regionala cancerförening eller patientorganisation som anordnar kursen.
För vissa kurser kan du ansöka med hjälp av onlineformuläret, som är länkat från kursinformationen. Det finns en separat ansökningsblankett för sorgkurser. För mer information om hur du ansöker till en kurs, se kursbeskrivningen eller kontakta kursarrangören.
Sista ansökningsdag för alla kurser är cirka en månad före kursstart. Det är dock värt att fråga den organisation som anordnar kursen om möjligheten att delta i kursen även efter sista ansökningsdag.

Ansökningsblanketter

Bra att veta

Vad kostar kurserna?

Kurserna är kostnadsfria för dig. Det inkluderar programmet, vägledning och eventuell logi och mat.

Vem kan ansöka till kursen?

Du kan ansöka om du har cancer eller är anhörig till någon som har cancer. Vissa kurser är till exempel endast för personer med en specifik cancer, familjer med barn eller närstående. Du behöver inte vara medlem i en cancerförening för att ansöka och du kan ansöka till en kurs var som helst i Finland.

För mer information om kurserna, kontakta

  • regionala cancerföreningar
  • nationella patientföreningar
  • sjukhusens socialarbetare, rehabiliteringsrådgivare och cancersjukskötare.

Läs mer om behandling av personuppgifter och dataskydd:
Behandling av personuppgifter baserat på ditt samtycke till kurser (Länk)

0800 411 303

Urvalskriterier för kurser

Alla ansökningar till kursen kommer att bedömas och det kommer att kontrolleras att den sökande uppfyller urvalskriterierna.

Gemensamma urvalskriterier för kurser:

  • Din ansökan innehåller tillräcklig information
  • Du tillhör kursens målgrupp (t.ex. du är i rätt ålder, du har en cancerdiagnos/en genetisk defekt som predisponerar för cancer/ du är anhörig till en canceröverlevare eller har förlorat en närstående i cancer).
  • Du har möjlighet att engagera dig och delta i kursprogrammet och aktiviteterna
  • Du har inte tidigare deltagit i en kurs som anordnats av en cancerorganisation. Om din situation har förändrats väsentligt (t.ex. ändrad cancerstatus) kan du bli utvald igen.
  • Du har ett behov av att delta i en kurs
  • Du har ett mål med att delta i kursen

Vid urvalet av deltagare tas dessutom hänsyn till kundens hälsomässiga och sociala skäl. Om det finns fler sökande än platser på kursen och alla sökande uppfyller urvalskriterierna för deltagare, kommer urvalet att baseras på den sökandes stressiga livssituation, ensamhet och brist på sociala stödnätverk. Hänsyn kommer även att tas till den sökandes ekonomiska situation och socioekonomiska status.

Sinua voisi myös kiinnostaa

Kamratstöd

Du kan kostnadsfritt få kamratstöd både ansikte mot ansikte och på distans – på tumanhand och i kamratstödsgrupper.

Läs artikeln

Kurser

Cancerorganisationer erbjuder ett brett utbud av kurser för att stödja ditt välbefinnande och din återhämtning.

Läs artikeln

Kamratstöd för närstående

I synnerhet när din sjuka närstående behöver mycket stöd kan du ha nytta av en stödperson. En stödperson från en cancerorganisation finns där både för den som har cancer och hens närstående.

Läs artikeln