Instruktioner för ansökan

Du får alltid mer information om ansökan till en kurs i kursbeskrivningen eller genom att kontakta kursarrangören.

Så här söker du till Cancerorganisationernas kurser

I de flesta fall kan du ansöka om en plats med det gemensamma ansökningsformuläret. Du kan antingen fylla i den online och skriva ut den, eller skriva ut den och fylla i den för hand. Skicka in blanketten till den regionala cancerförening eller patientorganisation som anordnar kursen.
För vissa kurser kan du ansöka med hjälp av onlineformuläret, som är länkat till kursinformationen. Det finns en separat ansökningsblankett för sorgkurser. För mer information om hur du ansöker till en kurs, se kursbeskrivningen eller kontakta kursarrangören.
Sista ansökningsdag för alla kurser är cirka en månad före kursstart. Det lönar sig ändå att fråga den organisation som anordnar kursen om möjligheten att delta i kursen även efter sista ansökningsdag.

Ansökningsblanketter

Bra att veta

Vad kostar kurserna?

Kurserna är kostnadsfria för dig. I kursen ingår programmet, handledning och eventuell logi och mat.

Vem kan söka till kursen?

Du kan söka till kursen om du har cancer eller är anhörig till en person som har cancer. Vissa kurser är till exempel avsedda endast för personer med en viss cancer, familjer med barn eller närstående. Du behöver inte vara medlem i en cancerförening för att få plats och du kan söka till en kurs var som helst i Finland.

För mer information om kurserna, kontakta

  • regionala cancerföreningar
  • nationella patientföreningar
  • sjukhusens socialarbetare, rehabiliteringsrådgivare och cancersjukskötare.

Läs mer om behandling av personuppgifter och dataskydd:
Behandling av personuppgifter baserat på ditt samtycke till kurser (Länk)

0800 411 303

Urvalskriterier för kurser

Alla ansökningar till kursen bedöms och det kontrolleras att den sökande uppfyller urvalskriterierna.

Gemensamma urvalskriterier för kurser:

  • Din ansökan innehåller tillräcklig med information
  • Du tillhör kursens målgrupp (t.ex. du är i rätt ålder, du har en cancerdiagnos/en genetisk förändring som predisponerar för cancer/du är anhörig till person med cancer eller har förlorat en närstående i cancer).
  • Du har möjlighet att engagera dig och delta i kursprogrammet och aktiviteterna
  • Du har inte tidigare deltagit i en kurs som anordnats av en cancerorganisation. Om din situation har förändrats väsentligt (t.ex. ändrad cancerstatus) kan du få plats igen.
  • Du har ett behov av att delta i en kurs
  • Du har ett mål med att delta i kursen

Vid urvalet av deltagare tas dessutom hänsyn till kundens hälsomässiga och sociala skäl. Om det finns fler sökande än platser på kursen och alla sökande uppfyller urvalskriterierna för deltagare, väger den sökandes stressiga livssituation, ensamhet och brist på sociala stödnätverk tungt. Hänsyn tas också till Den sökandes ekonomiska situation och socioekonomiska status beaktas också.

Du är kanske också intresserad av

Tidningen Cancer | 2024

Fysisk aktivitet inlemmas i behandlingsrekommendationerna

De senaste årens forskning visar allt tydligare att redan en liten ökning i fysisk aktivitet främjar återhämtningen hos cancerpatienter. Motion spelar en viktig roll, inte bara i förebyggandet av cancer, utan också i bättre behandlingsresultat.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Screening för tarmcancer sparar liv

Åldrande befolkning och västerländsk livsstil ökar förekomsten av tarmcancer hos både män och kvinnor. Screeningundersökningar kan fånga upp tarmcancer i begynnelseskedet då den kan vara så gott som symptomfri.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Tröttheten berodde på tarmcancer

Det var inte bara barnfamiljens vardag som gjorde Heidi Lehtiniemi-Eerola så trött. Vid en hälsokontroll upptäcktes cancern som endast hade gett lindriga symptom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Motion på distans ger välmående

Cancerorganisationerna tillhandahåller distansmotion online, antingen inspelad eller live. Studier visar att motion främjar rehabiliteringen från cancer och försnabbar återhämtningen från behandling.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Den vanligaste cancerformen hos män – prostatacancer

Prostatacancer är ofta en godartad cancer som uppträder med stigande ålder och som inte kräver någon behandling. Utmaningen är att identifiera aggressiva cancerformer och att behandla dem i tid innan de sprider sig. Under de senaste åren har männen aktivare börjat söka sig till undersökningar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Kurser för var och en i vårt breda sortiment

”Cancerorganisationerna erbjuder årligen cancersjuka och deras närstående tiotals kurser”, berättar specialisten i rehabilitering Tuire Muona och Minna Enqvist.
Målet med kurserna är att var och en som deltar ska hitta lämpliga metoder för att orka, och stöd för att få vardagen att fungera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

På fars rekommendation

Det lönar sig att testa sig för prostatacancer i god tid. Mikko Siukosaari fick sin diagnos när han var litet över 50.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Hur fortsätta livet efter kontrollerna? Cancern är borta, eller är den?

Att vara rädd är en normal och naturlig reaktion. Det säger psykologen Arto Pietikäinen med eftertryck. Man ska inte mota bort sina rädslor. I stället kan man lära sig att möta dem på ett nytt sätt så att man går vidare i livet ännu starkare.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Män får också bröstcancer

Rosa bandet-reflexen som dinglar på Timo Tarvainens rockskört finns där av en anledning – bröstcancer är inte endast kvinnors sjukdom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Mor- och farföräldrar är ett värdefullt stöd i cancerfamiljer

När en familjemedlem insjuknar i cancer ställs vardagen på ända. Många behöver då konkret hjälp med hushållssysslorna och närstående vid sin sida.

Läs artikeln