Nainen ottaa lääkepillereita purkista.

Riktade läkemedel eller biologiska läkemedel

Riktade läkemedel blir allt vanligare vid cancerbehandling. Allt fler cancerläkemedel baseras på specifika avvikelser i cellernas struktur och funktion i en viss tumörtyp.


Riktade läkemedel är inriktade på en specifik funktion eller komponent i cancercellen

Riktade läkemedel är inriktade på en specifik funktion eller komponent i cancercellen. De har ofta fördelen att de ger färre biverkningar än kemoterapi och strålbehandling eftersom läkemedlet endast riktar in sig på cancercellerna.
Det finns olika typer av cancerläkemedel. De grupperas efter deras verkningssätt.

Dessa omfattar

  • monoklonala antikroppar
  • hämmare av cancertillväxt
  • läkemedel som hämmar tillväxten av cancerblodkärl
  • PARP-hämmare

Användningen av målinriktade läkemedel kräver en grundlig undersökning av cancercellernas funktion för att hitta lämpliga mål. Detta görs numera i samband med att cancer upptäcks.
Anticancerterapi ges ofta i kombination med kemoterapi eller hormonella anticancerläkemedel. Cancerläkemedel används nu för att behandla cancerformer som blodcancer, bröstcancer, lungcancer, hudcancer, lymfom och tarmcancer. De är förstahandsbehandling för vissa cancerformer, t.ex. avancerat melanom och vissa leukemier.
De är inte lämpliga för alla cancerformer. Ett specifikt läkemedel som påverkar en viss gen fungerar t.ex. bara om genen är aktiv i den aktuella cancern.


Du är kanske också interessered av

Cytostatika

Cytostatika förhindrar celldelningen, vilket gör att cancercellerna dör. Cytostatika följer med blodomloppet till hela kroppen.

Läs artikeln

Strålbehandling

Strålbehandling är en behandlingsform som allmänt används vid behandling av cancer.

Läs artikeln

Immunologiska cancerbehandlingar

Immunologinen hoito pyrkii tuhoamaan syöpäsolut vaikuttamalla elimistön omaan puolustusjärjestelmään.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Att bli sedd ger styrka och tillförsikt

Olika uttryckssätt i konstterapi, som bildkonst, dans och rörelse, hjälper patienter inifrån. Att bli sedd, särskilt mitt uppe i en kris, bär framåt och stärker. Konstnärligt arbete kräver inga förkunskaper och är ingenting att vara rädd för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancervården står inför stora frågor

I Finland har det uppstått en debatt om hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillgodose cancerpatienters behov i framtiden. Den åldrande befolkningen ökar redan i sig vårdbördan och med stigande ålder följer ett ökande antal cancerfall.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Utan vetskap om genfelet vore jag inte här

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Var inte ensam

Kaija Kiviluoma från Kuortane är en riktig arbetsmyra inom förvilligarbete. De bästa stunderna är när jag har kunnat lindra någons smärta eller rädsla – och när jag får höra orden ”Tack för att du finns”.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett grånande Finland behöver arbetsgraft

Efolkningen i arbetsför ålder minskar i Finland. Enligt en befolkningsprognos kommer det 2030 att finnas omkring 700 000 personer under 15 år, 3,3 miljoner i åldern 15–64 år och 1,5 miljoner i ålderskategorin över 64 år. Var tredje finländare kommer att vara i pensionsåldern i slutet av det här decenniet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Njut av solen, men skydda dig mot UV-strålning.

När vår- och sommarvärmen är här finns det all anledning att njuta i fulla drag. Men det är viktigt att skydda huden mot solgass. Risken för hudcancer ökar dels av bränd hud, dels av den totala exponeringen för UV-strålning under hela livet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Lycklig melanomöverlevare

Måndagsexemplar! Så beskriver Hanna-Maija Windmeisser sig själv med glimten i ögat. Hon har opererats flera gånger för tre olika sjukdomar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett gott liv ända till slutet

Syftet med palliativ vård är att hjälpa patienten att leva med cancern när sjukdomen inte längre kan botas. När man planerar vården i livets slutskede är det viktigt att beakta vad patienten önskar sig och oroar sig för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Livet ska levas nu – eftersom allt kan förändras på ett ögonblick

Liisa Halme önskar att makan eller maken till patienter med obotlig cancer uppmärksammas mera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Skelettet kan obemärkt bli skört

”En frisk benbyggnad drabbas inte av frakturer i vardagen”, betonar Pauliina Tamminen, planerare på Osteoporosförbundet.

Läs artikeln