Äldre man och litet barn sitter på en bänk. Barnet har en hatt på huvudet.

Allt om cancer – kunskap, stöd och hopp

Allt fler finländare får cancer, men allt fler blir också friska. Under rubriken Allt om cancer har vi samlat pålitlig information, rådgivning och kamratstöd.


Till dig som har cancer

Information och stöd till dig som har cancer

Läs artikeln

Till dig som är närstående

Vad händer när en närstående insjuknar i cancer?

Läs artikeln

Hur kan vi hjälpa?


Aktuella artiklar

Tidningen Cancer | 2024

Fysisk aktivitet inlemmas i behandlingsrekommendationerna

De senaste årens forskning visar allt tydligare att redan en liten ökning i fysisk aktivitet främjar återhämtningen hos cancerpatienter. Motion spelar en viktig roll, inte bara i förebyggandet av cancer, utan också i bättre behandlingsresultat.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Screening för tarmcancer sparar liv

Åldrande befolkning och västerländsk livsstil ökar förekomsten av tarmcancer hos både män och kvinnor. Screeningundersökningar kan fånga upp tarmcancer i begynnelseskedet då den kan vara så gott som symptomfri.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Tröttheten berodde på tarmcancer

Det var inte bara barnfamiljens vardag som gjorde Heidi Lehtiniemi-Eerola så trött. Vid en hälsokontroll upptäcktes cancern som endast hade gett lindriga symptom.

Läs artikeln