Kvinna och pojke i bakgrunden, i förgrunden en pojke som hoppar upp i luften.

Att ta hand om sig själv när partnern blivit sjuk

Omsorgen om den sjukas tillstånd och krafter leder ofta till att den förvirring, sorg och utmattning som partnern upplever kommer i skymundan. När du ställs inför en närståendes cancerdiagnos kan din första tanke vara att förhålla dig sakligt till det hela och kanske försöka ta kontroll över situationen. Dina välmenande ansträngningar kan leda till ytterligare stress för både dig och din partner.


Ditt eget välmående vid sidan av din sjuka partner

Varje cancerpatients resa har sin egen tidslinje, oavsett hur väl du försöker förbereda dig och förutse de upp- och nedgångar som väntar. Att möta livets realiteter kan vara frustrerande och utmattande, även om du har en bra plan.

Som partner är det bra att vara medveten om vilka saker som väcker jobbiga känslor hos dig. Ibland kan det vara

  • en känsla av uppoffring ”Jag har gett så mycket och får ingenting tillbaka.”
  • känslor av maktlöshet ”Jag klarar inte av att göra allt det som jag borde.”
  • längtan efter närhet och sex ”När blir det min tur? Får jag känna lust som förut? Är mina behov berättigade?”
  • oro för ekonomisk och känslomässig överlevnad

Vad kan hjälpa?

Unna dig själv egen tid

Ta regelbundet tid för dig själv. Att emellanåt skjuta upp dina egna behov är ibland nödvändigt och visar att du är flexibel, men om dina behov inte tillgodoses på längre sikt kommer det att ha en betydande inverkan på ditt välbefinnande, din fysiska hälsa, dina relationer och din livskvalitet. När du värnar om ditt eget välbefinnande är det mer sannolikt att du kan stödja din partner på längre sikt och både du och ditt förhållande mår bättre. Det är helt normalt att du har skuldkänslor när du tar tid för dig själv, men att ta hand om sig själv är det bästa sättet att hjälpa och stötta sin partner.

Prata om dina känslor

Du har också rätt till starka och överväldigande känslor, hela känsloregistret. När du undertrycker dina känslor kan det hända att du samlar på dig bitterhet, ilska och känslor av utanförskap. Att konfrontera dina känslor hjälper dig att gå vidare och hitta en ny, mer medkännande relation till dig själv och din situation. Det är helt naturligt att du kan känna dig utmattad och sårad, särskilt om dina familjerelationer tidigare varit utmanande och svåra. Du kanske frågar dig själv varför det är du som ska ta hand om och stötta partnern.

Var snäll mot dig själv 

Det är naturligt att din partners sjukdom, med den ovisshet den innebär, är en börda också för dig. I en utmanande och påfrestande situation som den här är det viktigt att du försöker hitta medkänsla och barmhärtighet i relationen till dig själv istället för att ställa orimliga krav. Oro kan driva dig att prestera allt mer eller sköta allt det som du tidigare var kapabel till. Ta en paus och fundera på vad som är viktigast just nu och spara dina resurser till det.

Be om stöd innan du behöver det

I början av din partners sjukdom känner du dig kanske stark och tuff och upplever att du inte behöver hjälp från vänner. Utmattning kan komma gradvis smygande, alltså är det bra att ta emot stöd från andra och tillåta sig ta hand om sig genom att ta egen tid.


Läs mer

Till dig som är närstående

Cancer är ett hårt slag för den insjuknade, men också för dig som är anhörig. I och med att en familjemedlem eller en vän blir sjuk måste också du ta ställning till sjukdomen. Du som är anhörig behöver också stöd.

Läs artikeln

Att stödja den som blivit sjuk

Att se en nära anhörig lida och ha ont väcker känslor av hjälplöshet och osäkerhet hos de närstående. Ni har alla ert eget lidande att ta itu med. Du skulle vilja finnas där för att stötta och hjälpa din närstående, men du vet inte hur eller på vilket sätt.

Läs artikeln

Hur klarar jag allt detta?

De starkaste känslorna dämpas ofta gradvis med tiden och anpassningen blir allt mer av en inre process. Det här ger dig mera tid att hantera de många förändringar som cancer medför.

Läs artikeln

Du år kanske också interesserad av

Tidningen Cancer | 2023

Cancer som gäst i parförhållandet

”Det kan när som helst hända vad som helst i livet”, påpekar Suvi Laru, verksamhetsledare för Parrelationscentret Kataja.
”Det lönar sig att lära sig njuta av de små stunderna i vardagen.”

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Årets cancerskötare arbetar på bred front

Maria Pehkonen och Raisa Similä, som är verksamma i Ivalo, sköter utöver jobbet som sjukskötare på hälsovårdscentralen även cancerpatienter. Det geografiska läget långt från centralsjukhuset sätter sin egen prägel på arbetet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancerdiagnos en vecka innan babyn skulle födas

Familjen Laines ekonomi led inte särskilt mycket av att mamman blev sjuk. Aino Laine fick sjukdagpenning i stället för moderskapspenning och Hannu Laine tidigarelade sin planerade föräldraledighet.

Läs artikeln