Fysioterapeutti auttaa iäkästä miestä venyttelemään.

Rehabilitering inom den offentliga hälsovården

Du kan få rehabilitering inom den offentliga hälsovården om din sjukdom och dess behandlingar har påverkat din förmåga att arbeta, fungera och klara av det dagliga livet. Rehabiliteringen bygger på en bedömning och beskrivning av din hälsa och din arbets- och funktionsförmåga, och den görs tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal.


Vård- och rehabiliteringsplan

Du kan be din vårdande enhet om en vård- och rehabiliteringsplan som styr din rehabilitering. Planen omfattar en bedömning och beskrivning av dina rehabiliteringsbehov samt dina personliga mål för rehabiliteringen. I planen väljer man också lämpliga former av rehabilitering och tjänster.

Syftet med planen är att hjälpa dig att uppnå dina mål och göra positiva förändringar i din arbets- och funktionsförmåga. Rehabiliteringsplanen utarbetas av den hälso- och sjukvårdsenhet (specialiserad sjukvård, företagshälsovård eller primärvård) som ansvarar för att fortsätta den nödvändiga behandlingen under din rehabilitering, bedöma dina rehabiliteringsbehov, planera och följa upp din rehabilitering.

Det finns många sätt som du kan bidra till att hålla dig i form:

 • Prata med din läkare, sjukskötare eller annan vårdpersonal om de faktorer som stärker och belastar din hälsa, ditt välbefinnande och din förmåga att hantera vardagen.
 • Berätta för din läkare eller cancersjukskötare vad du vill ha eller behöver hjälp och stöd med. När du har identifierat dina behov blir det lättare att hitta rätt rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstjänst för dig.
 • Fråga vilka rehabiliteringsstöd och rehabiliteringstjänster som finns tillgängliga för dig på behandlingsenheten eller vilka tjänster som skulle vara tillgängliga för dig.
 • Be om råd från Cancerrådgivningen. Personalen på rådgivningarna hjälper dig att hitta rätt rehabiliteringstjänst för dig.

På sjukhuset kan du få stöd med din fysiska rehabilitering:

 • Ditt vårdteam, läkare och sjukskötare
 • Fysioterapeut/lymfterapeut
 • Rehabiliteringsinstruktör
 • Ergoterapeut
 • Näringsterapeut
 • Talterapeut

Funktionell rehabilitering

Du kan få funktionell rehabilitering, formellt känd som medicinsk rehabilitering, på remiss från din läkare. Funktionell rehabilitering, eller medicinsk rehabilitering, innebär råd och vägledning om rehabilitering

 • rehabiliteringsrådgivning och rehabiliteringshandledning
 • behandling och terapier för att förbättra arbets- och funktionsförmågan.Detta omfattar fysioterapi, lymfterapi, näringsterapi, ergoterapi, talterapi, neuropsykologisk rehabilitering, psykoterapi och andra liknande terapier och insatser för att förbättra och bibehålla funktionsförmågan.
 • motion och avslappningsträning
 • rehabiliteringsperioder på rehabiliteringscenter
 • hjälpmedel (t.ex. bröstproteser)
 • rehabiliteringskurser, dvs anpassningskurser (Folkpensionsanstalten och cancerorganisationer)

Behandlingar och terapier för funktionell rehabilitering

Medicinsk rehabilitering erbjuder en rad individuellt anpassade terapier.

Fysioterapi hjälper människor att förbättra sin förmåga att fungera, arbeta och röra sig. Fysioterapi omfattar rådgivning, terapeutisk träning och behandling som t.ex. massage. Fysioterapeutiska behandlingar kan också användas för att lindra smärta. Fysioterapeuter ger ofta också handledning i användning av hjälpmedel. Patientens personliga motivation och aktivitet spelar en viktig roll inom fysioterapin. Du kommer att vägledas att ta ansvar för din egen hälsa och funktionsförmåga, i samarbete med andra specialister.

Lymfterapi används för att behandla subkutan svullnad i handen (lymfödem). Svullnad och ömhet i handen vid ansträngning är vanliga symtom efter t.ex. bröstcanceroperation och strålbehandling.

Ergoterapi hjälper dig att klara av vardagen och de aktiviteter i det dagliga livet som är viktiga för dig.

Talterapi ges för tal- och röstproblem som orsakats av cancer. Tal- och röststörningar kan orsakas av hjärntumörer, strupcancer, tumörer i tungan och mungipan etc.

Neuropsykologisk rehabilitering kan behövas när en hjärntumör och dess behandlingar har orsakat störningar i hjärnans funktion. Rehabiliteringen fokuserar på att förbättra perception och förståelse av tal samt att stödja tal, uppmärksamhet och minne.

Individuell krävande medicinsk rehabilitering eller individuellt anpassad terapi. Du kan ha rätt till dessa om din sjukdom eller ditt handikapp avsevärt begränsar din funktionsförmåga och försvårar ditt dagliga liv.På basis av din rehabiliteringsplan ger FPA i regel terapi för ett år eller högst tre år åt gången. FPA:s terapiformer kan vara fysioterapi, ergoterapi, talterapi, musikterapi, neuropsykologisk rehabilitering, multimodal gruppterapi, dagrehabilitering och psykoterapi, som också kan vara familjeterapi. Terapin kan vara individuell eller i grupp.


Hjälpmedel

Under behandlingarna och efteråt kan du behöva olika hjälpmedel som gör att du kan röra dig lättare och bättre klara av vardagen. En peruk eller en bröstprotes som du använder efter en bröstcanceroperation är hjälpmedel som används för att hjälpa upp estetiska förändringar i kroppen som orsakats av behandlingarna. För att få hjälpmedel behöver du ett utlåtande av en läkare eller annan yrkesperson inom hälso- och sjukvård.

Hur skaffar man hjälpmedel?

Det behandlande sjukhuset ger en betalningsförbindelse för till exempel en peruk eller en bröst-, arm- eller benprotes. Praxis varierar från ort till ort, så det lönar sig att be vårdpersonalen om instruktioner och råd när det gäller hjälpmedel. När det gäller hjälpmedel som du behöver för att röra dig och fungera i vardagen kan du vända dig till din hälsocentral. De regionala cancerföreningarna och nationella patientorganisationerna ger också råd när du behöver skaffa hjälpmedel. Vissa lokala cancerföreningar erbjuder bröstproteser till bröstcancerpatienter inom sitt eget sjukvårdsdistrikt mot en betalningsförbindelse.


Du är kanske också interesserad av

Kurser

Cancerorganisationer erbjuder ett brett utbud av kurser för att stödja ditt välbefinnande och din återhämtning.

Läs artikeln

Cancer och arbete

De flesta personer med cancer återgår till arbetet efter behandlingarna eller medan de pågår. Olika cancerformer har olika effekt på arbetsförmågan och möjligheterna att återgå till arbetet efter sjukdomen.

Läs artikeln

Rehabilitering och ersättningar

Om sjuktiden förlängs och det dröjer innan patienten kan börja arbeta igen, kan patienten behöva rehabilitering.

Läs artikeln

Läs mer

Tidningen Cancer | 2023

Bättre behandlingsresultat med motion

Fysisk träning inverkar på hur en cancersjukdom framskrider och på cancerbehandlingarnas effekt. Enligt den kunskap vi har i dag kan motion utöver andra hälsoeffekter till och med göra att en tumör växer långsammare och minska dess förmåga att bilda metastaser.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Det är vansinnigt roligt att paddla

På rehabiliteringskurserna sysslar vi med allt möjligt, man kan till exempel lära sig paddla. Temakurserna är oerhört populära, utöver paddlingen står det många slag av motion, dans- och konstterapi till buds. Det kan vara en femdagarskurs då man kommer bort hemifrån eller en kurs som träffas en gång i veckan i ett par månader. Det finns också många kurser som man kan delta i på distans.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

Håravfallet fasade jag mest för

– Att håret föll av var det värsta, säger Sari Latvanen från Esbo som återhämtar sig från livmoderhalscancer. Cytostatikabehandlingen fick Saris långa ljusa hår att falla av på fyra dagar.

Läs artikeln