En kvinna står på en klippa, en sjö i bakgrunden.

Rädsla, ångest och stress

En oväntad diagnos som krossar dina drömmar om ett bekvämt och förutsägbart liv kan göra dig rädd och sårbar. Att bli sjuk väcker ofta starka känslor. Du kan ha ångest. Du kanske också är ledsen eller arg.


Ångesten förbereder dig för att möta en osäker framtid

En oväntad diagnos som krossar dina drömmar om ett bekvämt och förutsägbart liv kan göra dig rädd och sårbar. Vid fara och osäkerhet börjar hjärnan skapa berättelser som ett försök att förklara situationen och återställa känslan av förutsägbarhet och kontroll. Det är viktigt att hålla i minnet att dina tankar om framtiden varken är sanning eller verklighet. Å andra sidan förbereder ångesten dig för att möta en osäker framtid, för sådant som kan ske. Ångestfyllda personer tenderar att göra antaganden som skapar hotbilder förknippade med framtiden.


Genom att möta din rädsla hjälper du dig

Rädsla kan åtföljas av ångest och ett långvarigt stresstillstånd. Rädsla är en viktig känsla och dess syfte är att varna oss för fara. För en person med cancer är rädslan ofta förknippad med en rädsla för förlust i förhållande till livet och nära relationer. Du kanske tror att du kan undvika att dåliga saker händer genom att ständigt vara överbeskyddande och rentav ångestfylld.  Känslorna kan hindra dig från att göra saker som är meningsfulla för dig och viktiga för din återhämtning.

Det är helt naturligt att vara rädd när man har cancer. Rädslan aktiverar ett stresstillstånd i kroppen som en förberedelse för att skydda oss mot hot. Situationen kan förvandlas till en ond cirkel, där oro och rädsla upprätthåller stressen. Ju mer ångest du upplever, desto fler saker skrämmer dig, och ju räddare och ångestfylldare du är, desto starkare stannar stressen kvar i kroppen. Det är möjligt att stoppa denna onda cirkel genom att öka medvetenheten. Genom att möta din rädsla hjälper du dig att skydda och försvara dig. När du ser din rädsla i vitögat blir du bättre rustad att fatta mer medvetna beslut.

 

Sömnlöshet

Ungefär 80 procent av alla personer med cancer upplever sömnlöshet under behandlingarna. Sömnlösheten kan bero på till exempel mediciner, stress och ångest. Tankar känns ofta hotfullare på natten. Det är bra att påminna sig själv om tankarna ofta ser helt annorlunda ut i dagsljus. Försök att inte bli stressad även om du har svårt att somna.

 

Läs mer on känslor

Hur klarar jag allt detta?

De starkaste känslorna dämpas ofta gradvis med tiden och anpassningen blir allt mer av en inre process. Det här ger dig mera tid att hantera de många förändringar som cancer medför.

Läs artikeln

Sorg

Det är inte lätt för någon att acceptera sin sjukdom och de flesta känner sig ledsna över att tvingas avstå, förlora framtidsdrömmar eller känslan av att kunna påverka sitt liv.

Läs artikeln

Ilska

Cancer kan medföra en upplevelse av livets ändlighet och vetskapen om att livet inte går vidare på det sätt du tänkt och planerat. Det är förståeligt att det väcker frustration och ilska.

Läs artikeln

Lue lisää sinulle suositeltuja sisältöjä