Man och kvinna går efter varann ute

Att stödja den som blivit sjuk

Att se en nära anhörig lida och ha ont väcker känslor av hjälplöshet och osäkerhet hos de närstående. Ni har alla ert eget lidande att ta itu med. Du skulle vilja finnas där för att stötta och hjälpa din närstående, men du vet inte hur eller på vilket sätt.


Att stödja den som blivit sjuk

Det förmodligen viktigaste stödet för partnern [PS1] som blivit sjuk är att ni försöker ha en öppen kontakt redan från och med cancerbeskedet, trots att situationen är skrämmande och osäker för er båda. Sjukdomen påverkar livskvaliteten för er båda, så att dela saker hjälper er att hitta stöd i varandra. För din partner som blivit sjuk innebär det en trygghet att känna att du finns där för hen. Dela också med dig av dina upplevelser och diskutera hur sjukdomen påverkar ert liv, ert hushåll, er ekonomi och era roller. Berätta för din partner att du är redo att hjälpa till och visa att hen har rätt att be dig om hjälp – men också vägra ta emot din hjälp. Öva på att öppet fråga om hen behöver din hjälp och vad hen önskar just nu.

Ju mer ni stöder varandra och diskuterar öppet, desto positivare upplever sig din partner klara av den påfrestande livssituationen. Lär dig nöja dig med att bara lyssna på din partner utan att erbjuda lösningar eller förslag. Det allra viktigaste för hen kan vara att få uttrycka sina känslor utan att behöva vara rädd för hur du klarar av dem. Genom att tillåta denna typ av medkännande utrymme visar du kärlek och omtanke, trygg medkänsla. Ofta räcker det med att vara närvarande och visa kärlek, du behöver inte försöka fixa saker eller få den andra att må bättre. Situationen är i slutändan inget som du kan kontrollera och du kan lära dig att släppa taget om allt självpåtaget överdrivet ansvar eller krav på att ”fixa situationen”.

Diskutera och dela sådant som förenar er, saker ni tycker om, som till exempel att se en film eller äta en god måltid tillsammans. Gör saker som är meningsfulla och viktiga genom att ordna tid för dem.


Läs mer

Till dig som är närstående

Cancer är ett hårt slag för den insjuknade, men också för dig som är anhörig. I och med att en familjemedlem eller en vän blir sjuk måste också du ta ställning till sjukdomen. Du som är anhörig behöver också stöd.

Läs artikeln

Att ta hand om sig själv när partnern blivit sjuk

Omsorgen om den sjukas tillstånd och krafter leder ofta till att den förvirring, sorg och utmattning som partnern upplever kommer i skymundan.

Läs artikeln

Hur klarar jag allt detta?

De starkaste känslorna dämpas ofta gradvis med tiden och anpassningen blir allt mer av en inre process. Det här ger dig mera tid att hantera de många förändringar som cancer medför.

Läs artikeln

Du kanske är också interesserad av

Patienterna berättar | 2018

”Hur berätta om cancer för sitt eget barn?”

Marja Airola insjuknade i cancer och lärde sig gå på nytt under våren.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

”Allt föll på sin plats när jag fick tala ut”

Kari Liukkoila insjuknade i melanom och återfick krafterna med hjälp av kamratstöd.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancer som gäst i parförhållandet

”Det kan när som helst hända vad som helst i livet”, påpekar Suvi Laru, verksamhetsledare för Parrelationscentret Kataja.
”Det lönar sig att lära sig njuta av de små stunderna i vardagen.”

Läs artikeln