En grupp människor med målarpenslar i handen.

Kurser

Cancerorganisationerna erbjuder ett brett utbud av kurser för att stödja ditt välbefinnande och din återhämtning. Det finns kurser för personer med cancer och deras anhöriga.


Olika kurser för olika livssituationer

Syftet med cancerorganisationernas kurser är att hjälpa dig att hantera de förändringar som cancern medför. På kursen får du information om sjukdomen och den livsomvälvande upplevelse den innebär, tips på hur du kan hantera din vardag och dina tankar samt verktyg för att stödja ditt eget välbefinnande. På kurserna träffar du också andra som är i samma situation.

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser. Vi erbjuder så kallade öppna kurser på många orter. Du deltar i dem en gång i veckan under några timmar, vanligtvis på kvällen. Öppna kurser pågår vanligtvis i ett par månader. Vissa kurser hålls på rehabiliteringscenter i olika delar av Finland, där du också övernattar. Dessa kurser varar 3–5 dagar.

Kurser kan också ordnas på distans via nätet, så att du kan delta i kursen hemifrån med hjälp av en dator eller annan smart enhet. En kurs kan också vara en kombination av olika komponenter, då kallas den för en multimodal kurs.


Kurserna hålls alltid av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården i samarbete med andra experter

Vissa kurser kan du gå på egen hand, medan andra involverar en nära vän eller hela familjen. Det finns också specialkurser för personer i din närhet. Det finns kurser för olika åldrar, från förskoleåldern till pensionsåldern. Kurserna ordnas på olika håll i Finland under hela året.
Kurserna är avgiftsfria. De inkluderar ett program och eventuellt boende och mat. Du kan ansöka om en kurs var du än bor.

Du kan bläddra bland kurserna under hela året i kursguiden (på finska)


Svenskspråkiga kurser

Svenskspråkiga kurser hittar du här. Under varje kurs nämns det om kursen finansieras av FPA eller Veikkaus. Det finns separata ansökningsblanketter för kurser som ordnas av Cancerorganisationerna och stöds av Veikkaus och för kurser som finansieras av Folkpensionsanstalten (FPA).

När cancern inte går att bota

Kursen är avsedd för cancerpatienter, där sjukdomen inte går att bota, och deras närstående
TID: Vi träffas 2.–5.5.2023
PLATS: Härmä rehabiliteringsscenter, Ylihärmä
ANORDNARE: Österbottens Cancerförening
Ansökan till kursen görs via ansökningsblankett.
Sänds med post till:
Österbottens Cancerförening rf, Bottenviksvägen 1, 68600 Jakobstad.

Målet med kursen är att ge kunskap, kamratstöd och verktyg att klara av att leva med en obotlig cancer. Att kunna hantera situationen både fysiskt och psykiskt i vardagen, genom det stöd som kursen ger. Klientens egna resurser och sättet på hur klienten löser sina problem ger oss en riktning för hur vi närmar oss klienten och hens närstående. Målsättningen läggs upp ur klientens perspektiv och kursen genomförs enligt klientens hälsa och resurser. Klientens egna mål samt hela kursens målsättning ges till alla deltagare efter kursens avslutning.

Tillsammans i sorgen-kurs

Fös dom som har förlorat sin make/maka i cancer
TID 23.5-26.5.2023
PLATS: Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12 65760 Iskmo, Korsholm
ANORDNARE: Österbottens Cancerförening
Ansökan till kursen görs via ansökningsblankett.
Sänds med post till:
Österbottens Cancerförening rf, Nedre torget 3, 4våning, 65100 Vasa

Syftet med kursen är att hjälpa dig att klara med dina egna resurser och för att få kamratstöd i den utmanande livssituationen.
Kursens program innehåller samtal, musik, konstterapi och friluftsliv i den fina naturen men fram för allt att få umgås med dem som har upplevt samma sak.
Kursen riktar sig till dig som har förlorat din make/maka i cancer.

Läs mer

Tidningen Cancer | 2023

Det är vansinnigt roligt att paddla

På rehabiliteringskurserna sysslar vi med allt möjligt, man kan till exempel lära sig paddla. Temakurserna är oerhört populära, utöver paddlingen står det många slag av motion, dans- och konstterapi till buds. Det kan vara en femdagarskurs då man kommer bort hemifrån eller en kurs som träffas en gång i veckan i ett par månader. Det finns också många kurser som man kan delta i på distans.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2020

Kamratstöd ger kraft

Att ens partner insjuknar i och att leva med cancer innebär en kris som förbrukar bådas resurser. Parrelationen sätts på prov när cancern tär på den enas krafter och helt plötsligt måste den ena parten bära den andra. När balansen i parrelationen rubbas lönar det sig att frimodigt söka hjälp. 

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Det skänker glädje i livet att hitta sina egna steg

Dans kan vara mångahanda. Alla kan dansa, oavsett kondition och ålder. Redan med en liten handrörelse kan man uttrycka mycket.

Läs artikeln