Kolme ihmistä keskustelee.

Cancer och arbete

De flesta personer med cancer återgår till arbetet efter behandlingarna eller medan de pågår. Olika cancerformer har olika effekt på arbetsförmågan och möjligheterna att återgå till arbetet efter sjukdomen.


Att arbeta under behandlingarna

Cancer behandlas på många olika sätt och alla behandlingar påverkar inte arbetsförmågan. I allmänhet kan du gå på behandling under dagen och komma hem till kvällen. Många cancerbehandlingar har biverkningar, varav de flesta är övergående. Men cancerbehandlingar kan orsaka smärta och utmattning medan de pågår och också långt efter att de tagit slut.

En del patienter kan arbeta även under behandlingarna. Det är upp till varje individ att bestämma om man arbetar under pågående behandlingar. För en del patienter ger det mera kontroll över livet. De flesta behöver vara sjukskrivna eller arbeta endast deltid medan behandlingarna pågår.

Det är värt att ge sig själv tid för återhämtning. Att arbeta ska inte vara ett sätt att försöka leva vidare som vanligt, trots att sjukdomen inte tillåter det.


Hur tala om cancer på jobbet?

Du behöver inte berätta för dina kollegor att du blivit sjuk, men att prata hjälper oss ofta att hantera nya situationer. Det är naturligtvis bra att fundera på vem du pratar med om din sjukdom och hur mycket.

Du behöver inte ens berätta för din chef varför du är sjukskriven, eftersom företagshälsovården har tystnadsplikt. Med tanke på arbetssäkerheten är det ändå viktigt att chefen känner till sådana faktorer eller sjukdomar som begränsar arbets- eller funktionsförmågan ifall den anställda arbetar under pågående cancerbehandlingar.

I början kan det vara svårt att nämna cancern. När sjukdomen småningom blir en del av ens liv är det ofta lättare att tala om den. Du kan påverka människors reaktioner. Du kan berätta öppet om cancern genom att betona fakta och inte blanda in känslor. Då har den som tar emot nyheten verktyg för att bete sig på samma sätt.

När nyheten om cancern sprids på arbetsplatsen kan det vara tungt att stå i centrum. Å andra sidan är det inte något att vara rädd för. De flesta människor är empatiska.

Du kan be dina kollegor om praktisk hjälp eller din chef om flexibilitet när det gäller dina arbetsuppgifter. På en bra arbetsplats är inställningen till en sjuk kollega den samma som tidigare, och man låter inte sjukdomen avgöra människans värde. Stödet från kollegorna kan göra stor skillnad när det gäller att ta sig igenom behandlingsfasen och göra det lättare att återgå till arbetet.

 


Läs mer

Cancer och den ekonomiska situationen

Att få cancer kan försämra patientens och hela familjens ekonomiska situation betydligt. Det är bra att redan i ett tidigt sjukdomsskede inse att patienten själv ska vara aktiv för att få olika förmåner och ersättningar.

Läs artikeln

Att återgå till arbetet efter cancer

En lång frånvaro från arbetet kan kräva stöd, flexibilitet och rehabilitering. Det bästa resultatet når man i samarbete med arbetsgivaren, den anställda och företagshälsovården.

Läs artikeln

Efter cancern

Allt fler som haft cancer kan leva ett normalt liv efter att ha fått behandling. Det tar ändå sin tid att genomgå sjukdomen.

Läs artikeln

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Tidningen Cancer | 2024

Motion på distans ger välmående

Cancerorganisationerna tillhandahåller distansmotion online, antingen inspelad eller live. Studier visar att motion främjar rehabiliteringen från cancer och försnabbar återhämtningen från behandling.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Den vanligaste cancerformen hos män – prostatacancer

Prostatacancer är ofta en godartad cancer som uppträder med stigande ålder och som inte kräver någon behandling. Utmaningen är att identifiera aggressiva cancerformer och att behandla dem i tid innan de sprider sig. Under de senaste åren har männen aktivare börjat söka sig till undersökningar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Kurser för var och en i vårt breda sortiment

”Cancerorganisationerna erbjuder årligen cancersjuka och deras närstående tiotals kurser”, berättar specialisten i rehabilitering Tuire Muona och Minna Enqvist.
Målet med kurserna är att var och en som deltar ska hitta lämpliga metoder för att orka, och stöd för att få vardagen att fungera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

På fars rekommendation

Det lönar sig att testa sig för prostatacancer i god tid. Mikko Siukosaari fick sin diagnos när han var litet över 50.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Hur fortsätta livet efter kontrollerna? Cancern är borta, eller är den?

Att vara rädd är en normal och naturlig reaktion. Det säger psykologen Arto Pietikäinen med eftertryck. Man ska inte mota bort sina rädslor. I stället kan man lära sig att möta dem på ett nytt sätt så att man går vidare i livet ännu starkare.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Män får också bröstcancer

Rosa bandet-reflexen som dinglar på Timo Tarvainens rockskört finns där av en anledning – bröstcancer är inte endast kvinnors sjukdom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Mor- och farföräldrar är ett värdefullt stöd i cancerfamiljer

När en familjemedlem insjuknar i cancer ställs vardagen på ända. Många behöver då konkret hjälp med hushållssysslorna och närstående vid sin sida.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Tillsammans orkar vi bättre

När fyrabarnsmamman insjuknade flyttade morföräldrarna närmare dotterns familj. Deras stöd var avgörande för att småbarnsfamiljen skulle klara situationen.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Vi har en arbetsdryg höst framför oss  

Välfärdsområdena har inlett sin verksamhet med följden att hälso- och sjukvården samt socialväsendet ordnas på ett annat sätt än förut. Inom Cancerorganisationerna har vi hållit ett vakande öga på situationen.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Att bli sedd ger styrka och tillförsikt

Olika uttryckssätt i konstterapi, som bildkonst, dans och rörelse, hjälper patienter inifrån. Att bli sedd, särskilt mitt uppe i en kris, bär framåt och stärker. Konstnärligt arbete kräver inga förkunskaper och är ingenting att vara rädd för.

Läs artikeln