Kolme ihmistä keskustelee.

Cancer och arbete

De flesta personer med cancer återgår till arbetet efter behandlingarna eller medan de pågår. Olika cancerformer har olika effekt på arbetsförmågan och möjligheterna att återgå till arbetet efter sjukdomen.


Att arbeta under behandlingarna

Cancer behandlas på många olika sätt och alla behandlingar påverkar inte arbetsförmågan. I allmänhet kan du gå på behandling under dagen och komma hem till kvällen. Många cancerbehandlingar har biverkningar, varav de flesta är övergående. Men cancerbehandlingar kan orsaka smärta och utmattning medan de pågår och också långt efter att de är slut.

En del patienter kan arbeta även under behandlingarna. Det är upp till varje individ att bestämma om man arbetar under pågående behandlingar. För en del patienter ger det mera kontroll över livet. De flesta behöver vara sjukskrivna eller arbeta endast deltid medan behandlingarna pågår.

Det är värt att ge sig själv tid för återhämtning. Att arbeta ska inte vara ett sätt att försöka leva vidare som vanligt, trots att sjukdomen inte tillåter det.


Hur tala om cancer på jobbet?

Du behöver inte berätta för dina kollegor att du blivit sjuk, men att prata hjälper oss ofta att hantera nya situationer. Det är naturligtvis bra att fundera på vem du pratar med om din sjukdom och hur mycket.

Du behöver inte ens berätta för din chef varför du är sjukskriven, eftersom företagshälsovården har tystnadsplikt. Med tanke på arbetssäkerheten är det ändå viktigt att chefen känner till sådana faktorer eller sjukdomar som begränsar arbets- eller funktionsförmågan ifall den anställda arbetar under pågående cancerbehandlingar.

I början kan cancer vara ett svårt ämne att ta upp. När sjukdomen småningom blir en del av ens liv är det ofta lättare att prata om den. Du kan påverka människors reaktioner. Du kan prata om cancer öppet, med fakta och utan känslor. Då har den som tar emot nyheten verktyg för att bete sig på samma sätt.

När nyheten om cancern sprids på arbetsplatsen kan det vara tungt att stå i centrum. Å andra sidan är det inte något att vara rädd för. De flesta människor är empatiska.

Du kan be dina kollegor om praktisk hjälp eller din chef om flexibilitet när det gäller dina arbetsuppgifter. På en bra arbetsplats är inställningen till en sjuk kollega den samma som tidigare, och man låter inte sjukdomen avgöra människans värde. Stödet från kollegorna kan göra stor skillnad när det gäller att ta sig igenom behandlingsfasen och göra det lättare att återgå till arbetet.

 


Läs mer

Ekonomiska situationen

Insjuknandet i cancer kan försämra patientens och hela familjens ekonomiska situation betydligt. Det är bra att redan i ett tidigt sjukdomsskede inse att patienten själv ska vara aktiv för att få olika förmåner och ersättningar.

Läs artikeln

Att återgå till arbetet efter cancer

En lång frånvaro från arbetet kan kräva stöd, flexibilitet och rehabilitering. Det bästa resultatet når man i samarbete med arbetsgivaren, den anställda och företagshälsovården.

Läs artikeln

Efter cancer

Allt fler som haft cancer kan leva ett normalt liv efter att ha fått behandling. Det tar ändå sin tid att genomgå sjukdomen.

Läs artikeln

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Tidningen Cancer | 2023

Att bli sedd ger styrka och tillförsikt

Olika uttryckssätt i konstterapi, som bildkonst, dans och rörelse, hjälper patienter inifrån. Att bli sedd, särskilt mitt uppe i en kris, bär framåt och stärker. Konstnärligt arbete kräver inga förkunskaper och är ingenting att vara rädd för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancervården står inför stora frågor

I Finland har det uppstått en debatt om hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillgodose cancerpatienters behov i framtiden. Den åldrande befolkningen ökar redan i sig vårdbördan och med stigande ålder följer ett ökande antal cancerfall.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Utan vetskap om genfelet vore jag inte här

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Var inte ensam

Kaija Kiviluoma från Kuortane är en riktig arbetsmyra inom förvilligarbete. De bästa stunderna är när jag har kunnat lindra någons smärta eller rädsla – och när jag får höra orden ”Tack för att du finns”.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett grånande Finland behöver arbetsgraft

Efolkningen i arbetsför ålder minskar i Finland. Enligt en befolkningsprognos kommer det 2030 att finnas omkring 700 000 personer under 15 år, 3,3 miljoner i åldern 15–64 år och 1,5 miljoner i ålderskategorin över 64 år. Var tredje finländare kommer att vara i pensionsåldern i slutet av det här decenniet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Njut av solen, men skydda dig mot UV-strålning.

När vår- och sommarvärmen är här finns det all anledning att njuta i fulla drag. Men det är viktigt att skydda huden mot solgass. Risken för hudcancer ökar dels av bränd hud, dels av den totala exponeringen för UV-strålning under hela livet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Lycklig melanomöverlevare

Måndagsexemplar! Så beskriver Hanna-Maija Windmeisser sig själv med glimten i ögat. Hon har opererats flera gånger för tre olika sjukdomar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett gott liv ända till slutet

Syftet med palliativ vård är att hjälpa patienten att leva med cancern när sjukdomen inte längre kan botas. När man planerar vården i livets slutskede är det viktigt att beakta vad patienten önskar sig och oroar sig för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Livet ska levas nu – eftersom allt kan förändras på ett ögonblick

Liisa Halme önskar att makan eller maken till patienter med obotlig cancer uppmärksammas mera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Skelettet kan obemärkt bli skört

”En frisk benbyggnad drabbas inte av frakturer i vardagen”, betonar Pauliina Tamminen, planerare på Osteoporosförbundet.

Läs artikeln