Läkemedelsersättningar

Fpa ersätter receptbelagda läkemedel och en del bassalvor och kliniska näringspreparat som ordinerats för behandling av cancer. Du får ersättningen direkt på apoteket när du visar upp ditt Fpa-kort för apotekspersonalen.

Om du har cancer och vill köpa läkemedel utomlands, kan du få ersättning för dem från en lokal sjukförsäkringsanstalt. Du kan också ansöka om ersättning från Fpa i efterskott. Med ett finskt läkemedelsrecept kan man köpa läkemedel i EU- och EES-länderna och Schweiz. Rätten gäller läkemedel som har ett motsvarande ersättningsgillt preparat i Finland. Du ska först betala läkemedlen själv. I efterskott kan du ansöka om ersättning från Fpa.

Läkemedelsersättning betalas i tre kategorier: grundersättning, lägre specialersättning och högre specialersättning. De flesta receptbelagda läkemedel hör till den förstnämnda kategorin, grundersättningsgilla läkemedel. Några cancerläkemedel är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Det betyder att man ansöker om grundersättning från Fpa med ett skilt B-utlåtande. Grundersättningen gäller alltid från och med den tidpunkt då utlåtandet har inkommit till Fpa.

Läkemedelspreparat som läkaren föreskrivit kan bytas ut till ett motsvarande, förmånligare preparat på apoteket. De läkemedel som sinsemellan är utbytbara innehåller samma aktiva substans. De ska också vara lika säkra och effektiva.

För självriskandelen på receptbelagda läkemedel finns ett årligt tak. Fpa följer med läkemedelskostnaderna på basis av uppgifter från apoteket och meddelar patienten när självrisken överskridits. Den årliga taksumman anges på Fp:s webbsida:

Läkemedel och läkemedelsersättningar

Läs mer om ekonomi

Cancer och den ekonomiska situationen

Att få cancer kan försämra patientens och hela familjens ekonomiska situation betydligt. Det är bra att redan i ett tidigt sjukdomsskede inse att patienten själv ska vara aktiv för att få olika förmåner och ersättningar.

Läs artikeln

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Tidningen Cancer | 2024

På fars rekommendation

Det lönar sig att testa sig för prostatacancer i god tid. Mikko Siukosaari fick sin diagnos när han var litet över 50.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Tillsammans orkar vi bättre

När fyrabarnsmamman insjuknade flyttade morföräldrarna närmare dotterns familj. Deras stöd var avgörande för att småbarnsfamiljen skulle klara situationen.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett grånande Finland behöver arbetsgraft

Efolkningen i arbetsför ålder minskar i Finland. Enligt en befolkningsprognos kommer det 2030 att finnas omkring 700 000 personer under 15 år, 3,3 miljoner i åldern 15–64 år och 1,5 miljoner i ålderskategorin över 64 år. Var tredje finländare kommer att vara i pensionsåldern i slutet av det här decenniet.

Läs artikeln