Kirurgi ja muita lääkäreitä leikkauksessa.

Operativ vård vid cancer

Vid behandling av många fasta cancertumörer är operation det primära behandlingsalternativet. Då avlägsnas hela cancertumören. Samtidigt tas normal vävnad runt tumören bort. På så sätt förhindrar man att tumören sprider sig lokalt.


Operation är det primära behandlingsalternativet

Under operationen kan man klarlägga huruvida cancern har spridit sig till de omgivande vävnaderna och lymfkörtlarna. Vid behov kan man samtidigt avlägsna även de närmaste lymfkärlen och lymfkörtlarna.

Canceroperationens omfattning och dess framgång varierar enligt cancertyp, tillväxtsätt, storlek, spridningsgrad och läge. När operationen görs i ett tidigt sjukdomsskede, är vårdresultaten mycket goda.

En operation kan vara det enda behandlingssättet, men ofta ger man därtill antingen strålbehandling eller läkemedel (såsom cytostatika) eller båda. Kombinationsbehandling behövs, eftersom cancerceller kan sprida sig till andra delar av kroppen redan i ett mycket tidigt sjukdomsskede, vilket inte kan förhindras med hjälp av en operation. Enskilda cancerceller kan förstöras med hjälp av tilläggs- eller adjuvant terapi.

Syftet med en operation är dock inte alltid att avlägsna tumören helt. Om tumören är stor, kan man med hjälp av en operation minska dess storlek och sedan försöka förstöra resten av tumören med cytostatika eller strålbehandling. Även de metastaser som primärtumören har skickat kan avlägsnas operativt.

Ibland kan tumörens läge vara så pass svårt att den inte alls kan opereras. Alternativt kan endast en del av tumören avlägsnas. Några cancertyper kan man inte alls behandla kirurgiskt. Dessa är till exempel blodcancrar som inte bildar någon fast tumör.


Operationsbehandling används i olika skeden

Radikal kirurgisk cancerbehandling

Ett radikalt kirurgiskt ingrepp eller en kurativ operation är en operation där man avlägsnar all identifierbar tumörmassa. Syftet med en radikal operation är att bota cancern med operationen.

Palliativ kirurgi

Syftet med en palliativ operation är att lindra symtom som cancern ger upphov till. Exempel på palliativa operationer är till exempel bypass- och andra operationer vilkas syfte är att öppna en gallgång eller tarm som blivit blockerad på grund av cancer.

Sparande operation

Nuförtiden föredrar man vid många canceroperationer ett så kallat sparande tillvägagångssätt. Till exempel vid bröstcancer strävar man efter att operera tumören utan att avlägsna hela bröstet. Om cancern dock hunnit sprida sig mycket, är en sparande operation inte längre möjlig.

Operation av metastaser

Vissa metastaser till exempel i levern, lungorna eller skelettet kan avlägsnas operativt.

Operation av återfall

Lokala återfall opereras, om möjligt. Efter operationen ges därutöver strålbehandling och/eller cytostatika, om patienten inte tidigare fått dem.

Operation vid förebyggande av cancer
I dagens läge kan man förebygga vissa cancerformer eller avlägsna förstadier till cancer genom en operation. Med hjälp av en förebyggande operation kan man behandla till exempel förstadier av tarmcancer. Det är också möjligt att i förebyggande syfte operera bort brösten hos kvinnor som bär på en så kallad bröstcancergen.

Rekonstruktiv kirurgi

Vid vissa cancersjukdomar är man tvungen att operera bort kroppsdelar som till exempel bröst eller testiklar. Med hjälp av rekonstruktiv kirurgi kan man konstruera ett kompenserande organ av patientens egen vävnad eller något annat material, som till exempel silikon.

Rekonstruktiv kirurgi vid bröstcancer

Rekonstruktiv kirurgi kan förbättra patientens livskvalitet betydligt. Nuförtiden använder man sig av rekonstruktiv kirurgi så tidigt som möjligt.


Du är kanske också interessered av

Fråga sjukskötaren

Sjukskötarna svarar på ditt meddelande så snabbt som möjligt under rådgivningstjänstens öppettider. Via formuläret kan du också be sjukskötaren ringa dig.

Läs artikeln

Jag vill ha en stödperson

Cancerorganisationerna har utbildat stödpersoner som kan hjälpa både dig som har cancer och dina anhöriga.

Läs artikeln

Cancerterminologi

Cancerterminologi i Finland ingår dels begrepp som direkt berör cancer och även t.ex. namnen på godartade tumörer, olika undersökningsmetoder och andra ord som på ett eller annat sätt ansluter sig till elakartade tumörer eller vården av dem.

Läs artikeln

Burkitts lymfom

Form av lymfknutscancer, som först beskrevs av den irländske läkaren Denis Burkitt. Sjukdomen förekommer speciellt i Afrika, men den finns även i Finland.

Läs artikeln

Lue lisää aiheesta

Tidningen Cancer | 2023

Att bli sedd ger styrka och tillförsikt

Olika uttryckssätt i konstterapi, som bildkonst, dans och rörelse, hjälper patienter inifrån. Att bli sedd, särskilt mitt uppe i en kris, bär framåt och stärker. Konstnärligt arbete kräver inga förkunskaper och är ingenting att vara rädd för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancervården står inför stora frågor

I Finland har det uppstått en debatt om hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillgodose cancerpatienters behov i framtiden. Den åldrande befolkningen ökar redan i sig vårdbördan och med stigande ålder följer ett ökande antal cancerfall.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Utan vetskap om genfelet vore jag inte här

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Var inte ensam

Kaija Kiviluoma från Kuortane är en riktig arbetsmyra inom förvilligarbete. De bästa stunderna är när jag har kunnat lindra någons smärta eller rädsla – och när jag får höra orden ”Tack för att du finns”.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett grånande Finland behöver arbetsgraft

Efolkningen i arbetsför ålder minskar i Finland. Enligt en befolkningsprognos kommer det 2030 att finnas omkring 700 000 personer under 15 år, 3,3 miljoner i åldern 15–64 år och 1,5 miljoner i ålderskategorin över 64 år. Var tredje finländare kommer att vara i pensionsåldern i slutet av det här decenniet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Njut av solen, men skydda dig mot UV-strålning.

När vår- och sommarvärmen är här finns det all anledning att njuta i fulla drag. Men det är viktigt att skydda huden mot solgass. Risken för hudcancer ökar dels av bränd hud, dels av den totala exponeringen för UV-strålning under hela livet.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Lycklig melanomöverlevare

Måndagsexemplar! Så beskriver Hanna-Maija Windmeisser sig själv med glimten i ögat. Hon har opererats flera gånger för tre olika sjukdomar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Ett gott liv ända till slutet

Syftet med palliativ vård är att hjälpa patienten att leva med cancern när sjukdomen inte längre kan botas. När man planerar vården i livets slutskede är det viktigt att beakta vad patienten önskar sig och oroar sig för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Livet ska levas nu – eftersom allt kan förändras på ett ögonblick

Liisa Halme önskar att makan eller maken till patienter med obotlig cancer uppmärksammas mera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Skelettet kan obemärkt bli skört

”En frisk benbyggnad drabbas inte av frakturer i vardagen”, betonar Pauliina Tamminen, planerare på Osteoporosförbundet.

Läs artikeln