Kirurgi ja muita lääkäreitä leikkauksessa.

Kirurgisk behandling av cancer

Vid behandling av många fasta cancertumörer är operation det primära behandlingsalternativet. Då avlägsnas hela cancertumören. Samtidigt tas normal vävnad runt tumören bort. På så sätt förhindrar man att tumören sprider sig lokalt.


Operation är det primära behandlingsalternativet

Under operationen kan man klarlägga huruvida cancern har spridit sig till de omgivande vävnaderna och lymfkörtlarna. Vid behov kan man samtidigt avlägsna även de närmaste lymfkärlen och lymfkörtlarna.

Canceroperationens omfattning och utfall varierar enligt cancertyp, tillväxtsätt, storlek, stadium och läge. När operationen görs i ett tidigt skede är vårdresultaten rätt goda.

Ibland räcker det med operation, men ofta ger man därtill antingen strålbehandling eller läkemedel (såsom cytostatika) eller båda. Kombinationsbehandling behövs eftersom cancerceller ibland kan sprida sig till andra delar av kroppen redan i ett mycket tidigt skede, vilket inte kan förhindras med hjälp av en operation. Enskilda cancerceller kan förstöras med hjälp av tilläggsbehandling, adjuvant behandling.

Ibland kan tumörens läge vara så besvärligt att den inte alls kan opereras. Alternativt kan endast en del av tumören avlägsnas. Det finns cancertyper som inte kan behandlas kirurgiskt. Dessa är till exempel blodcancer som inte bildar fasta tumörer.


Kirurgisk behandling används i olika skeden

Radikal operation

Ett radikalt kirurgiskt ingrepp eller en kurativ operation är en operation där man avlägsnar all identifierbar tumörmassa. Syftet med en radikal operation är att bota cancern med operationen.

Palliativ kirurgi

Syftet med en palliativ operation är att lindra symtom som cancern ger upphov till. Exempel på palliativa operationer är till exempel bypass- och andra operationer vilkas syfte är att öppna en gallgång eller tarm som blivit blockerad på grund av cancer.

Sparande operation

Nuförtiden föredrar man vid många canceroperationer ett så kallat sparande tillvägagångssätt. Till exempel vid bröstcancer strävar man efter att operera tumören utan att avlägsna hela bröstet. Om cancern hunnit sprida sig mycket är en sparande operation inte längre möjlig.

Operation av metastaser

Vissa metastaser till exempel i levern, lungorna eller skelettet kan avlägsnas kirurgiskt.

Operation av återfall

Lokala återfall opereras om det går. Efter operationen ges därutöver strålbehandling och/eller cytostatika, om patienten inte tidigare fått dem.

Operation vid förebyggande av cancer
I dag kan man förebygga vissa cancerformer eller avlägsna förstadier till cancer genom en operation. Med hjälp av en förebyggande operation kan man behandla till exempel förstadier av tarmcancer. Det är också möjligt att i förebyggande syfte operera bort brösten hos kvinnor som bär på en så kallad bröstcancergen.

Rekonstruktiv kirurgi

Vid vissa cancersjukdomar är man tvungen att operera bort kroppsdelar som till exempel bröst eller testiklar. Med hjälp av rekonstruktiv kirurgi kan man konstruera ett kompenserande organ av patientens egen vävnad eller något annat material, som till exempel silikon.
Rekonstruktiv kirurgi kan förbättra patientens livskvalitet betydligt. Nuförtiden använder man sig av rekonstruktiv kirurgi så tidigt som möjligt.


Du är kanske också intressered av

Tidningen Cancer | 2024

Motion på distans ger välmående

Cancerorganisationerna tillhandahåller distansmotion online, antingen inspelad eller live. Studier visar att motion främjar rehabiliteringen från cancer och försnabbar återhämtningen från behandling.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Den vanligaste cancerformen hos män – prostatacancer

Prostatacancer är ofta en godartad cancer som uppträder med stigande ålder och som inte kräver någon behandling. Utmaningen är att identifiera aggressiva cancerformer och att behandla dem i tid innan de sprider sig. Under de senaste åren har männen aktivare börjat söka sig till undersökningar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Kurser för var och en i vårt breda sortiment

”Cancerorganisationerna erbjuder årligen cancersjuka och deras närstående tiotals kurser”, berättar specialisten i rehabilitering Tuire Muona och Minna Enqvist.
Målet med kurserna är att var och en som deltar ska hitta lämpliga metoder för att orka, och stöd för att få vardagen att fungera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

På fars rekommendation

Det lönar sig att testa sig för prostatacancer i god tid. Mikko Siukosaari fick sin diagnos när han var litet över 50.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Hur fortsätta livet efter kontrollerna? Cancern är borta, eller är den?

Att vara rädd är en normal och naturlig reaktion. Det säger psykologen Arto Pietikäinen med eftertryck. Man ska inte mota bort sina rädslor. I stället kan man lära sig att möta dem på ett nytt sätt så att man går vidare i livet ännu starkare.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Män får också bröstcancer

Rosa bandet-reflexen som dinglar på Timo Tarvainens rockskört finns där av en anledning – bröstcancer är inte endast kvinnors sjukdom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Mor- och farföräldrar är ett värdefullt stöd i cancerfamiljer

När en familjemedlem insjuknar i cancer ställs vardagen på ända. Många behöver då konkret hjälp med hushållssysslorna och närstående vid sin sida.

Läs artikeln

Tarmcancer

Tarmcancer är den vanligaste cancerformen bland båda könen. I Finland konstateras årligen över 3800 tarmcancerfall.

Läs artikeln

Melanom

Melanom är den cancerform som växer starkast i västvärlden

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Tillsammans orkar vi bättre

När fyrabarnsmamman insjuknade flyttade morföräldrarna närmare dotterns familj. Deras stöd var avgörande för att småbarnsfamiljen skulle klara situationen.

Läs artikeln

Läs mer

Tidningen Cancer | 2024

Motion på distans ger välmående

Cancerorganisationerna tillhandahåller distansmotion online, antingen inspelad eller live. Studier visar att motion främjar rehabiliteringen från cancer och försnabbar återhämtningen från behandling.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Den vanligaste cancerformen hos män – prostatacancer

Prostatacancer är ofta en godartad cancer som uppträder med stigande ålder och som inte kräver någon behandling. Utmaningen är att identifiera aggressiva cancerformer och att behandla dem i tid innan de sprider sig. Under de senaste åren har männen aktivare börjat söka sig till undersökningar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Kurser för var och en i vårt breda sortiment

”Cancerorganisationerna erbjuder årligen cancersjuka och deras närstående tiotals kurser”, berättar specialisten i rehabilitering Tuire Muona och Minna Enqvist.
Målet med kurserna är att var och en som deltar ska hitta lämpliga metoder för att orka, och stöd för att få vardagen att fungera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

På fars rekommendation

Det lönar sig att testa sig för prostatacancer i god tid. Mikko Siukosaari fick sin diagnos när han var litet över 50.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Hur fortsätta livet efter kontrollerna? Cancern är borta, eller är den?

Att vara rädd är en normal och naturlig reaktion. Det säger psykologen Arto Pietikäinen med eftertryck. Man ska inte mota bort sina rädslor. I stället kan man lära sig att möta dem på ett nytt sätt så att man går vidare i livet ännu starkare.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Män får också bröstcancer

Rosa bandet-reflexen som dinglar på Timo Tarvainens rockskört finns där av en anledning – bröstcancer är inte endast kvinnors sjukdom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Mor- och farföräldrar är ett värdefullt stöd i cancerfamiljer

När en familjemedlem insjuknar i cancer ställs vardagen på ända. Många behöver då konkret hjälp med hushållssysslorna och närstående vid sin sida.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Tillsammans orkar vi bättre

När fyrabarnsmamman insjuknade flyttade morföräldrarna närmare dotterns familj. Deras stöd var avgörande för att småbarnsfamiljen skulle klara situationen.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Vi har en arbetsdryg höst framför oss  

Välfärdsområdena har inlett sin verksamhet med följden att hälso- och sjukvården samt socialväsendet ordnas på ett annat sätt än förut. Inom Cancerorganisationerna har vi hållit ett vakande öga på situationen.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Att bli sedd ger styrka och tillförsikt

Olika uttryckssätt i konstterapi, som bildkonst, dans och rörelse, hjälper patienter inifrån. Att bli sedd, särskilt mitt uppe i en kris, bär framåt och stärker. Konstnärligt arbete kräver inga förkunskaper och är ingenting att vara rädd för.

Läs artikeln