Tre personer i bilden, i mitten en tonårspojke som kramar två kvinnor

Till dig som är närstående

Cancer är ett hårt slag för den som blir sjuk, men också för dig som är anhörig. I och med att en familjemedlem eller en vän blir sjuk måste också du ta ställning till sjukdomen. Du som är anhörig behöver också stöd.

 


Ta hand om dig själv

Det viktigaste sättet för dig att påverka din återhämtning är att ta hand om dig själv under sjukdomstiden. Hur du behandlar och talar till dig själv är en del av det. Att visa förståelse och medkänsla för dig själv under sjukdomstiden är viktigt och stärker din återhämtningsförmåga i besvärliga situationer.

Läs artikeln

Kamratstöd för närstående

Det är naturligt att din partners sjukdom, med den ovisshet den innebär, är en börda också för dig. I en utmanande och påfrestande situation som den här är det viktigt att du försöker hitta medkänsla och barmhärtighet i relationen till dig själv istället för att ställa orimliga krav. Här finns tips för hur du värnar om din egen ork.

Läs artikeln

Hur stödja den som har cancer?

Det viktigaste stödet du kan ge din närstående som fått cancer är sannolikt att du värnar om en öppen kommunikation mellan er genast från det att hen fick sin diagnos, trots att situationen är skrämmande och osäker för er båda. Sjukdomen inverkar på bådas livskvalitet och att dela saker och upplevelser hjälper er därför att hitta stöd i varandra.

Sinua voisi kiinnostaa


Läs mer

Tidningen Cancer | 2024

Motion på distans ger välmående

Cancerorganisationerna tillhandahåller distansmotion online, antingen inspelad eller live. Studier visar att motion främjar rehabiliteringen från cancer och försnabbar återhämtningen från behandling.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Den vanligaste cancerformen hos män – prostatacancer

Prostatacancer är ofta en godartad cancer som uppträder med stigande ålder och som inte kräver någon behandling. Utmaningen är att identifiera aggressiva cancerformer och att behandla dem i tid innan de sprider sig. Under de senaste åren har männen aktivare börjat söka sig till undersökningar.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Kurser för var och en i vårt breda sortiment

”Cancerorganisationerna erbjuder årligen cancersjuka och deras närstående tiotals kurser”, berättar specialisten i rehabilitering Tuire Muona och Minna Enqvist.
Målet med kurserna är att var och en som deltar ska hitta lämpliga metoder för att orka, och stöd för att få vardagen att fungera.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

På fars rekommendation

Det lönar sig att testa sig för prostatacancer i god tid. Mikko Siukosaari fick sin diagnos när han var litet över 50.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Hur fortsätta livet efter kontrollerna? Cancern är borta, eller är den?

Att vara rädd är en normal och naturlig reaktion. Det säger psykologen Arto Pietikäinen med eftertryck. Man ska inte mota bort sina rädslor. I stället kan man lära sig att möta dem på ett nytt sätt så att man går vidare i livet ännu starkare.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Män får också bröstcancer

Rosa bandet-reflexen som dinglar på Timo Tarvainens rockskört finns där av en anledning – bröstcancer är inte endast kvinnors sjukdom.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2024

Mor- och farföräldrar är ett värdefullt stöd i cancerfamiljer

När en familjemedlem insjuknar i cancer ställs vardagen på ända. Många behöver då konkret hjälp med hushållssysslorna och närstående vid sin sida.

Läs artikeln

Tarmcancer

Tarmcancer är den vanligaste cancerformen bland båda könen. I Finland konstateras årligen över 3800 tarmcancerfall.

Läs artikeln

Melanom

Melanom är den cancerform som växer starkast i västvärlden

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Tillsammans orkar vi bättre

När fyrabarnsmamman insjuknade flyttade morföräldrarna närmare dotterns familj. Deras stöd var avgörande för att småbarnsfamiljen skulle klara situationen.

Läs artikeln

Tietoa sairastuneen tilanteeseen