Tre personer i bilden, i mitten en tonårspojke som kramar två kvinnor

Till dig som är närstående

Cancer är ett hårt slag för den insjuknade, men också för dig som är anhörig. I och med att en familjemedlem eller en vän blir sjuk måste också du ta ställning till sjukdomen. Du som är anhörig behöver också stöd.

 


Ta hand om dig själv

Det viktigaste sättet för dig att påverka din återhämtning är att ta hand om dig själv under sjukdomstiden. Hur du behandlar och talar till dig själv är en del av det. Att visa förståelse och medkänsla för dig själv under sjukdomstiden är viktigt och stärker din återhämtningsförmåga i besvärliga situationer.

Läs artikeln

Kamratstöd för närstående

Särskilt i en tid när din sjuka närstående behöver mycket stöd kan du ha nytta av en stödperson. En stödperson från en cancerorganisation kan finnas där för att stödja inte bara patienten utan också den närstående.

Läs artikeln

Hur stöda den som har cancer?

Att se en nära anhörig lida och ha ont väcker känslor av hjälplöshet och osäkerhet hos de närstående. Ni har alla ert eget lidande att ta itu med. Du skulle vilja finnas där för att stötta och hjälpa din närstående, men du vet inte hur eller på vilket sätt.

Sinua voisi kiinnostaa


Läs mer

Fråga sjukskötaren

Sjukskötarna svarar på ditt meddelande så snabbt som möjligt under rådgivningstjänstens öppettider. Via formuläret kan du också be sjukskötaren ringa dig.

Läs artikeln

Jag vill ha en stödperson

Cancerorganisationerna har utbildat stödpersoner som kan hjälpa både dig som har cancer och dina anhöriga.

Läs artikeln

Cancerterminologi

Cancerterminologi i Finland ingår dels begrepp som direkt berör cancer och även t.ex. namnen på godartade tumörer, olika undersökningsmetoder och andra ord som på ett eller annat sätt ansluter sig till elakartade tumörer eller vården av dem.

Läs artikeln

CEA

Karcinoembryonal antigen. Äggviteämne, vars halt i blodet ökar vid vissa cancersjukdomar (bl.a. tjocktarmscancer) och som därför kan användas som cancermarkör (se Markör).

Läs artikeln

Cellprovsundersökning

(= cytologisk undersökning). Mikroskopisk undersökning av celler som lösgjorts från olika organ (t.ex. celler i upphostningar och urinen) eller av celler som lösgjorts från patienten (t.ex. vid borstning av magens slemhinna, vid provtagning ur modermunnen eller erhållna genom finnålsbiopsi). Undersökningens främsta syfte är att leta efter cancerceller eller att finna cellförändringar som tyder på cancer. […]

Läs artikeln

Tietoa sairastuneen tilanteeseen