Tre personer i bilden, i mitten en tonårspojke som kramar två kvinnor

Till dig som är närstående

Cancer är ett hårt slag för den som blir sjuk, men också för dig som är anhörig. I och med att en familjemedlem eller en vän blir sjuk måste också du ta ställning till sjukdomen. Du som är anhörig behöver också stöd.

 


Ta hand om dig själv

Det viktigaste sättet för dig att påverka din återhämtning är att ta hand om dig själv under sjukdomstiden. Hur du behandlar och talar till dig själv är en del av det. Att visa förståelse och medkänsla för dig själv under sjukdomstiden är viktigt och stärker din återhämtningsförmåga i besvärliga situationer.

Läs artikeln

Kamratstöd för närstående

Det är naturligt att din partners sjukdom, med den ovisshet den innebär, är en börda också för dig. I en utmanande och påfrestande situation som den här är det viktigt att du försöker hitta medkänsla och barmhärtighet i relationen till dig själv istället för att ställa orimliga krav. Här finns tips för hur du värnar om din egen ork.

Läs artikeln

Hur stödja den som har cancer?

Det viktigaste stödet du kan ge din närstående som fått cancer är sannolikt att du värnar om en öppen kommunikation mellan er genast från det att hen fick sin diagnos, trots att situationen är skrämmande och osäker för er båda. Sjukdomen inverkar på bådas livskvalitet och att dela saker och upplevelser hjälper er därför att hitta stöd i varandra.

Sinua voisi kiinnostaa


Läs mer

Tidningen Cancer | 2023

Tillsammans orkar vi bättre

Stödet från mor- och farföräldrar är ovärderligt

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Vi har en arbetsdryg höst framför oss  

Välfärdsområdena har inlett sin verksamhet med följden att hälso- och sjukvården samt socialväsendet ordnas på ett annat sätt än förut. Inom Cancerorganisationerna har vi hållit ett vakande öga på situationen.

Läs artikeln

Tidningsarkivet

Cancer är Cancerorganisationernas tidskrift som ger aktuell och tillförlitlig information om förebyggande och behandling av cancer och om cancerforskning.

Läs artikeln

Fråga sjukskötaren

Sjukskötarna svarar på ditt meddelande så snabbt som möjligt under rådgivningstjänstens öppettider. Via formuläret kan du också be sjukskötaren ringa dig.

Läs artikeln

Jag vill ha en stödperson

Cancerorganisationerna har utbildat stödpersoner som kan hjälpa både dig som har cancer och dina anhöriga.

Läs artikeln

Tietoa sairastuneen tilanteeseen