Keski-ikäinen hymyilevä nainen huivi päässä, lähikuvassa.

Cancersjukdomar

Cancer är inte en enhetlig sjukdom, utan en grupp olika cancersjukdomar, vilkas symtom, typ och behandling varierar.

Varje cancerpatients situation är individuell. Därför kan behandlingen och symtomen vara mycket olika i olika fall.

I kapitlet Cancersjukdomar har vi samlat information om de fem vanligaste cancersjukdomarna i Finland. Artiklarna beskriver cancersjukdomar på en allmän nivå, och tar inte ställning till enskilda cancerfall.

Suomeksi löytyy tietoa isommasta määrästä syöpiä.

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Finland. Årligen insjuknar cirka 5000 män i prostatacancer.

Läs artikeln

Lungcancer

Lungcancer är den vanligaste cancerformen i världen.
I Finland hör lungcancer till de tre vanligaste cancerformerna bland både kvinnor och män.

Läs artikeln

Melanom

Melanom är den cancerform som växer starkast i västvärlden

Läs artikeln

Tarmcancer

Tarmcancer är den vanligaste cancerformen bland båda könen. I Finland konstateras årligen över 3800 tarmcancerfall.

Läs artikeln