Kronisk cancer

Cancer kan inte alltid botas, men spridningen av sjukdomen kan stoppas eller saktas av. Då säger man att cancern blivit kronisk. Kronisk cancer kan utvecklas mycket långsamt eller förbli oförändrad.

Läs artikeln

Cancer och sexualitet

Att insjukna i cancer kan påverka sexualiteten på många sätt. Effekterna är alltid individuella och beroende av situationen. Sexualitet förknippas ofta enbart med erotik och sex, men i verkligheten är sexualitet ett mycket bredare begrepp.

Läs artikeln

Motion och cancer

Enligt forskningen finns det starka belägg för att motion har många fördelar för personer med cancer

Läs artikeln

Information om cancer

Var tredje finländare insjuknar i cancer under sin livstid. Årligen drabbas redan ungefär 30 000 människor. Nästan två tredjedelar av dem blir dock friska.

Läs artikeln

Efter cancern

Allt fler som haft cancer kan leva ett normalt liv efter att ha fått behandling. Det tar ändå sin tid att genomgå sjukdomen.

Läs artikeln

Tjänster

Cancerorganisationernas tjänster är till för alla som är bekymrade över cancerrelaterade frågor. Stödtjänster finns också tillgängliga för att hjälpa till när vardagen är svår.

Läs artikeln

Till dig som är närstående

Cancer är ett hårt slag för den insjuknade, men också för dig som är anhörig. I och med att en familjemedlem eller en vän blir sjuk måste också du ta ställning till sjukdomen. Du som är anhörig behöver också stöd.

Läs artikeln

Att få cancer innebär en kris

Var och en upplever insjuknandet på sitt eget sätt. I början förorsakar det ändå hos de flesta ett psykiskt kristillstånd.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

En cancerpatients vårdstig i flera faser

Anu Forsman från Helsingfors fick vänta länge på rätt diagnos. Samtal med närstående och ett aktivt liv har varit till hjälp i den osäkerhet sjukdomen fört med sig.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Det har gjorts stora framsteg i behandlingen av recidiverande lymfom.

Lymfkörtelcancer, eller lymfom, är ett samlingsnamn för en grupp olika elakartade tumörer i lymkörtlarna.
Under de senaste åren har behandlingen av lymfom utvecklats avsevärt och det införs ständigt nya, effektiva läkemedelsbehandlingar. Inom primärvården identifieras sjukdomen alltjämt i varierande grad.

 

Läs artikeln