Äldre man och litet barn sitter på en bänk. Barnet har en hatt på huvudet.

Allt om cancer – kunskap, stöd och hopp

Allt fler finländare insjuknar i cancer, men allt fler tillfrisknar. Under rubriken Allt om cancer har vi samlat pålitlig information, rådgivning och kamratstöd.


Information och stöd för din situation

Innehållet som erbjuds dig ändras beroende på de val du gör. Personligt innehåll är information om din valda cancer, annan information eller tjänster som kan vara användbara för dig. Du kan ändra dina val när som helst och de sparas inte någonstans.

Neljä ihmistä ruokapyödässä, joista yksi tuo kattilallisen ruokaa.

Personifiera innehållet enligt din egen situation

Du kan personifiera delar av innehållet på webbblatsen genom att välja cancertyp och fas enligt din egen situation. Du kan ändra dina val när som helst. Informationen är sessionsspecifik och sparas inte i webbläsaren.

Min väg

Till dig som har cancer

Information och stöd till dig som har cancer

Läs artikeln

Till dig som är närstående

Vad händer när en närstående insjuknar i cancer?

Läs artikeln

Hur kan vi hjälpa?


Aktuella artiklar

Tidningen Cancer | 2023

Att bli sedd ger styrka och tillförsikt

Olika uttryckssätt i konstterapi, som bildkonst, dans och rörelse, hjälper patienter inifrån. Att bli sedd, särskilt mitt uppe i en kris, bär framåt och stärker. Konstnärligt arbete kräver inga förkunskaper och är ingenting att vara rädd för.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancervården står inför stora frågor

I Finland har det uppstått en debatt om hälso- och sjukvårdens möjligheter att tillgodose cancerpatienters behov i framtiden. Den åldrande befolkningen ökar redan i sig vårdbördan och med stigande ålder följer ett ökande antal cancerfall.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Utan vetskap om genfelet vore jag inte här

Om du misstänker att du bär på en genmutation som disponerar för cancer, gå på undersökning. Efter det är det mycket man kan göra, säger Eija Porspakka, som haft ärftlig bröstcancer.

Läs artikeln

Läs mer