Kvinna i telefon

Rådgivning

Du kan kontakta oss genom att ringa, skicka e-post eller chatta. Cancerorganisationernas rådgivningstjänst finns till för alla som har eller haft cancer.


Rikstäckande rådgivning

Den rikstäckande rådgivningstjänsten ger stöd till cancerpatienter och deras anhöriga. Man kan ställa frågor om själva sjukdomen, behandlingarna, rehabiliteringen eller möjligheterna att få ekonomiskt stöd.


Telefontjänsten

Telefontjänstens nummer är 0800 19414. Sjukskötaren svarar i telefon på måndagar och torsdagar kl. 10–18 och på tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 10–15.

Läs artikeln

Chat

Rådgivningstjänsten ger också möjlighet att chatta med sjukskötaren. Chatten finns nere till höger på sidan.

Läs artikeln

E-postrådgivning

Du kan också skicka e-post till rådgivningstjänsten. Personalen svarar på e-post under rådgivningstjänstens öppettider. Du kan också skicka e-post och be personalen ringa dig.

[email protected]

Läs artikeln

Vem är rådgivningen avsedd för?

Den rikstäckande rådgivningstjänsten ger stöd till cancerpatienter och deras anhöriga. Det går bra att ställa frågor om själva sjukdomen, behandlingarna, rehabiliteringen eller möjligheterna att få ekonomiskt stöd.

Du kan också ställa frågor om risken för ärftlig cancer. På rådgivningstjänsten jobbar yrkeskunniga inom hälsovården som specialiserat sig på cancer. Personalen svarar på dina frågor även om du vill vara anonym. Tjänsten är avgiftsfri.


Smärtlinjen för cancerpatienter

Smärtlinjen betjänar vardagar kl. 9–12 på numret 050 369 6707.

Smärtlinjens sakkunniga hjälper dig med smärtbehandling.De samarbetar vid behov med personal inom hälso- och sjukvården för att lösa ditt smärtproblem.

Smärtlinjen för cancerpatienter finns på Smärtkliniken vid HUS och fungerar i samarbete med Cancerorganisationernas rådgivningstjänster.

Rådgivning om sociala förmåner

Om du har frågor gällande utkomst, sociala förmåner eller patientens rättigheter kan du vända dig till Cancerorganisationernas rikstäckande rådgivning om sociala förmåner.

Tjänsten är gratis och betjänar på onsdagar kl. 15–17 på numret 0800 411 303. Du kan lämna ett meddelande på telefonsvararen om du vill att vi ringer upp dig. Du kan också skicka e-post till adressen [email protected].

På rådgivningstjänsten svarar sakkunniga som är väl insatta i sociala förmåner.


Rådgivning i medlemsorganisationerna

Du kan också kontakta rådgivningsskötare på medlemsorganisationerna. Du kan antingen ringa eller boka tid på sjukskötarens mottagning. Du ser nedan vilka patientorganisationer som har verksamhet nära dig.

Sjukskötarna på de regionala cancerföreningarna hjälper också till vid anskaffning och användning av hjälpmedel, som till exempel bröstproteser.

Du kan också få information och stöd från de nationella patientorganisationerna. För till exempel bröstcancerpatienter och tarmcancerpatienter finns det egna nationella föreningar.


Kurser

Cancerorganisationer erbjuder ett brett utbud av kurser för att stödja ditt välbefinnande och din återhämtning.

Läs artikeln

Rehabilitering inom den offentliga hälsovården

Du kan få rehabilitering inom den offentliga hälsovården om din sjukdom och dess behandlingar har påverkat din förmåga att arbeta, fungera och klara av det dagliga livet.

Läs artikeln

Fråga sjukskötaren

Sjukskötarna svarar på ditt meddelande så snabbt som möjligt under rådgivningstjänstens öppettider. Via formuläret kan du också be sjukskötaren ringa dig.

Läs artikeln