Kvinna i telefon

Rådgivning

Du kan ringa eller skicka e-post till oss. Det går också bra att chatta. Cancerorganisationernas rådgivningstjänst finns till för alla som har eller haft cancer.


Rikstäckande rådgivning

Den rikstäckande rådgivningstjänsten ger stöd till cancerpatienter och deras anhöriga. Man kan ställa frågor om själva sjukdomen, behandlingarna, rehabiliteringen eller möjligheterna att få ekonomiskt stöd.


Telefontjänsten

Telefontjänstens nummer är 0800 19414. Sjukskötaren svarar i telefon på måndagar och torsdagar kl. 10–18 och på tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 10–15.

Läs artikeln

Chat

Rådgivningstjänsten ger också möjlighet att chatta med sjukskötaren. Chat finns på sidan i nedre högra hörnet.

Läs artikeln

E-postrådgivning

Du kan också skicka e-post till rådgivningstjänsten. Personalen svarar på e-post under rådgivningstjänstens öppethållningstider. Du kan också skicka e-post och be personalen ringa dig.

[email protected]

Läs artikeln

Vem är rådgivningen är avsedd för?

Den rikstäckande rådgivningstjänsten ger stöd till cancerpatienter och deras anhöriga. Man kan ställa frågor om själva sjukdomen, behandlingarna, rehabiliteringen eller möjligheterna att få ekonomiskt stöd.

Du kan också ställa frågor om risken för ärftlig cancer. På rådgivningstjänsten jobbar yrkeskunniga inom hälsovården som specialiserat sig på cancer. Personalen svarar på dina frågor även om du vill vara anonym. Tjänsten är avgiftsfri.


Smärtlinjen för cancerpatienter

Smärtlinjen är en telefontjänst som stöder behandlingen av cancersmärta. Smärtlinjen fungerar i samarbete med Cancerorganisationerna. Sakkunniga på smärtlinjen betjänar cancerpatienter och deras anhöriga och samarbetar vid behov med andra sakkunniga inom hälsovården för att lindra smärtan som patienten upplever.

Smärtlinjen betjänar på vardagar kl. 9–12

tel. 050 369 6707.

Smärtlinjen är en del av Smärtkliniken vid HUCS.

Rådgivning om sociala förmåner

Cancerorganisationernas rikstäckande rådgivning om sociala förmåner ger vägledning till alla som har frågor kring utkomst, sociala förmåner eller patientens rättigheter.

Den avgiftsfria telefontjänsten svarar på onsdagar kl. 15–17, tel. 0800 411 303.

På rådgivningstjänsten svarar sakkunniga som är väl insatta i sociala förmåner. De hänvisar kunderna vidare vid behov.


Rådgivning i medlemsorganisationerna

Cancerorganisationernas medlemsorganisationer erbjuder individuell rådgivning på mottagningar och per telefon. Cancerföreningarna har verksamhet över hela landet. Regionala föreningar erbjuder varierande tjänster.

Regionala cancerföreningar hjälper till vid anskaffningen och användningen av hjälpredskap (såsom bröstprotes m.m.) som cancerpatienter behöver.


Kurser

Cancerorganisationer erbjuder ett brett utbud av kurser för att stödja ditt välbefinnande och din återhämtning.

Läs artikeln

Rehabilitering inom hälsovården

Du kan få rehabilitering från det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet om din sjukdom och dess behandlingar har påverkat din förmåga att arbeta, fungera och klara av det dagliga livet.

Läs artikeln

Fråga sjukskötaren

Sjukskötarna svarar på ditt meddelande så snabbt som möjligt under rådgivningstjänstens öppettider. Via formuläret kan du också be sjukskötaren ringa dig.

Läs artikeln