Burkitts lymfom

Form av lymfknutscancer, som först beskrevs av den irländske läkaren Denis Burkitt. Sjukdomen förekommer speciellt i Afrika, men den finns även i Finland.

Läs artikeln

Basalcellscancer

Basaliom. Vanligt före-kommande, elakartad tumör, som fått sin början i basalcellerna i hudens ytskikt. Metastaserar sällan.

Läs artikeln

Bekräftande operation

Förnyad operation på symtomfri, tidigare behandlad patient (framför allt öppnande av bukhålan d.v.s. laparotomi) för att se efter om tumören möjligen återkommit.

Läs artikeln

Benmärgstransplantation

Behandlingsform som innebär att patienten ges benmärg, antingen tagen av honom/henne själv eller erhållen av en donator. Syftet är att aktivera benmärgens produktion av blodceller t.ex. vid leukemi (donerad benmärg) och lymfom (egen benmärg) efter en strålbehandling som varit så kraftig, att cellproduktionen i benmärgen upphört.

Läs artikeln

Betatron

Apparat som producerar strålning avsedd för cancervård.

Läs artikeln

Bilateral

Ömsesidig. Ordet kan beskriva t.ex. en tumör (bilateral njurcancer) eller en operation (bilateralt avlägsnande av äggstockarna).

Läs artikeln

Biologisk vård

En cancerbehandlingsform där man vill stimulera organismens egna försvarssystem eller där man ger cellprodukter som förstör cancervävnad. I den biologiska vården används bl.a. interferoner och interleukiner, vilka brukar kallas biologiska responsmodifikatorer.

Läs artikeln

Barretts syndrom, Barretts matstrupe

Slemhinneförändring i matstrupen, där den normala slemhinnan som täcks av skivepitel har ersatts av magslemhinna. Detta kan vara förorsakad av att maginnehållet ständigt stöts upp i matstrupen. I denna s.k. Barretts slemhinna kan matstrupscancer utvecklas. Namngiven efter den engelske kirurgen Norman Rupert Barrett.

Läs artikeln