Cancer

Elakartad d.v.s. malign tumör, kräfta. Också leukemi är en form av cancer.

Läs artikeln

Cytostatikum

(pluralis: cytostatika) En stor grupp läkemedel (s.k. cellgifter) som används för behandling av cancer och vars önskade effekt är att cancercellerna förstörs eller att deras delning förhindras.

Läs artikeln

Cancer family-syndromet

Ärftligt, sällsynt tillstånd som förekommer endast i ett fåtal släkter: hos släktens medlemmar förekommer oftare än vanligt cancer i tjocktarmen, livmodern, magen, äggstockarna etc.

Läs artikeln

Cancergen

Del av cellens arvsmassa, som är viktig med tanke på uppkomsten av cancer och cancerns utveckling. Olika yttre omständigheter kan förändra cancergenens struktur och verksamhet så, att cellen blir elakartad.

Läs artikeln

Cancerregistret

Forskningsinstitut, som insamlar uppgifter om förekomsten av cancer hos befolkningen, publicerar cancerstatistik samt utför epidemiologisk och statistisk cancerforskning. Finlands Cancerregister, grundat år 1952, övervakas av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Läs artikeln

Carcinoma in situ

Cancer på platsen, begynnande, symtomfri ytlig cancersom är begränsad till sin utgångspunkt och ännu inte trängt ned i den underliggande vävnaden. Förändringar av typen carcinoma in situ påträffas bl.a. i huden och i livmoderhalsen.

Läs artikeln

CEA

Karcinoembryonal antigen. Äggviteämne, vars halt i blodet ökar vid vissa cancersjukdomar (bl.a. tjocktarmscancer) och som därför kan användas som cancermarkör (se Markör).

Läs artikeln

Cellprovsundersökning

(= cytologisk undersökning). Mikroskopisk undersökning av celler som lösgjorts från olika organ (t.ex. celler i upphostningar och urinen) eller av celler som lösgjorts från patienten (t.ex. vid borstning av magens slemhinna, vid provtagning ur modermunnen eller erhållna genom finnålsbiopsi). Undersökningens främsta syfte är att leta efter cancerceller eller att finna cellförändringar som tyder på cancer. […]

Läs artikeln