Fibros

Ärrvävnad. Organismen avhjälper och reparerar olika slags vävnadsskador (förorsakade t.ex. av infektion, operation eller strålbehandling) genom att bilda ärrvävnad. Fibros kan försämra organens funktion.

Läs artikeln

FAP

Familjär adenomatos, familiär adenomatotisk polypos. Ärftlig sjukdom

Läs artikeln

Fiberoskopi

Undersökning av magsäcken, tarmkanalen etc. med hjälp av ett tunt, böjligt instrument, där ljuset leds via tunna glasfibrer.

Läs artikeln

Finnålsbiopsi

Metod som går ut på att man med en tunn, ihålig nål och en spruta suger celler ur det undersökta organet för mikroskopisk undersökning. Det rör sig om en s.k. cytologisk undersökning, som används vid misstanke på en tumör bl.a. i bröstet, sköldkörteln, prostata och levern.

Läs artikeln

Fistel

Förenande öppning, förorsakad av sjukdom, mellan två ihåliga organ eller upp till hudytan. En fistel kan uppkomma också till följd av strålbehandling (t.ex. mellan ändtarmen och slidan) (se Stoma).

Läs artikeln

Fotonbehandling

En form av strålbehandling där man använder högenergisk röntgenstrålning, som åstadkoms med en lineär accelerator.

Läs artikeln

Fraktionerad strålbehandling

Strålbehandling i perioder. Ett strålbehandlingssätt där den totala stråldosen indelas i flera små delar d.v.s. fraktioner, som ges olika dagar.

Läs artikeln