Glioblastom

Elakartad tumör, som utgått från hjärnans och ryggmärgens stödvävnad.

Läs artikeln

Gliom

Tumör som utgått från hjärnan och ryggmärgens stödvävnad.

Läs artikeln

Godartad

Benign. Begrepp som beskriver en tumörs benägenhet att sprida sig och återkomma. Motsatsen är elakartad d.v.s. malign.

Läs artikeln

Grovnålsbiopsi

Tagande av vävnadsprov med en ihålig nål för mikroskopisk undersökning (nålbiopsi). Grovnålsbiopsi används t.ex. vid provtagning ur prostata för konstaterande av prostatacancer (se Finnålsbiopsi).

Läs artikeln

Gynekomasti

Alltför stor tillväxt av bröstet hos mannen. Orsaken är alltför stor inverkan av kvinnliga hormoner. Kan förorsakas bl.a. av en hormonutsöndrande tumör eller av hormonbehandling av cancer.

Läs artikeln

Gastroskopi

Undersökning av magsäcken med ett speciellt instrument (se Endoskopi).

Läs artikeln

Gen

Enhet för cellens arvsmassa. En cell innehåller 50000­100000 gener. De reglerar celldelningen och cellens differentiering samt produktionen av en del ämnen, bl.a. äggviteämnen. Defekter (mutationer) i de s.k. cancergenerna och de tillväxtbegränsande generna spelar en viktig roll vid uppkomsten av cancer.

Läs artikeln