Kaposis sarkom

Elakartad blodkärlstumör, som förekommer i huvudsak i huden, ibland även i andra organ. Sällsynt. Kaposis sarkom kan uppträda hos patienten i ett sent skede av AIDS. Namngiven efter den österrikiske hudläkaren Moritz Cohn Kaposi.

Läs artikeln

Karcinogen

Kemikalie, damm, strålning eller annan faktor, som förorsakar cancer eller ökar cancerrisken.

Läs artikeln

Karcinom

Den vanligaste cancerformen, som får sin början i epitelvävnad. De flesta av cancersjukdomarna t.ex. i lungorna, magsäcken, tarmkanalen, urinblåsan och huden är karcinom. En tumör konstateras vara ett karcinom genom mikroskopisk undersökning. Ibland används begreppet karcinom felaktigt för att ange cancer i allmänhet. Karcinomen indelas i många underarter: sådana är bl.a. adenokarcinom, basalcellskarcinom, skivepitelkarcinom, papillärt […]

Läs artikeln

Kartläggning

Isotopkartläggning, gammafotografering. Avbildningsmetod som bygger på att ett radioaktivt ämne, som tillförts organismen, sprider sig ojämnt i olika vävnader. Med hjälp av en strålningsdetektor (kartläggare, gammakamera) utanför kroppen erhålls en bild av det organ som undersöks. Bildens detaljer ger information bl.a. om den funktio-nella aktivitet och om förekomsten av tumörartade bildningar. Kartläggning används t.ex. i […]

Läs artikeln

Kastrering

Avlägsnande av testiklarna eller äggstockarna på kirurgisk väg eller genom att stoppa äggstockarnas utsöndring av hormoner med hjälp av bestrålning. Kastrering används ibland i cancervården. Avlägsnande av testiklarna förhindrar utsöndringen av testosteronhormonet, som förstärker prostatacancerns tillväxt. Avlägsnande av äggstockarna eller bestrålning av dem användes förr för att minska östrogenets tillväxtfrämjande effekt på bröstcancern.

Läs artikeln

Koboltkanon

Apparat som använts vid strålbehandling av cancer. Gammastrålningens källa är en radioaktiv koboltisotop.

Läs artikeln

Kryoterapi

Frysbehandling, som förekommer t.ex. i vården av förstadierna till cancer i livmoderhalsen.

Läs artikeln

Kolangiokarcinom

Elakartad tumör som utgått från gallgångarna, i levern eller utanför denna.

Läs artikeln

Kurativ vård

Botande vård. En operation eller en strålbehandling är kurativ om det är sannolikt att all tumörvävnad kunnat avlägsnas eller förstöras. Parallellbegreppet är palliativ vård d.v.s. behandling enligt symtomen Palliativ vård).

Läs artikeln