Remission

Tillstånd som innebär att patienten känner sig bättre och att de av sjukdomen förorsakade symtomen och fynden lindras eller helt försvinner. Detta är ofta övergående men kan bli bestående. Fullständig remission (complete remission) kan innebära ett bestående tillfrisknande.

Läs artikeln

Riskfaktorer

(Med tanke på cancer:) Kemikalier, damm, strålning och andra faktorer som ökar risken att insjukna i cancer. Välkända cancerriskfaktorer är t.ex. tobaksrökning (bl.a. lungcancer), joniserande strålning (bl.a. leukemi), ultraviolett strålning (hudcancer) och asbest (bl.a. lungsäckscancer).

Läs artikeln

Rabdymosarkom

Elakartad tumör i tvärstrimmig muskelvävnad.

Läs artikeln

Radikal

Begrepp som beskriver behandlingen. En operation eller en strålbehandling är radikal, om tumören avlägsnas eller förstörs helt (kurativ d.v.s. botande behandling). Ordet kan betyda också en operation som är mer omfattande än vanligt. Dessutom betecknar ordet en operation som utförs på ett bestämt sätt (”operatio radicalis”).

Läs artikeln

Radon

Radioaktiv gas som uppstår vid sönderdelning av uranet i jordmånen. Radonet sönderdelas också självt till radioaktiva partiklar

Läs artikeln

Relaps

Återfall, återkomst – att sjukdomen (t.ex. leukemi) återkommer.

Läs artikeln

Resektion

Operation i vilken en del av ett organ avlägsnas (lungresektion, magresektion o.s.v.).

Läs artikeln

Resistens

”Motstånd”. Avsaknad av behandlingsreaktion på ett läkemedel, t.ex. att ett visst cytostatikum visar sig vara ineffektivt i behandlingen av den avsedda cancertumören (men kan vara effektivt i behandlingen av någon annan cancerpatient). Onormal (”extra”) bildning, som kan vara en tumör och som kan kännas vid undersökning med fingrarna.

Läs artikeln