Stoma

På kirurgisk väg gjord öppning från ett organ till ett annat eller ut till huden. T.ex. borttagning av ändtarmen leder till ett tarmstoma (en öppning från tarmen ut till kroppsytan), avlägsnande av struphuvudet leder till en öppning framtill på halsen (se Fistel).

Läs artikeln

Strömningscytometri

Laboratorieundersökningsmetod som bedömer variationen i arvsmassan i enskilda tumörceller. På grundval av resultatet kan man dra slutsatser om tumörens malignitetsgrad.

Läs artikeln

Syndrom

Sammanhörande sjukdomstecken som tillsammans pekar på en viss sjukdom.

Läs artikeln

Stamcellstransplantation

Metod som användes i cancervården och som går ut på att efter en kraftig bestrålning eller behandling med cytostatika, som stoppat produktionen av blodkroppar i benmärgen, aktivera denna på nytt genom att återge patienten stamceller till blodkropparna. Dessa, nu återförda stamceller har tidigare tagits tillvara av patienten (se Benmärgstransplantation).

Läs artikeln

Sarkom

Elakartad stödjevävnadstumör, som får sin början i t.ex. ben-, muskel- eller fettvävnad.

Läs artikeln