Ulceration

Sårbildning. En ulceration som inte tillfrisknar kan vara ett symtom på b.ex. hudcancer, läppcancer och tungcancer.

Läs artikeln

Ultraljudsundersökning

Undersökning med hjälp av ultraljud. Avbildningsmetod som går ut på att ljudvågor styrs in i organismen, varvid man med stöd av de ekon som återspeglas från vävnadernas gränsytor kan bilda sig en uppfattning av organens struktur. Används bl.a. i cancerdiagnostiken.

Läs artikeln

Ultraviolett strålning

(UV-strålning) Kort-vågig, osynlig del av strålningen i solljuset. UV-strålning kan åstadkommas också med särskilda apparater. UV-strålning medför att huden blir bränd och att man blir brun. Långvarig, riklig exposition för UV-strålning ökar risken för basalcellscancer och skivepitelcancer

Läs artikeln

Utbredningsgrad

Stage. Bedömning av hur mycket cancern spritt sig. Bedömningen grundas på uppgifterna om tumörens storlek och i vilken mån den trängt in i de närliggande organen samt på förekomsten av metastaser. Utbredningsgraden är av stor vikt för besluten om behandlingen och bedömningen av sannolikheten för patientens tillfrisknande d.v.s. prognosen (se TNM-klassificering).

Läs artikeln