Cytostatika

Cytostatika förhindrar celldelningen, vilket gör att cancercellerna dör. Cytostatika följer med blodomloppet till hela kroppen.

Läs artikeln

Strålbehandling

Strålbehandling är en behandlingsform som allmänt används vid behandling av cancer.

Läs artikeln

Cancerbehandlingar

Cancerbehandlingarna utvecklas ständigt. Till förfogande finns allt effektivare och mer riktade behandlingsalternativ.

Läs artikeln

Undersökningar och diagnostik vid cancer

För att kunna fastställa en cancerdiagnos ska man genomföra mycket noggranna undersökningar. Med ett prov av cancertumören kan man säkerställa diagnosen.

Läs artikeln

Symtom på cancer

Vilka är symtomen på cancer? Det finns hundratals olika cancersjukdomar och de kan ge många olika symtom.

Läs artikeln

Spridningsgrad av cancer

En cancersjukdom går igenom flera olika faser. Vanligtvis tar det länge innan cancern börjar utvecklas efter att patienten har blivit utsatt för det som förorsakar den. Det är möjligt att bestämma cancerns spridnings- och differentieringsgrad.

Läs artikeln

Vad är cancer?

Cancer är en allmän benämning som omfattar många olika sjukdomar, vilkas orsaker, karaktär och förekomst kan variera stort.

Läs artikeln

Att återgå till arbetet efter cancer

En lång frånvaro från arbetet kan kräva stöd, flexibilitet och rehabilitering. Det bästa resultatet når man i samarbete med arbetsgivaren, den anställda och företagshälsovården.

Läs artikeln

Uppföljning

När dina behandlingar har avslutats tar uppföljningen vid. Cancerpatienter följs upp med jämna mellanrum.

Läs artikeln

Behandling av cancersmärta

Målet med behandling av cancersmärta är alltid att eliminera orsaken till smärtan om det går. Ifall tumören inte kan avlägsnas kan den ofta krympas med hjälp av strålbehandling eller cytostatika.

Läs artikeln