Till dig som är närstående

Cancer är ett hårt slag för den insjuknade, men också för dig som är anhörig. I och med att en familjemedlem eller en vän blir sjuk måste också du ta ställning till sjukdomen. Du som är anhörig behöver också stöd.

Läs artikeln

Att få cancer innebär en kris

Var och en upplever insjuknandet på sitt eget sätt. I början förorsakar det ändå hos de flesta ett psykiskt kristillstånd.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Den lömska pankreascancern har dåligt rykte

På grund av att symtomen på cancer i bukspottskörteln är så diffusa upptäcks sjukdomen ofta alltför sent för kurativ behandling. De nya kombinationsbehandlingarna kan dock förlänga patientens liv.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Vi har bara denna stund

Maria Veitola förlorade sin far i pankreascancer, men faderns och dotterns kärlek lever än.

Läs artikeln
Patienterna berättar | 2018

Cancer kan också berika livet

För paret Mustonen som bor på spanska Solkusten är cancersjukdomar inte endast ett stort svart spöke i livet, de har också fört med sig en mängd goda vänner.

Läs artikeln