Tidningen Cancer | 2023

En tidigare pankreascancerpatient: Upp med humöret, bort med grubblet

Jussi Virtanen vill uppmana alla cancerpatienter att hålla humöret högt.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Stark närvaro också på längre håll

Monika Kolppanen, palliativ sjukskötare vid Österbottens Cancerförening, säger att hennes arbete inte alls är så tungt som folk tror. Hon är positiv, tar en bit åt gången och är uppriktig, det är hennes kraftkällor.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Cancerpatienter drar sig inte för att träna sig svettiga

De lyfter kettlebell, tränar planka och cyklar energiskt på motionscykel. I idrottslaboratoriet vid Åbo universitetscentralsjukhus stretar tio cancerpatienter på i takt med medryckande musik.  Meningen är att genom motionen påverka kroppens välmående på ett övergripande sätt, den mentala hälsan inte att förglömma.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Bättre behandlingsresultat med motion

Fysisk träning inverkar på hur en cancersjukdom framskrider och på cancerbehandlingarnas effekt. Enligt den kunskap vi har i dag kan motion utöver andra hälsoeffekter till och med göra att en tumör växer långsammare och minska dess förmåga att bilda metastaser.

Läs artikeln