Tidningen Cancer | 2023

Motion är viktigt också medan cancerbehandlingarna pågår

Det är viktigt för cancersjuka att motionera och röra på sig mångsidigt så fort de fått sin diagnos. – Du kan delta i distansmotionen var som helst Det kommer som en överraskning för många hur mycket cancerbehandlingarna tär på muskelkraften. Det är bra att försöka upprätthålla muskelkonditionen genom muskelstärkande aktiviteter så att konditionen inte rasar […]

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Det är vansinnigt roligt att paddla

På rehabiliteringskurserna sysslar vi med allt möjligt, man kan till exempel lära sig paddla. Temakurserna är oerhört populära, utöver paddlingen står det många slag av motion, dans- och konstterapi till buds. Det kan vara en femdagarskurs då man kommer bort hemifrån eller en kurs som träffas en gång i veckan i ett par månader. Det finns också många kurser som man kan delta i på distans.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Världen i förändring

Cancerorganisationerna på alerten.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Den lömska pankreascancern har dåligt rykte

På grund av att symtomen på cancer i bukspottskörteln är så diffusa upptäcks sjukdomen ofta alltför sent för kurativ behandling. De nya kombinationsbehandlingarna kan dock förlänga patientens liv.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Det har gjorts stora framsteg i behandlingen av recidiverande lymfom.

Lymfkörtelcancer, eller lymfom, är ett samlingsnamn för en grupp olika elakartade tumörer i lymkörtlarna.
Under de senaste åren har behandlingen av lymfom utvecklats avsevärt och det införs ständigt nya, effektiva läkemedelsbehandlingar. Inom primärvården identifieras sjukdomen alltjämt i varierande grad.

 

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Vi har bara denna stund

Maria Veitola förlorade sin far i pankreascancer, men faderns och dotterns kärlek lever än.

Läs artikeln