Tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsen lyder under lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga nättjänster vara tillgängliga, det vill säga alla ska ha lika möjligheter att använda nättjänster.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå som krävs enligt lag (WCAG 2.2) och webbplatsen har inga kritiska tillgänglighetsbrister. Sajten kommer att genomgå en omfattande tillgänglighetsrevision under september 2023, varefter ett omfattande tillgänglighetsutlåtande kommer att finnas tillgängligt på sajten.

Tack för ditt tålamod!