Fråga sjukskötaren

Via det här formuläret kan du ställa frågor till sjukskötarna på Cancerorganisationernas rådgivningstjänst i Finland. Sjukskötarna svarar på ditt meddelande så snabbt som möjligt under rådgivningstjänstens öppettider. Via formuläret kan du också be sjukskötaren ringa dig.


Den riksomfattande rådgivningstjänsten är en rådgivningstjänst som Cancerorganisationerna upprätthåller för alla som har frågor om cancer eller behöver stöd under sjukdomstiden.

Via blanketten kan du lämna ett meddelande eller be att vi ringer upp dig. Personalen vid rådgivningstjänsten svarar på ditt meddelande så snabbt som möjligt. På blanketten behöver du skriva in ditt telefonnummer eller din e-postadress. Rådgivningstjänsten är konfidentiell: rådgivningsskötarna har tystnadsplikt. Det är endast rådgivningsskötarna som har rätt att läsa meddelandena.

Man kan vara anonym om man vill. Personalen vid rådgivningstjänsten kräver inte sådana personuppgifter som användaren kan identifieras utifrån.

Undvik att skriva för noggranna personuppgifter i meddelandena. E-postblankettens förbindelse är inte skyddad, vilket innebär att datasäkerheten inte är fullständig.

Rådgivningstjänsten svarar på meddelandet antingen per e-post eller telefon. Den som tar kontakt uppger antingen sin e-postadress eller sitt telefonnummer. De uppgifter som lämnas på blanketten sparas i en databas, där personalen vid rådgivningstjänsten plockar meddelandet.

Användarens uppgifter lämnas inte ut till utomstående, och de används inte för något annat ändamål. Rådgivningstjänsten följer upp användningen av tjänsten genom att räkna antalet kontakter per dag, men dessa siffror används endast för statistiska ändamål.