Till dig som är närstående

Cancer är ett hårt slag för den insjuknade, men också för dig som är anhörig. I och med att en familjemedlem eller en vän blir sjuk måste också du ta ställning till sjukdomen. Du som är anhörig behöver också stöd.

Läs artikeln

Att få cancer innebär en kris

Var och en upplever insjuknandet på sitt eget sätt. I början förorsakar det ändå hos de flesta ett psykiskt kristillstånd.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Hjälp med symtom efter prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancern bland män. De flesta återhämtar sig från sjukdomen, men behandlingen leder ofta till sexuella svårigheter och problem med urineringen. Professor emeritus i fysioterapi Esko Mälkiä fick en prostatacancerdiagnos 2010.

Läs artikeln
Tidningen Cancer | 2023

Coronan fördröjde undersökningarna med tre månader

Reijo Laukkanen hade misstänkt prostatacancer men de fortsatta undersökningarna sköts fram flera veckor, när icke-brådskande tider blev uppskjutna på grund av coronan. I hans fall orsakade fördröjningen lyckligtvis inte någon fara, men gav i stället upphov till osäkerhet och oro också för de närstående.

Läs artikeln